Teemme muutoksia verkkopalvelussamme 27.-30.9. Asiakaspalvelumme ja juristimme ovat apunasi. Pahoittelemme häiriötä! Ole tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun 010 3379 150

Perunkirjoitus

Onko perunkirjoitus pakollinen?

Pesän osakkaat vastaavat siitä, että perunkirjoitus tehdään

Todellinen vastuu perunkirjoituksen toimittamisesta on pesän osakkailla – yleensä pesän ilmoittajana toimii sellainen henkilö, jolla on ollut paras tietämys perittävän varallisuudesta ja veloista (esimerkiksi leski tai lapsi). Sen sijaan käytännössä perunkirjoituksesta kuitenkin vastaavat kaksi kuolinpesän ulkopuolista uskottua miestä, jotka pesän osakkaat valitsevat. Usein uskotut miehet ovat ammattilaisia kuten juristeja.

Pankki edellyttää perunkirjoitusta

Perukirjasta käy ilmi henkilön perilliset eli kuka/ketkä ovat oikeutettuja hoitamaan perittävän asioita ja kenelle/keille perittävän varallisuus jakautuu. Esimerkiksi pankit edellyttävät, että perunkirjoitus on toimitettu, jotta he voivat varmistua siitä, että perittävän asioita hoitavalla henkilöllä on oikeus muun muassa maksaa laskuja perittävän tililtä. Perukirjaan merkitään lisäksi perittävän varat ja velat. Perukirja toimii siis myös veroilmoituksena, jonka perusteella määräytyy perittäville maksettava perintövero.

Perukirja verottajalle

Perukirja toimitetaan Verohallinnolle. Lain mukaan perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa henkilön menehtymisestä. Tarvittaessa perunkirjoituksen toimittamiselle on mahdollista hakea lisäaikaa Verohallinnolta.

Perukirja tulee toimittaa Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Mikäli perunkirjoitusta ei toimiteta annetuissa määräajoissa, aiheutuu tästä perillisille verotuksellisia seuraamuksia.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme >>

Perunkirjoitus

Hoida perunkirjoitus helposti Lexlyssä. Perunkirjoitustilaisuuden voi pitää etäyhteyksin, jolloin kauempanakin asuvat kuolinpesän osakkaat voivat osallistua siihen. Varaa aika tai ota yhteyttä yhteyttä asiakaspalveluun.

Lue lisää aiheesta Perunkirjoitus
Perunkirjoitus

265 €/h

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin ja kustannustehokkain tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu