Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Lapsiin liittyvät lakiasiat

Lapsen asuminen eron jälkeen

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mikä on kaikille paras ratkaisu

Lapsen asumisjärjestelyitä suunniteltaessa on hyvä miettiä sitä, miten järjestely onnistuu parhaiten sekä lapsen, että vanhempien näkökulmasta. Lapsen ikä, päivähoito, koulu, harrastukset ja vanhempien asumisen olosuhteet ovat vaikuttavia seikkoja ratkaisuja pohjustettaessa. Myös vanhempien asuinpaikkojen etäisyys toisistaan vaikuttaa siihen, minkälainen ratkaisu on käytännön elämässä mahdollinen. Toiselle lapselle vuoroasuminen voi olla paras vaihtoehto, kun taas toiselle se voi syystä tai toisesta olla rasite. Myös lapsen tarpeet voivat muuttua, jolloin asumisjärjestelyitäkin voi olla syytä muuttaa.

Virallisen osoitteen vaikutus

 

Sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu virallisesti, maksetaan lapsilisä. Virallinen asuinosoite vaikuttaa myös Kelan asumistukeen ja lasta koskeva virallinen posti tulee lapsen viralliseen osoitteeseen. Myös lapsen päiväkoti ja koulu määräytyvät virallisen osoitteen mukaan. 

 

Vuoroasuminen ja elatusapu

Vanhemmat voivat eron yhteydessä sopia, että lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhemman luona. Tätä asumismuotoa kutsutaan vuoroasumiseksi. Vuoroasumisessa yhteinen lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhemman luona yhtä paljon tai lähes yhtä paljon. Tällöin lapsi viettää vähintään 40 prosenttia kalenterivuodesta toisen vanhemman luona lomakaudet ja juhlapyhät mukaan lukien. Jos lapsen asuminen toisen vanhemman luona jää vähäisemmäksi kuin tämä, kyse ei ole enää vuoroasumisesta, vaan tällöin on yleensä kysymys toisen vanhemman lapsen tapaamisoikeudesta. On huomioitavaa, että vaikka lapsi asuisi vuorotellen kummankin vanhemman kanssa, voi lapsella olla vain yksi virallinen osoite.

Vanhempien velvollisuus maksaa elatusapua vuoroasumisessa

Lapsen vuoroasuminen ei automaattisesti poista vanhempien velvollisuutta maksaa elatusapua toisilleen. Vuoroasumisessa kumpi tahansa vanhemmista voidaan velvoittaa suorittamaan toiselle vanhemmalle elatusapua. Näin ollen vuoroasumisessa huomioidaan vanhempien tulotasojen erot.

Vanhempien tuloerot

Kun määritellään vanhempien tulotasojen eroja, tehdään laskelma, jonka tavoitteena on lapsen elatuksesta aiheutuvien kulujen jakaminen kunkin vanhemman elatuskyvyn mukaisesti. Tärkeää on huomioida tapauskohtaisesti elatukseen kaikki asiassa vaikuttavat seikat ja olosuhteet kummankin vanhemman ja lapsen osalta. Pohjimmiltaan tärkeintä elatusavun maksamisessa on se, että turvataan riittävä elatus lapselle.

Elatusapu

Molempien vanhempien tulee vastata lapsen elatuksesta taloudellisten mahdollisuuksiensa mukaan, mutta toisinaan toisen vanhemman tulee maksaa toiselle vanhemmalle elatusapua.  Elatusapu on rahasumma, joka on tarkoitettu lapsen elatuksesta aiheutuvien kulujen kattamiseen ja tasaamiseen vanhempien kesken. Elatusapua maksetaan lapsen peruskustannuksia ja yksilöllisiä erityisiä kustannuksia varten. Peruskustannuksilla tarkoitetaan esimerkiksi lapsen ruokaa ja vaatteita. Lapsen ja perheen yksilöllisillä erityisillä kustannuksilla tarkoitetaan esimerkiksi varhaiskasvatusmaksuja ja asumiskuluja. Elatusavun summaa määritettäessä otetaan huomioon vanhempien elatuskyky. Vanhempien elatuskykyyn vaikuttavat heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön. Lisäksi elatuskykyä määritettäessä otetaan huomioon vanhempien käytössä olevan varallisuuden määrä ja muut heidän elatusvastuunsa, kuten toisten lasten elatusvelvollisuus. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että elatusavun suuruuttaa arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

 

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli lapsen huollosta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki lasten lakiasioihin liittyvät artikkelimme >>

Onko sinulla kysyttävää?

Ole yhteydessä asiakaspalveluun asiakaspalvelu@lexly.fi tai 010 3379 150 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) Voit myös jättää yhteystietosi lomakkeella >> 

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miten lasketaan elatusapu?

Elatusavulla tarkoitetaan rahallista suoritusta, jonka vanhempi maksaa tietyin määräajoin sille vanhemmalle, jonka kanssa lapsi asuu. Elatusapu voidaan määrätä maksettavaksi joko kertasuorituksena tai esimerkiksi kuukausittain. Elatusavun tarkoituksena on, että kumpikin vanhempi vastaa yhdessä lapsen elatuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Yksinhuoltajuus vai yhteishuoltajuus?

Lapsen huollossa ja huoltajuudessa on kyse vastuusta ja päätäntävallasta lapsen henkilökohtaisissa asioissa. Tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen tarpeiden ja toivomusten mukaisesti.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Lapsen asiat erossa

Avioerossa parisuhde päättyy, mutta vanhemmuus säilyy. Lapsen vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lastensa hyvinvoinnista ja heidän velvollisuutensa on turvata lapsen tasapainoinen kehitys myös perhetilanteen muuttuessa.

Lue kokonaan