Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Lapsiin liittyvät lakiasiat

Yksinhuoltajuus vai yhteishuoltajuus?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Lähtökohtana yhteishuoltajuus ja lapsen etu

Lähtökohtaisesti vanhemmat toimivat yhdessä lapsen huoltajina ja vastaavat näin ollen yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset. Tällaisessa tilanteessa on siis kyse yhteishuoltajuudesta. Vanhemmat päättävät yhdessä esimerkiksi lapsen asuinpaikasta, terveydenhuollosta ja passin hankkimisesta. Mikäli vanhemmat ovat eronneet, on vastuu ja päätäntävalta lapsen arkipäiväisissä asioissa sillä vanhemmalla, jonka luona lapsi kulloinkin on.

Yhteishuoltajuus vaatii aina vanhempien kykyä keskustella yhdessä lapsen asioista. Keskusteluyhteyden vaihtuessa riitatilanteisiin, voivat lapsen asiat jäädä toissijaisiksi seikoiksi ja lapsi kärsii tilanteesta. Mikäli riidan aiheuttajana on tietty asia, voi yhteishuoltajuudessa hakea työnjakomääräystä, jolloin toinen vanhemmista saa jatkossa tehdä päätöksen yksin riitaa aiheuttaneesta asiasta, mutta muilta osin yhteinen vastuu päätöksenteosta jatkuu.

Yksinhuoltaja päättää lapsen asioista 

Viimesijaisena keinona on hakea lapsen yksinhuoltajuutta. Päätöksen asiasta voi tehdä joko sosiaalitoimi tai tuomioistuin. Yksinhuoltajana toimiva vanhempi saa tehdä kaikki lasta koskevat päätökset yksin. On kuitenkin hyvä muistaa, että huoltajuusasioissa on kyse nimenomaisesti lapsen edusta, minkä vuoksi vanhempien väliset riidat tulisi aina pitää erillään lapsen asioista. Pelkkä vanhempien keskinäinen eripura ei siis ole peruste määrätä toiselle vanhemmista yksinhuoltajuutta.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli lapsen huollosta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki lasten lakiasioihin liittyvät artikkelimme >>

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miten lasketaan elatusapu?

Elatusavulla tarkoitetaan rahallista suoritusta, jonka vanhempi maksaa tietyin määräajoin sille vanhemmalle, jonka kanssa lapsi asuu. Elatusapu voidaan määrätä maksettavaksi joko kertasuorituksena tai esimerkiksi kuukausittain. Elatusavun tarkoituksena on, että kumpikin vanhempi vastaa yhdessä lapsen elatuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Lapsen asiat erossa

Avioerossa parisuhde päättyy, mutta vanhemmuus säilyy. Lapsen vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lastensa hyvinvoinnista ja heidän velvollisuutensa on turvata lapsen tasapainoinen kehitys myös perhetilanteen muuttuessa.

Lue kokonaan
Sovi huoltajuusasioista riidattomasti. Lexlyn juristit vanhempien tukena lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa.

Vaikka parisuhde päättyy, vanhemmuus jatkuu

Joskus parisuhde päättyy ja entiset puolisot jatkavat elämäänsä kumpikin erikseen. Mikäli heillä on yhteisiä lapsia, ei heidän eropäätöstään tehdessään tule kuitenkaan ajatella pelkästään itseään vaan myös lapset pitää ottaa huomioon. Vaikka puolisosta eroaa, vanhemmuus jatkuu. 

Lue kokonaan