Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Perunkirjoitus

Lesken perukirja

Kirjaa hautaustahtoon omat toiveesi muistotilaisuudesta ja hautauksesta. hautaustahto verkossa - Lexy.fi

Lesken perukirja ja ositus

Lähtökohtaisesti lesken perukirjan tulee sisältää kaikki samat tiedot kuin muidenkin perukirjojen. Normaalien vaatimusten lisäksi lesken perukirjassa tulee kuitenkin ottaa kantaa mm. puolisoiden avio-oikeuden ulottuvuuteen. Perukirjan tulee sisältää tieto siitä, onko ensin kuolleen puolison ja lesken välillä toimitettu ositus. Mikäli ositusta ei ole toimitettu eikä puolisoilla ole ollut avioehtoa, lesken perukirjassa tulee pääsääntöisesti luetteloida myös ensin kuolleen puolison varat ja velat.

Perukirja lesken jälkeen

Perukirjassa lesken jälkeen tulee huomioida mahdollisten testamenttien vaikutus lesken jälkeen jaettavaan omaisuuteen. Leski on voinut laatia keskinäisen testamentin yhdessä ensin kuolleen puolison kanssa. On myös mahdollista, että leski on myöhemmin muuttanut omalta osaltaan keskinäistä testamenttia, jolloin tulkinnan alla on useampi testamentti.

Ensin kuolleen puolison perillisten asema

Mikäli puolisoilla ei ollut lapsia eikä testamenttia, on leski lain mukaan perinyt ensin kuolleen puolisonsa. Näin ollen lesken kuoltua perukirjassa tulee selvittää lesken perillisten lisäksi myös, ketkä ovat ensin kuolleen puolison toissijaisia perillisiä. Toissijaiset perilliset tulee kutsua lesken jälkeen toimitettavaan perunkirjoitukseen.

Lesken perukirjan laatiminen on usein haastavaa, sillä siinä tulee huomioida moninaisia erityispiirteitä. Tämän vuoksi perukirjan laatimiseen kannattaa käyttää perhejuridiikkaan erikoistunutta lakimiestä.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme >>

Perunkirjoitus ja perinnönjako helposti ja luotettavasti - Lexly.fi

Miniopas perunkirjoituksesta

Asiantuntijamme ovat laatineet sinua varten kätevän minioppaan, josta voit lukea kaiken tarpeellisen perunkirjoituksesta.

Miniopas perunkirjoituksesta

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mitä perunkirjoitukseen kuuluu?

Perunkirjoitusta sanotaan usein vainajan veroilmoitukseksi. Perintöverot määrätäänkin perukirjan perusteella. Siksi perukirjassa luetteloidaan vainajan varat ja velat sekä kuolinpesän velat. 

Lue kokonaan
Perunkirjoitus, kuolinpesän ositus ja perinnönjako helposti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Lesken perintövero

Jos perinnönjättäjällä oli rintaperillisiä, leski ei ilman testamenttia peri ollenkaan omaisuutta. Leski saattaa kuitenkin tällaisessakin tilanteessa saada kuolinpesästä avio-oikeuden perusteella omaisuutta. 

Lue kokonaan
Helpot lakipalvelut - Lexly.fi

Kuka perii ja kenet?

Perintökaaressa määrätään perintöoikeudesta. Mikäli vainajalla on lapsia, lapset perivät hänet. Jos joku lapsista olisi kuollut, tulevat hänen lapsensa hänen sijaansa.  

Lue kokonaan