Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksen ja virkaedunvalvonnan erot

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Asioiden hoito edunvalvontavaltuutuksella 

Kuva: Edunvalvontavaltuutuksen polku >>

1. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen

Jotta varmistat, että asiat hoituvat juuri sinulle itsellesi mieluisalla tavalla myös silloin, jos et itse enää kykenisi asioistasi huolehtimaan, sinun tulee tehdä edunvalvontavaltuutus. Edunvalvontavaltuutuksella voit määrätä itse toivomasi henkilön hoitamaan asioitasi. Voit määrätä, mitä asioita puolestasi saa hoitaa, ainoastaan taloudellisia vai myös henkilöösi eli terveyteesi liittyviä asioita. Voit lisäksi määrätä, millä laajuudella puolestasi voidaan toimia ja onko edunvalvontavaltuutetullasi esimerkiksi oikeus keskustella asioistasi läheistesi kanssa. Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä silloin, kun kaikki on vielä hyvin eikä oma toimintakykysi ole alentunut merkittävästi. Säilytä edunvalvontavaltuutusta paikassa, johon myös valtuutetulla on pääsy. 

2. Tar­ve edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi­maan­tu­lol­le

Sairastut vakavasti tai menetät toimintakykysi jollain muulla tavalla ja ilmenee tarve edunvalvontavaltuutuksen voimaantulolle. 

3. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi­maan­tu­lo vaa­tii lää­kä­rin­lausun­non

Ennen kuin asiassa voidaan edetä, lääkärin tulee arvioida toimintakykysi rajoitteet ja terveydentilasi. Tässä kohtaa sinun tulee siis hankkia lääkärinlausunto edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista varten. 

4. Ha­ke­mus edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi­maan­tu­lol­le

Hakemus edunvalvontavaltuutuksen voimaantulolle toimitetaan Digi- ja väestötietovirastolle (DVV) hyväksyttäväksi. Alkuperäisen edunvalvontavaltuutuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärinlausunto, josta ilmenee terveydentilasi.

5. Vi­ran­omai­sen hy­väk­syn­tä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sel­le

On hyvä etukäteen tiedostaa, että asian käsittely DVV:ssä kestää useamman kuukauden. Ennen kuin edunvalvontavaltuutus on tullut viranomaisen hyväksymänä voimaan, ei valtuutetullasi ole oikeutta toimia puolestasi.

6. Edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun vel­vol­li­suu­det ja omai­suus­luet­te­lo

Kun edunvalvontavaltuutus on tullut voimaan, tulee nimeämäsi valtuutetun toimittaa 3 kk:n sisällä viranomaiselle omaisuusluettelo eli tieto varoistasi ja veloistasi. Erillistä vuositiliä valtuutetun ei tarvitse toimittaa, ellet ole niin edunvalvontavaltakirjassa itse määrännyt. Edunvalvontavaltuutuksessa nimeämäsi henkilön tulee toiminnassaan noudattaa määräyksiä, joita olet valtuutuksella antanut. 

7. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi­mas­sao­lo

Edunvalvontavaltuutuksen voimassaolo lakkaa, jos kuolet, et enää ole edunvalvonnan tarpeessa, sinulle määrätään viranomaisen toimesta edunvalvoja tai valtuutettu luopuu itse tehtävästään. Päätöstiliä ei tarvita, jos olet edunvalvontavaltakirjassasi poistanut päätöstilivelvollisuuden. 

Asioiden hoitaminen virkaedunvalvojan toimesta 

Kuva: Edunvalvonnan polku >>

1. Tar­ve edun­val­von­nal­le il­me­nee

Käy ilmi, että arkiset asiat eivät enää suju sinulta tavalliseen tapaan. Sekä sinä itse että läheisesi huolestutte toimintakyvystäsi ja siitä, miten paljon unohtelet asioita ja kuinka laskujen maksu käy sinulle vaikeaksi. Pian edessä voi olla tilanne, ettet enää kykene hoitamaan raha-asioitasi. 

2. Ha­ke­mus edun­val­von­nan aset­ta­mi­ses­ta

Voit itse tehdä hakemuksen edunvalvontaan asettamisesta tai läheisesi voi tehdä ilmoituksen viranomaiselle edunvalvonnan tarpeesta. Jos teet itse hakemuksen, sinua kuullaan ja viranomainen eli Digi- ja väestötietovirasto (DVV) päättää hakemuksesi hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos läheisesi on lähtenyt hakemaan sinua edunvalvontaan, sinua kuullaan samalla tavalla. Mikäli vastustat edunvalvontaa, DVV voi antaa asian tuomioistuimen päätettäväksi.

3. Pää­tös edun­val­von­nan aset­ta­mi­ses­ta

DVV tai tuomioistuin, tekee päätöksen asettamisestasi edunvalvontaan. Asian käsittelyaika on pitkä, keskimäärin 6 kuukautta, mutta kannattaa varautua huomattavasti pidempäänkin aikaan. Sinulle määrätty edunvalvoja voi olla läheisesi tai viranomaisen määräämä ammatikseen edunvalvojana toimiva henkilö, joka on sinulle entuudestaan tuntematon. 

4. Edun­val­von­nan vah­vis­ta­mi­nen ja omai­suus­lis­ta

Kun edunvalvonta on vahvistettu ja sinulle määrätty edunvalvoja, tulee edunvalvojan laatia viranomaiselle lista kaikesta omaisuudestasi, varoista ja veloista. Omaisuusluettelo on toimitettava viranomaiselle 3 kk:n sisällä edunvalvonnan voimaan astumisesta. 

5. Edun­val­vo­jan vel­vol­li­suu­det

Edunvalvojan tulee tehdä viranomaiselle vuosittain selvitys siitä, miten omaisuuttasi on hoidettu, ja mihin sitä on käytetty. Edunvalvojan tulee pitää kirjaa kaikista tilitapahtumista ja liittää kaikki kuitit, tiliotteet sekä mahdolliset asiakirjat vuositilin liitteeksi, jolloin viranomaisen on mahdollista tarkistaa asioiden hoito. Tilikauden pituus on yleensä kalenterivuosi. 

Huomionarvoista on, että edunvalvojan tulee pyytää viranomaiselta (DVV) erikseen lupa monenlaisiin omaisuuttasi koskeviin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi asunnon myyntiin, testamentista luopumiseen tai liiketoiminnan harjoittamiseen- Tämä on hyvä muistaa esimerkiksi silloin, jos olet tehnyt urasi yrittäjänä. Lupaprosessit viranomaisen kanssa saattavat kestää pitkään, keskimäärin 2 kk. Tilintarkastuksesta viranomainen perii vuosittain maksun, joka on sidonnainen sinun bruttovarallisuuteesi. Edunvalvoja on myös oikeutettu palkkioon.

6. Pää­tös­ti­li

Kun edunvalvojan tehtävä päättyy, tulee hänen laatia 2 kk:n sisällä viranomaiselle päätöstili. Päätöstilin tekeminen on pakollista. 

HUOM! Edunvalvoja on oikeutettu hoitamaan ainoastaan raha-asioitasi, mutta terveyteesi ja hoivaasi liittyvään päätöksentekoon, hänellä ei ole lupaa osallistua.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli edunvalvonnasta ja edunvalvontavaltuutuksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaa toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki edunvalvontavaltuutuksen liittyvät artikkelimme >>

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miniopas edunvalvontavaltuutuksesta

Asiantuntijamme ovat laatineet avuksesi kattavan minioppaan edunvalvontavaltuutuksesta. Oheisesta painikkeesta voit ladata sen. 

Lataa miniopas

Lue lisää aiheesta

Oletko kuullut Omissa käsissä -kampanjasta? Digi- ja väestötietovirasto kannustaa kampanjalla kaikkia tekemään edunvalvontavaltuutuksen. Lexly on kampanjassa mukana. Tee oma valtuutuksesi nyt! - Lexly.fi

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kannustaa edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen

Klikkaa ja lue, miksi myös viranomainen kannustaa edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen, ja hoida omasi kuntoon.

Lue kokonaan
Tiedätkö, mihin tilanteisiin voit joutua ilman edunvalvontavaltuutusta? Lue artikkelista 7 tarinaa edunvalvontavaltakirjasta ja tee oma valtakirjasi  Lexlyn verkkopalvelussa - Lexly.fi

Tarinoita edunvalvontavaltuutuksesta

Edunvalvontavaltuutuksen puuttuminen voi johtaa hankaliin tilanteisiin. Lue asiantuntijamme artikkelista, mitä voi pahimmillaan tapahtua, jos edunvalvontavaltuutusta ei ole.

Lue kokonaan
Helpot lakipalvelut - Lexly.fi

Miten edunvalvontavaltakirja eroaa muista valtakirjoista?

Toisin kuin tavallinen valtakirja, edunvalvontavaltakirja tulee voimaan vasta kun se on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa eli entisessä maistraatissa. Vahvistamiseen tarvitaan lääkärinlausunto valtuuttajasta.

Lue kokonaan