Teemme muutoksia verkkopalvelussamme 27.-30.9. Asiakaspalvelumme ja juristimme ovat apunasi. Pahoittelemme häiriötä! Ole tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun 010 3379 150

Perinnönjako

Perintövero

Kirjaa hautaustahtoon omat toiveesi muistotilaisuudesta ja hautauksesta. hautaustahto verkossa - Lexy.fi

Perintöveron määrä

Perintöveron määrään vaikuttavat mm. perittävän ja perillisen välinen sukulaisuussuhde, perittävän netto-omaisuuden määrä sekä perinnönsaajan perintöosuuden suuruus. Perintöveroluokka määräytyy sen mukaan, kuinka läheinen sukulaisuussuhde perinnönsaajalla on perinnönjättäjään nähden.

Mikäli perittävällä ei ollut testamenttia, perintöosuuden suuruus määräytyy lain mukaan. Sen sijaan testamentinsaajan osuus perinnöstä on lähtökohtaisesti määritelty testamentissa.

Verovähennykset

Perintöverosta on mahdollista saada vähennyksiä tietyin perustein. Esimerkiksi leski, joka saa puolisoltaan perintöä, on oikeutettu saamaan 90 000 euron puolisovähennyksen perintöveroista. Myös rintaperillisellä, jolla on perinnönjättäjän kuolinhetkellä lähinnä oikeus periä perinnönjättäjä ja joka tuolloin on alaikäinen, on oikeus saada perintöveroista 60 000 euron alaikäisyysvähennys.

Hallintaoikeus 

Myös sellaisesta perintönä saadusta omaisuudesta, jota rasittaa toisen henkilön hallintaoikeus, voi saada vähennyksen perintöverosta. Hallintaoikeusvähennyksen määrään vaikuttaa hallintaoikeuden alaisen omaisuuden arvo sekä hallintaoikeuden saajan ikä.

Perintöveropäätös

Perintöverotuksen kannalta olennaiset tiedot ilmoitetaan perittävän jälkeen laaditussa perukirjassa. Verohallinto toimittaa perintöverotuksen perukirjan perusteella ja lähettää perintöverosta kullekin perinnönsaajalle oman perintöveropäätöksen.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perimyksestä ja perintöveroista. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Voit lähettää meille sähköpostia asiakaspalvelu@lexly.fi, jättää yhteydenottopyynnön lomakkeella tai soittaa meille numeroon 010 3379 150.

Lue lisää aiheesta

Perinnönjako

Tee perinnönjako Lexlyn asiantuntevan juristin avulla.

Lue lisää aiheesta Perinnönjako
Perinnönjako

265 €/h

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin ja kustannustehokkain tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu