Teemme muutoksia verkkopalvelussamme 27.-30.9. Asiakaspalvelumme ja juristimme ovat apunasi. Pahoittelemme häiriötä! Ole tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun 010 3379 150

Perunkirjoitus

Lesken perukirja

Lesken perukirja ja ositus

Lähtökohtaisesti lesken perukirjan tulee sisältää kaikki samat tiedot kuin muidenkin perukirjojen. Normaalien vaatimusten lisäksi lesken perukirjassa tulee kuitenkin ottaa kantaa mm. puolisoiden avio-oikeuden ulottuvuuteen. Perukirjan tulee sisältää tieto siitä, onko ensin kuolleen puolison ja lesken välillä toimitettu ositus. Mikäli ositusta ei ole toimitettu eikä puolisoilla ole ollut avioehtoa, lesken perukirjassa tulee pääsääntöisesti luetteloida myös ensin kuolleen puolison varat ja velat.

Perukirja lesken jälkeen

Perukirjassa lesken jälkeen tulee huomioida mahdollisten testamenttien vaikutus lesken jälkeen jaettavaan omaisuuteen. Leski on voinut laatia keskinäisen testamentin yhdessä ensin kuolleen puolison kanssa. On myös mahdollista, että leski on myöhemmin muuttanut omalta osaltaan keskinäistä testamenttia, jolloin tulkinnan alla on useampi testamentti.

Ensin kuolleen puolison perillisten asema

Mikäli puolisoilla ei ollut lapsia eikä testamenttia, on leski lain mukaan perinyt ensin kuolleen puolisonsa. Näin ollen lesken kuoltua perukirjassa tulee selvittää lesken perillisten lisäksi myös, ketkä ovat ensin kuolleen puolison toissijaisia perillisiä. Toissijaiset perilliset tulee kutsua lesken jälkeen toimitettavaan perunkirjoitukseen.

Lesken perukirjan laatiminen on usein haastavaa, sillä siinä tulee huomioida moninaisia erityispiirteitä. Tämän vuoksi perukirjan laatimiseen kannattaa käyttää perhejuridiikkaan erikoistunutta lakimiestä.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme >>

Lue lisää aiheesta

Lesken perukirja

Lexlyn ammattilaiset ovat apunasi kaikissa perunkirjoitukseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää aiheesta Lesken perukirja
Lesken perukirja

265 €/h

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin ja kustannustehokkain tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu