Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Avoliitto

Mitä hyötyä on avoehdosta?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avoliittolaki ja sen merkitys

Avopuolisoiden yhteistalouden purkamista koskeva laki eli tuttavallisemmin avoliittolaki tuli voimaan vuonna 2011. Tähän lakiin liittyy usein virheellisiä käsityksiä siitä, että se antaisi avopuolisoille jonkinlaista varallisuuteen liittyvää suojaa. Lakiin ei kuitenkaan sisälly mitään avio-oikeusjärjestelmään rinnastettavaa suojaelementtiä avoeron tai kuoleman varalta.

Lain mukaan avopuolisoilla on mahdollisuus hakea pesänjakajaa toimittamaan yhteistalouden purku välirikkotilanteessa. Lisäksi avopuolisolla on mahdollisuus vaatia toiselta hyvitystä tietyin, melko kapein, edellytyksin. Nämä ovat lain tarjoamat suojaelementit avopuolisoille, jotka ovat olleet avoliitossa vähintään viiden vuoden ajan tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi. Lisäksi avopuolisoita koskeva laki on monilta osin tahdonvaltainen, mikä tarkoittaa, että avopuolisot voivat valita haluavatko soveltaa sitä omaan avoliittoonsa vai eivät.

Avoehdolla sovitaan yhteisen talouden purkamisen keskeisistä pelisäännöistä

Koska avopuolisoiden taloudellisista asioista ei juurikaan säädetä laissa, heidän kannattaa sopia keskinäisellä sopimuksella avoliiton raha-asioista sekä käytännön pelisäännöistä eron varalta. Tällainen sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti ja se on mahdollista laatia Lexlyn verkkopalvelussa. Sopimuksessa avopuolisot voivat yhdessä valita, haluavatko he esimerkiksi avoliittolain mukaisen hyvitysjärjestelmän osaksi omaa avoliittoa koskevaa sopimustaan vai eivät. Jokainen avoliitto on omanlaisensa ja nojaa omanlaiseensa ajatukseen siitä, mikä on omassa parisuhteessa oikeudenmukaista. Näistä asioista kirjallisesti sopiminen edellyttää avopuolisoilta avointa keskustelua, mutta se kannattaa, sillä kirjallinen sopiminen ennakolta vähentää riidan paikkoja avoliiton päättyessä.

Avoehdon lisäksi testamentti on tärkeä avopuolisoille

Avoehdossa sellaisenaan ei ole mahdollista turvata avopuolison taloudellista asemaan kuolemantapauksessa. Kuoleman varalta annettavat avopuolison taloudellista asemaa parantavat määräykset, esimerkiksi asumisen ja varallisuuden osalta, on tehtävä testamentissa. Tämän vuoksi avopuolisoiden kannattaa hoitaa kuntoon avoehdon lisäksi myös testamentit ja edunvalvontavaltakirjat.

Lue myös: Puolison kuolema voi romahduttaa koko talouden >>

Avoehdon merkittävimmät hyödyt

  • Selkeys. Avoliitto syntyy usein melkein vaivihkaa. Yhteen muuttaminen on helppoa eikä siihen liity sen kummempia seremonioita. Yhteistä omaisuutta voi kertyä ja puolisoiden talous kietoutua yhteen. Koska avoliittoon ei liity avioliitoon kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia, sopiminen selkeyttää tilannetta yllätysten varalta.
  • Turvallisuus. Avopuolison asema on taloudellisesti turvaton, sillä avoliitto ei synnytä puolisoille avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Avoehto on yksi avoliitossa keskeisistä lakiasiakirjoista, joilla voi rakentaa turvallisuutta tulevaisuuteen. Avopuoliso ei myöskään peri puolisoaan suoraan lain nojalla eikä avoleskellä ole yhteisen kodin hallintaoikeutta.
  • Avoimuus. Avoehdon laatimiseen liittyvä avoin keskustelu ja yhteiset päätökset mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisuista ovat hyvä pohja tulevaisuudelle. Parhaat sopimukset parisuhteissa syntyvät silloin, kun kumpikin tahtoo toiselle hyvää.

Avoehto on parisuhteen sopimuksena melko uusi. Kaikki parit eivät halua mennä naimisiin, joten laatimalla avoehdon ja testamentin he voivat luoda parisuhteensa talouteen ja toistensa tulevaisuuteen lisää ennakoitavuutta, turvallisuutta ja juuri heidän mielestään reiluja ratkaisuja.

Kolme yleisintä kysymystä avoehdosta

  1. Eikö avoliittolaki tehnyt avioliitosta juridisesti lähes saman kuin avioliitto? Ei. Avoliittolaki takaa avopuolisoille tiettyjä oikeuksia tietyissä, tarkkaan rajatuissa tilanteissa, mutta avoliitto eroaa oikeusvaikutuksiltaan edelleen avioliitosta kuin yö päivästä. Lue lisää täältä.
  2. Millä perusteella avopuoliso voi saada toiselta puolisolta taloudellista hyvitystä avoerotilanteessa? Lain mukaan avopuolisolla on oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että avoparin yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Aivan kaikkia avopareja tämäkään mahdollisuus ei koske, vaan avoliittolakia sovelletaan vain tietyn edellytyksin. Avopuolison saama hyvitys ei myöskään ole verrattavissa ositukseen eli avio-oikeuden alaisen omaisuuden puolittamiseen avioliiton päättyessä.
  3. Kenen kannattaa laatia avoehto? Kaikkien avoparien, joilla on yhteistä omaisuutta, yhteinen lapsi tai joissa toinen puoliso merkittävästi tukee toista taloudellisesti kannattaisi tutustua avoehdon mahdollisuuksiin.

Kysyttävää? Ota yhteyttä asiakaspalveluun!

Jos jokin avoliiton lakiasioissa mietityttää, kysy rohkeasti lisää asiakaspalvelustamme. Voit jättää soittopyynnön tällä lomakkeella tai soittaa numeroon 010 3379 150 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min).

Lexly.fi apunasi kaikissa perheen ja parisuhteen lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avoliiton lakiasiat

Asiantuntijamme ovat koonneet sinua varten kattavan paketin avoliiton lakiasioista.

Miniopas avoliitosta

Lue lisää aiheesta

Lexly Toimistokuvitus KP 4076 Web (1)

Avopuolison oikeudet

Avoliitossa puolisoilla ei ole samanlaisia lakiin pohjautuvia oikeuksia kuin avioliitossa elävillä pariskunnilla.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Elätkö avoliitossa?

Avoliittolain myötä avoliitto ei olekaan enää ollut täysin lailla säätelemätön parisuhteen muoto. Yli kymmenen vuotta voimassa ollut avoliittolaki on kuitenkin edelleen hyvin huonosti tunnettu. 

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miten avoliitto solmitaan?

Yhdessä asuminen katsotaan avoliitoksi vain, mikäli kumppaneilla on vakiintunut seurustelusuhde: keskenään asuvat ystävykset tai kämppikset eivät ole avoliitossa keskenään. 

Lue kokonaan