Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Lapsiin liittyvät lakiasiat

Vaikka parisuhde päättyy, vanhemmuus jatkuu

Sovi huoltajuusasioista riidattomasti. Lexlyn juristit vanhempien tukena lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa.

Vastuu lapsesta säilyy 

Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen hyvinvoinnista ja lapsen tasapainoinen kehitys pitää turvata myös parisuhteen päättyessä. Lapsen edun mukaista on yleensä se, että vanhemmat pystyvät yhdessä  sopimaan lasta koskevista asioista. Riidat vaikuttavat aina myös lapseen. Vanhempien eroa pitäisi pystyä käsittelemään myös lapsen näkökulmasta.  

Lapsen huoltajia ovat pääsääntöisesti vanhemmat yhdessä 

Parisuhteen päättyessäkin pääsääntö on, että lapsen molemmat vanhemmat toimivat jatkossakin lapsen huoltajina. Huoltaja päättää lapsen kasvatuksesta, hoidosta, asuinpaikasta ja muista henkilökohtaisista asioista. Huoltajalla on myös tiedonsaantioikeus lasta koskevista asioista. Yhteishuoltajina vanhemmat päättävät lapsen asioista yhdessä. 

Lue myös: Yksinhuoltajuus vai yhteishuoltajuus >> 

Vanhemman tehtävänä on auttaa lasta ja olla läsnä arjessa jatkossakin 

Pyrkimällä mahdollisimman hyvään yhteistyöhön lasta koskevissa asioissa, turvataan lasta eron vaikutuksilta parhaiten. Vaikka vanhemmat eivät muissa asioissa tulisi keskenään toimeen, on lasta koskevissa asioissa tärkeä pitää mielessä se, että lapsen etu on ensisijainen ja lasta on ajateltava ennen kaikkea lapsen lähtökohdista. Lapselle on tärkeää säilyttää arjen kontakti molempiin vanhempiin myös eron jälkeen.  

Lasta koskevat sopimukset 

Mikäli parisuhde päättyy ja perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia, on sovittava muun muassa siitä, missä lapsi asuu, kuka/ketkä on/ovat lapsen huoltajia, miten tapaamisoikeus järjestetään ja miten elatusapu määräytyy. Vanhemmat voivat sopia näistä asioista yhdessä ja lapsen kotipaikkakunnan lastenvalvoja voi vahvistaa sopimuksen, mikäli se on lapsen edun mukainen.   

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluotoinen artikkeli lapsiin liittyvistä lakiasioista. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki lasten lakiasioihin liittyvät artikkelimme >>

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Lapsen asiat erossa

Avioerossa parisuhde päättyy, mutta vanhemmuus säilyy. Lapsen vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lastensa hyvinvoinnista ja heidän velvollisuutensa on turvata lapsen tasapainoinen kehitys myös perhetilanteen muuttuessa.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miten lasketaan elatusapu?

Elatusavulla tarkoitetaan rahallista suoritusta, jonka vanhempi maksaa tietyin määräajoin sille vanhemmalle, jonka kanssa lapsi asuu. Elatusapu voidaan määrätä maksettavaksi joko kertasuorituksena tai esimerkiksi kuukausittain. Elatusavun tarkoituksena on, että kumpikin vanhempi vastaa yhdessä lapsen elatuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Lue kokonaan
Helpot lakipalvelut - Lexly.fi

Lapsen huoltajuus eron jälkeen

Parisuhteen päättyessäkin pääsääntö on, että lapsen molemmat vanhemmat toimivat jatkossakin lapsen huoltajina. Huoltaja päättää lapsen kasvatuksesta, hoidosta, asuinpaikasta ja muista henkilökohtaisista asioista. 

Lue kokonaan