Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Perunkirjoitus

Apua! Perintöä tulossa – tuleeko tästä riita?

Perunkirjoitus ja perinnönjako helposti ja luotettavasti - Lexly.fi

Mikä on perunkirjoitus?

Läheisen kuoleman hetkellä tuntuu usein kuormittavalta alkaa selvittää asioita, joihin ei ole mahdollisesti koskaan aikaisemmin törmännyt. Suomessa kuoleman jälkeen on kuitenkin aina tehtävä perunkirjoitus ja se edellyttää valitettavasti runsaasti asiakirjaselvittelyä poismenneen varallisuudesta ja henkilöhistoriasta.

Sinulle perunkirjoitukseen liittyvät velvollisuudet osuvat kohdalle ehkä ensimmäistä kertaa ja henkilökohtaiset resurssit voivat olla tilanteessa koetuksella. Me hoidamme asiantuntemuksella ja mielellämme kaiken perunkirjoitukseen liittyvän puolestasi ja saat itse keskittyä muuhun. Suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Perunkirjoitus tarkoittaa käytännössä vainajan perillisten ja varallisuuden selvittämistä. Sen perusteella laaditaan perukirja, jossa luetteloidaan kattavasti vainajan perilliset, avioliitot sekä varat ja velat. Perunkirjoitus on tehtävä 3 kuukauden kuluttua vainajan kuolemasta ja se pitää tehdä aina, vaikka vainajalla ei olisi varoja tai velkoja. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on ylivelkainen.

Kuolinpesän jakaminen

Perunkirjoitus toimii pohjana sen jälkeen tehtävälle ositukselle (jos vainaja oli ollut naimisissa) ja perinnönjaolle. Perinnönjako tarkoittaa kuolinpesän hallussa olevan omaisuuden jakamista perillisille. Perinnön jakamisesta laaditaan perinnönjakokirja. Kun jako on tehty, kuolinpesä lakkaa olemasta olemassa.

Jakamaton kuolinpesä

Suomessa elää sitkeässä uskomus siitä, että kuolinpesän jakamatta jättämisestä olisi saatavissa jonkinlaista etua. Yleensä on kuitenkin fiksuinta osittaa ja jakaa kuolinpesä melko pian perunkirjoituksen jälkeen, koska muutoin kuolinpesää hallinnoidaan yhdessä ja tämä voi käydä työlääksi. Jokaisella perillisellä on yksinkin oikeus vaatia perinnönjakoa.

Kuolinpesä on kokonaisuus

Perinnön jakaminen saattaa olla monimutkaista, sillä erilaisiin omaisuuseriin liittyy myös verotuksellisia näkökulmia. Tämän vuoksi on järkevää lähteä suunnittelemaan asiaa yhdessä lakimiehemme kanssa. Kuolinpesän varallisuuteen ja sen jakamiseen kannattaa suhtautua kokonaisuutena. Joskus ongelmia tulee esimerkiksi tilanteessa, jossa perilliset ovat jakaneet keskenään käteisen, helposti jaettavan, varallisuuden ja lopulta jaettavana on enää kiinteää omaisuutta.

Haluatko hoitaa perunkirjoituksen ja perinnönjaon verotuksen kannalta optimaalisella tavalla? Lue tästä perintöveroa koskeva artikkelimme >>

Kuolinpesän jakaminen sujuu meillä useimmiten sopuisasti osapuolten välillä, kun asiat tehdään järkevästi koko kokonaisuus huomioiden. Olemme mielellämme apunasi. 

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Lue lisää aiheesta: mitä tapahtuu perunkirjoituksen jälkeen>>

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme >>

Kirjaa hautaustahtoon omat toiveesi muistotilaisuudesta ja hautauksesta. hautaustahto verkossa - Lexy.fi

Miniopas perunkirjoituksesta

Asiantuntijamme ovat laatineet sinua varten kätevän minioppaan, josta voit lukea kaiken tarpeellisen perunkirjoituksesta.

Miniopas perunkirjoituksesta

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Perunkirjoituksen sudenkuopat

Perukirja mielletään yleensä yksinkertaisena asiakirjana, jossa listataan vainajan varat ja velat. On totta, että perukirja on käytännössä ”perintöveroilmoitus”, johon kerätään tiedot vainajan omaisuudesta ja jonka perusteella Verohallinto määrää perintöverot perillisille.

Lue kokonaan
Kuolinpesän ositus, perunkirjoitus ja perinnönajoko helposti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Onko perunkirjoitus pakollinen?

Kyllä. Jokaisen kuolinhetkellään vakituisesti Suomessa asuneen henkilön jälkeen tulee aina toimittaa perunkirjoitus. Ei siis ole merkitystä oliko perittävällä paljon, vähän tai ei lainkaan omaisuutta. Perunkirjoitusvelvollisuuteen ei myöskään vaikuta henkilön ikä tai kansalaisuus.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mitä perunkirjoitukseen kuuluu?

Perunkirjoitusta sanotaan usein vainajan veroilmoitukseksi. Perintöverot määrätäänkin perukirjan perusteella. Siksi perukirjassa luetteloidaan vainajan varat ja velat sekä kuolinpesän velat. 

Lue kokonaan