Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltakirjan hyödyt

Helpot lakipalvelut - Lexly.fi

Kuka voi tehdä edunvalvontavaltakirjan?

Kaikki täysi-ikäiset henkilöt jotka ymmärtävät edunvalvontavaltakirjan sisällön ja merkityksen voivat laatia edunvalvontavaltakirjan.

Edunvalvontavaltakirjaa suositellaan jokaiselle täysi-ikäiselle henkilölle Suomessa. Lue lisää edunvalvontavaltakirjan hyödyistä nuorelle aikuiselle täältä >>

Milloin edunvalvontavaltuutus tehdään?

Edunvalvontavaltakirja tulee laatia hyvissä ajoin sillä henkilö, jolla on esimerkiksi pitkälle edennyt muistisairaus, ei luultavasti enää kykene ymmärtämään edunvalvontavaltakirjan sisältöä eikä näin ollen voi enää tehdä edunvalvontavaltakirjaa. 

Miten edunvalvontavaltakirja tehdään?

Edunvalvontavaltakirja tulee laatia kirjallisesti. Alkuperäinen edunvalvontavaltakirja vahvistetaan Digi- ja väestötietovirastossa vasta siinä vaiheessa, kun et enää itse kykene hoitamaan asioitasi. On tärkeää säilyttää edunvalvontavaltakirja turvallisessa paikassa. Voit esimerkiksi antaa alkuperäisen edunvalvontavaltakirjan valtuutetulle säilytettäväksi tai voit laatia kaksi alkuperäistä edunvalvontavaltakirjaa, yhden kappaleen itsellesi ja toisen valtuutetulle. 

Lue lisää: Näin helppoa on edunvalvontavaltuutuksen teko >>

Mitä hyötyä edunvalvontavaltuutuksesta on?

Edunvalvontavaltakirjan hyötynä on, että voit itse päättää kuka hoitaa asioitasi, kun et enää kykene siihen itse. Voit tehdä yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, miten omaisuuttasi tulisi hoitaa. Liian suppeasti laadittu edunvalvontavaltakirja ei anna valtuutetulle oikeutta kaikkiin toimiin. Mikäli esimerkiksi haluat, että valtuutetulla on oikeus myydä kiinteistö tai lahjoittaa omaisuuttasi, tulee näistä olla nimenomainen määräys edunvalvontavaltakirjassa. Haittana voi olla, että ensisijainen valtuutettu voi olla esteellinen hoitamaan asioitasi, jos esimerkiksi olette molemmat saman kuolinpesän osakkaita. Siksi olisi hyvä määrätä esteetön varavaltuutettu tämänkaltaisia tilanteita varten. 

Laatimalla edunvalvontavaltakirjan voit itse päättää onko edunvalvontavaltuutetulla tilintekovelvollisuutta Digi- ja väestötietovirastolle ja tulisiko valtuutetun saada palkkio. Mikäli edunvalvontavaltakirja jää tekemättä ja se henkilö, joka olisi voinut toimia valtuutettuna määrätään edunvalvojaksesi, kuuluu hänelle vuosittainen tilintekovelvollisuus.  

Edunvalvontavaltakirjan vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen Digi- ja väestötietovirastossa on huomattavasti kevyempi ja nopeampi menettely kuin edunvalvojan määrääminen käräjäoikeudessa.

Jokaisen täysi-ikäisen henkilön olisi hyvä laatia edunvalvontavaltakirja, sillä sen hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin haitat. Käyttämällä asiantuntija-apua pienenee riski liian suppeasta ja tai väärin laaditusta edunvalvontavaltakirjasta ja sen aiheuttamista haitoista.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli edunvalvontavaltuutuksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaa toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki edunvalvontavaltuutuksen liittyvät artikkelimme >>

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miniopas edunvalvontavaltuutuksesta

Asiantuntijamme ovat laatineet avuksesi kattavan minioppaan edunvalvontavaltuutuksesta. Oheisesta painikkeesta voit ladata sen. 

Lataa miniopas

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi - Helpot lakipalvelut

Mi­ten edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun toi­min­taa val­vo­taan?

Valtuutetun toiminnan valvontaan liittyen voidaan esimerkiksi edunvalvontavaltakirjassa asettaa tarkempia määräyksiä asioiden hoidolle. Sen lisäksi on tiettyjä raportointivelvollisuuksia, jotka tulee toiminnassa täyttää.

Lue kokonaan
Lakipalvelut kaikkiin elämäntilanteisiin - Lexly.fi

Mitä edunvalvontavaltakirjaan kannattaa kirjata

Edunvalvontavaltakirjalla henkilö voi valtuuttaa luottoihmisensä hoitamaan asioitaan, jos itse ei siihen kykene. Edunvalvontavaltakirjan sisältö räätälöidään valtuuttajan oman tahdon ja tilanteen mukaisesti.

Lue kokonaan
Helpot lakipalvelut - Lexly.fi

Edunvalvontavaltuutuksen hinta

Jotta saat edunvalvontavaltuutuksen, joka soveltuu parhaiten omaan tilanteeseesi, kannattaa asiakirja laatia asiantuntijan apua käyttäen. Edunvalvontavaltuutusten hinnat riippuvat siitä, laaditaanko ne juristin kanssa vai esimerkiksi verkkopalvelun avulla.

Lue kokonaan