Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Perunkirjoitus

Mihin perukirja toimitetaan?

Perunkirjoitus ja perinnönjako helposti ja luotettavasti - Lexly.fi

Kuolinpesää hoidetaan yhdessä

Perunkirjoituksesta alkaa kuolinpesän yhteishallinto. Kuolinpesän nimissä voidaan siten alkaa tehdä oikeustoimia. Kaikkiin oikeustoimiin tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus. Kuolinpesän osakkaat ilmenevät perukirjasta ja sen liitteistä, joten kopio perukirjasta liitteineen on toimitettava tahoille, joissa on tarpeen toimia kuolinpesän nimissä. Yksi ensimmäisistä käytännön toimista onkin toimittaa kopio perukirjasta liitteineen vainajan pankkiin, jotta kuolinpesän osakkaat pääsevät hoitamaan kuolinpesän raha-asioita. Useimmiten kuolinpesän osakkaat valtuuttavat pankin omalla valtakirjapohjalla keskuudestaan yhden osakkaan hoitamaan pankkiasioita.  

Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa kuolinpesän osakastiedot

Joskus on tarpeen hakea Digi- ja väestötietovirastosta perukirjan osakastietojen vahvistusta. Digi- ja väestötietovirasto voi vahvistaa, että perukirjaan on merkitty oikeat henkilöt kuolinpesän osakkaiksi. Tämä ei ole pakollista, mutta sellaisissa tilanteissa, jossa osakkaita on paljon ja sukuselvitys laaja tai osakasasemassa on jotakin tulkinnanvaraisuutta, vahvistus voi helpottaa jatkossa asioiden hoitoa kuolinpesän nimissä. 

Omistusoikeus siirtyy vasta perinnönjaossa

Jotta kuolinpesän osakas saa vainajan omaisuutta omiin nimiinsä, on toimitettava perinnönjako eli tehtävä perinnönjakosopimus, jossa omistusoikeus siirtyy. Jos vainaja on ollut naimisissa ja ainakin toisella puolisolla on ollut avio-oikeus toisen omaisuuteen, on ennen perinnönjakoa tehtävä sopimus myös osituksesta

Perunkirjoitus on luonteva tilaisuus alkaa suunnitella ositusta ja perinnönjakoa. Monet päätyvät tekemään osituksen ja perinnönjaon mahdollisimman pian perunkirjoituksen jälkeen. Kuolinpesä lakkaa perinnönjakoon. 

Milloin perinnönjako tehdään? Miten se käytännössä tapahtuu? Lue tästä laatimamme artikkeli perinnönjaosta perunkirjoituksen jälkeen >>

Kuolinpesän tilin lopettaminen

Oheisesta listasta löydät selkeät ohjeet sille, miten tulee toimia, kun ollaan lopettamassa kuolinpesän tiliä.

  • Kun kuolinpesän perukirja on valmisteltu ja tarkistettu, voi kuolinpesäosakkaiden valtuuttamana  lopettaa kuolinpesän tilit ajanvarauksella pankin konttorissa. 
  • Tilien lopettaminen vaatii kaikkien pesän osakkaiden suostumusta.
  • Kaikki pesän osakkaat pitää olla paikanpäällä tiliä lopetettaessa tai he voivat valtakirjalla valtuuttaa  yhden henkilön lopettamaan tilin.  
  • Voi olla hyvä idea pitää kuolinpesän tilit voimassa siihen asti, että veronpalautukset ovat maksettu. Jos  lopetat kuolinpesän tilit ennen tätä, sinun pitää ilmoittaa Verohallinnolle mille tilille veronpalautukset  ohjataan.   

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme >>

Kirjaa hautaustahtoon omat toiveesi muistotilaisuudesta ja hautauksesta. hautaustahto verkossa - Lexy.fi

Miniopas perunkirjoituksesta

Asiantuntijamme ovat laatineet sinua varten kätevän minioppaan, josta voit lukea kaiken tarpeellisen perunkirjoituksesta.

Miniopas perunkirjoituksesta

Lue lisää aiheesta

Perunkirjoitus ja perinnönjako helposti ja luotettavasti - Lexly.fi

Apua! Pe­rin­töä tu­los­sa – tu­lee­ko täs­tä rii­ta?

Perintöriidat pääsevät tämän tästä lööppeihin ja usein perinnön saaminen voi jopa arveluttaa, kun perintöä koskevat riidat tuntuvat uutisoinnin perusteella olevan niin yleisiä. Kokemuksemme mukaan osaavan avun kanssa kaikki sujuu yleensä hyvin, joten voit ottaa yhteyttä meihin ja olla rauhallisin mielin.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Perunkirjoituksen ja perinnönjaon erot

Perunkirjoitus ja perinnönjako liittyvät molemmat läheisen kuolemaan. Nämä ovat kuitenkin erillisiä toimia, jotka helposti sekoitetaan toisiinsa.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Milloin tehdään perinnönjako?

Kun perunkirjoitus on pidetty, on perinnönjaon vuoro. Perinnönjaossa kuolinpesän omaisuus jaetaan lain ja/tai testamentin mukaan perinnönsaajille. Kuolinpesä lakkaa ja omaisuus siirtyy kunkin perinnönsaajan omiin nimiin.

Lue kokonaan