Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Avoliitto

Avopuolison oikeudet

Lexly Toimistokuvitus KP 4076 Web (1)


Avopuolisolla ei esimerkiksi ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen avoliiton päättyessä eroon tai toisen puolison kuolemaan, ja kuolemantapauksessa avopuoliso ei voi periä edesmennyttä puolisoaan, jos hänen hyväkseen ei ole tehty testamenttia. Avoliitossa elatusvelvollisuutta ei myöskään synny, eli esimerkiksi parempi tuloisella puolisolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta huolehtia työttömän puolisonsa elatuksesta.

Avoliittolain antaman oikeudet

Avopuolisoiden keskinäisistä varallisuussuhteista on kuitenkin säädetty lailla: laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta eli tuttavallisemmin avoliittolaki antaa avopuolisoille mahdollisuuden vaatia virallista omaisuuden erottelua sekä hyvitystä yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta. 

Lue myös: Mitä hyötyä on avoehdosta >>

Omaisuuden erottelu avoliiton päättyessä

Koska avopuolisoilla ei ole avio-oikeuteen verrattavaa oikeutta toistensa omaisuuteen, avoeron sattuessa osituksen sijaan toimitetaan omaisuuden erottelu. Huomioitavaa on kuitenkin, että omaisuuden erottelulle ei ole lakisääteistä velvoitetta: erottelu täytyy toimittaa vain, mikäli jompikumpi avopuolisoista tai puolisoiden perillisistä sitä vaatii. Mikäli puolisot eivät saa keskenään sovittua omaisuuden jakamisesta, on heillä oikeus vaatia pesänjakajaa.  

Omaisuuden erottelussa noudatetaan niin sanottua nimiperiaatetta, eli omaisuus kuuluu sille, kenen nimiin se on ostettu tai rekisteröity. Tämä kannattaa huomioida esimerkiksi tilanteessa, jossa puolisot ovat ostaneet yhdessä asunnon, joka on vain toisen nimissä. Epäoikeudenmukaisilta ja yllättäviltä tilanteita välttyäkseen kannattaa tehdä avoehto, jossa määritellään etukäteen, kuinka omaisuus tullaan jakamaan avoliiton päättyessä.

Mikäli omaisuuden erottelutilanteessa ei pystytä selvittämään kumman omaisuutta jokin on, oletuksena on, että avopuolisot omistavat sen yhdessä samanarvoisin osuuksin. Näin ollen aina arvokasta omaisuutta ostaessa suositellaan tekemään selkeät merkinnät siitä, kuka omaisuuden omistaa ja minkälaisin osuuksin.

Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta

Mikäli omaisuuden erottelu yksin nimellisten omistussuhteiden perusteella johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen, heikompaan asemaan jäävällä avopuolisolla voi olla oikeus hyvitykseen omaisuuden erottelun yhteydessä. Hyvitys on korvaus, jota avopuoliso voi saada, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamalla panoksellaan auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään omaisuuttaan. Yhteistalouden hyväksi annetuksi panokseksi katsotaan ainakin työ yhteisen talouden tai omaisuuden hyväksi, varojen käyttö yhteiseen talouteen sekä varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen.

Hyvityksestä voi joko sopia tai sitä voidaan vaatia omaisuuden erotteluun määrätyltä pesänjakajalta. Mikäli pesänjakajan määräämistä ei ole haettu, hyvitysvaatimus voidaan saattaa kanteella käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

Kysyttävää? Ota yhteyttä asiakaspalveluun!

Jos jokin avoliiton lakiasioissa mietityttää, kysy rohkeasti lisää asiakaspalvelustamme. Voit jättää soittopyynnön oheisella lomakkeella tai soittaa numeroon 010 3379 150 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min).  Jätä yhteydenottopyyntö >>

Tutustu myös palveluun omaisuuden erottelu avoerossa >>

Lexly.fi apunasi kaikissa perheen ja parisuhteen lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avoliiton lakiasiat

Asiantuntijamme ovat koonneet sinua varten kattavan paketin avoliiton lakiasioista.

Miniopas avoliitosta

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miten laki suhtautuu avoliittoon?

Yhä useammat suomalaiset elävät avoliitossa, mutta harvat tietävät, miten laki suhtautuu avoliittoon. Oheisessa artikkelissa kerromme tavallisimmista haasteista, joita avoliiton päättyessä saattaa tulla esiin, mikäli oikeanlaisia lakipapereita ei ole olemassa.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Elätkö avoliitossa?

Meillä on vuosikymmeniä totuttu ajattelemaan, että avoliittoon ei liity puolisoiden välisiä juridisia sitoumuksia, eikä taloudellisia oikeuksia tai velvollisuuksia. Avoliittolain myötä avoliitto ei olekaan enää ollut täysin lailla säätelemätön parisuhteen muoto. 

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avo­liit­to vs. avio­liit­to

Avioliittolaki sekä vuonna 2011 voimaan tullut avoliittolaki takaavat puolisoille erilaisia oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia, jotka on hyvä tietää mietittäessä millaisessa parisuhteen muodossa halutaan elää.

Lue kokonaan