Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Lapsiin liittyvät lakiasiat

Alaikäisen edunvalvojan tehtävät

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Holhousasioiden rekisteri 

Mikäli lapsen varallisuuden arvo ylittää 20.000 euroa, on edunvalvojan ilmoitettava tästä viranomaiselle ja lapsen edunvalvonta merkitään holhousasioiden rekisteriin. Tämän jälkeen huoltajien tulee toimittaa vuosittain vuositili tositteineen valvovalle viranomaiselle (Digi- ja väestötietovirasto).  

Lapsen omaisuuden käyttäminen 

Edunvalvoja on velvollinen säilyttämään lapsen omaisuuden hoitoon liittyvät tositteet, jotta hän voi tarvittaessa aikanaan selvittää aikuistuneelle lapselle, kuinka omaisuutta on hoidettu. 

Edunvalvojat vastaavat lapsen elatuksesta ja henkilökohtaisista tarpeista eikä lapsen varallisuutta voida ilman erityisiä perusteita käyttää lapsen tavanomaisiin elinkustannuksiin. Lapsella ei ole milloinkaan velvollisuutta osallistua vanhempiensa tai sisarustensa elatukseen, vaikka lapsen varat ylittäisivät vanhempien varat.  

Edunvalvojat päättävät yhdessä lapsen omaisuuden sijoittamisesta ja käyttämisestä.  

Joihinkin tehtäviin vaaditaan viranomaisen lupa 

Edunvalvoja tarvitsee luvan esimerkiksi lapsen puolesta tehtävään asunnon tai kiinteistön ostoon tai myyntiin, lainan ottamiseen tai ilman pesänjakajaa tehtävään ositus-, erottelu- ja perinnönjakosopimukseen. Lupa tarvitaan lisäksi tiettyjen sijoituskohteiden hankkimiseen.  

Edunvalvoja ei saa edustaa lasta, mikäli on itse vastapuolena oikeustoimessa.  

Edunvalvoja on korvausvelvollinen aiheutuneesta vahingosta 

Edunvalvoja voidaan vapauttaa tehtävästään, jos hän on hoitanut lapsen omaisuutta lapsen edun vastaisesti. Edunvalvoja on myös korvausvelvollinen lapselle vahingosta, joka on aiheutunut tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. 

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluontoinen artikkeli alaikäisen edunvalvojan tehtävistä. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki lasten lakiasioihin liittyvät artikkelimme >>

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Omaisuuden lahjoittaminen alaikäiselle

Alaikäisen lapsen huoltajat toimivat hänen edunvalvojinaan. Alaikäisen omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Mikäli alaikäisen varallisuuden arvo ylittää 20.000 euroa, merkitään edunvalvonta holhousasioiden rekisteriin.

Lue kokonaan
Lexly.fi - Helpot lakipalvelut

Pienet lapset vanhempiensa perijöinä

Pienten lasten perheissä eletään ruuhkavuosia ja elämäntilanteen muutokset johtavat usein isompien neliöiden tarpeeseen ja rahoitusasteen nousuun omassa varallisuudessa. Samaan aikaan usein ajatellaan, että jos lapsia on siunaantunut, niin testamentin tekeminen on tullut tarpeettomaksi, koska lapsethan perivät. 

Lue kokonaan
Huoltotestamentti helposti verkossa - Lexly.fi

Voiko lapsen huoltajuuden testamentata?

Lasten huoltajuutta ei voi testamentata omaisuuden lailla, mutta laatimalla huoltotestamentin, vanhemmilla on mahdollisuus ilmaista toive sopivasta huoltajasta vanhempien menehtymisen varalta.

Lue kokonaan