Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Perinnönjako

Perintövero

Kirjaa hautaustahtoon omat toiveesi muistotilaisuudesta ja hautauksesta. hautaustahto verkossa - Lexy.fi

Perintöveron määrä

Perintöveron määrään vaikuttavat mm. perittävän ja perillisen välinen sukulaisuussuhde, perittävän netto-omaisuuden määrä sekä perinnönsaajan perintöosuuden suuruus. Perintöveroluokka määräytyy sen mukaan, kuinka läheinen sukulaisuussuhde perinnönsaajalla on perinnönjättäjään nähden.

Mikäli perittävällä ei ollut testamenttia, perintöosuuden suuruus määräytyy lain mukaan. Sen sijaan testamentinsaajan osuus perinnöstä on lähtökohtaisesti määritelty testamentissa.

Verovähennykset

Perintöverosta on mahdollista saada vähennyksiä tietyin perustein. Esimerkiksi leski, joka saa puolisoltaan perintöä, on oikeutettu saamaan 90 000 euron puolisovähennyksen perintöveroista. Myös rintaperillisellä, jolla on perinnönjättäjän kuolinhetkellä lähinnä oikeus periä perinnönjättäjä ja joka tuolloin on alaikäinen, on oikeus saada perintöveroista 60 000 euron alaikäisyysvähennys.

Hallintaoikeus 

Myös sellaisesta perintönä saadusta omaisuudesta, jota rasittaa toisen henkilön hallintaoikeus, voi saada vähennyksen perintöverosta. Hallintaoikeusvähennyksen määrään vaikuttaa hallintaoikeuden alaisen omaisuuden arvo sekä hallintaoikeuden saajan ikä.

Perintöveropäätös

Perintöverotuksen kannalta olennaiset tiedot ilmoitetaan perittävän jälkeen laaditussa perukirjassa. Verohallinto toimittaa perintöverotuksen perukirjan perusteella ja lähettää perintöverosta kullekin perinnönsaajalle oman perintöveropäätöksen.

Miten lesken perintövero määrittyy? Lue oheisesta artikkelista tarkemmin lesken perintöverosta >>

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perimyksestä ja perintöveroista. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Voit lähettää meille sähköpostia asiakaspalvelu@lexly.fi, jättää yhteydenottopyynnön lomakkeella tai soittaa meille numeroon 010 3379 150 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min).

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Perintöverotuksen myöhästymismaksut

Perintövero määrätään pääsääntöisesti perukirjan perusteella. Perunkirjoitustilaisuus, jossa perukirja allekirjoitetaan, tulisi pitää kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolemasta. Perukirja tulee toimittaa yhden kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta Verohallinnolle. Perunkirjoitukseen toimittamiselle voi hakea lisäaikaa Verohallinnolta perustellusta syystä.

Lue kokonaan
Perunkirjoitus, kuolinpesän ositus ja perinnönjako helposti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Lesken perintövero

Jos perinnönjättäjällä oli rintaperillisiä, leski ei ilman testamenttia peri ollenkaan omaisuutta. Leski saattaa kuitenkin tällaisessakin tilanteessa saada kuolinpesästä avio-oikeuden perusteella omaisuutta. Tällainen avio-oikeuteen perustuva kuolinpesästä leskelle maksettava suoritus eli tasinko on leskelle täysin verovapaa. 

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Kuolinpesän osakkaat

Kun henkilö kuolee, muodostuu hänen omaisuudestaan kuolinpesä, joka käsittää kuolleen henkilön omaisuuden. Kuolinpesää hallinnoivat osakkaat.

Lue kokonaan