Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Perunkirjoitus

Perunkirjoituksen sudenkuopat

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Sukuselvitys

Vainajan varojen lisäksi perukirjassa tulee olla tiedot vainajan perillisistä. Jotta lakimääräiset perilliset saadaan selville, tulee vainajasta laatia sukuselvitys. Usein mielletään, että sukuselvitykseksi riittää virkatodistus vainajan viimeisimmästä kotikunnasta, koska siinä yleensä näkyy tieto siitä, oliko vainajalla kuollessaan lapsia. Tämä tieto ei kuitenkaan riitä, vaan tiedot tarvitaan siitä lähtien, kun vainaja on täyttänyt 15 vuotta. Lisäksi tiedot tarvitaan aviopuolisosta avioliiton ajalta.

Mikäli vainaja kuoli lapsettomana, mutta oli kuollessaan avioliitossa, tarvitaan sukuselvityksessä tiedot myös ns. toissijaisista perillisistä. Toissijaiset perilliset ovat perillisiä, jotka lain mukaan perivät vainajan vasta sen jälkeen, kun leskeksi jäänyt aviopuoliso on kuollut. Toissijaisten perillisten kirjaaminen perukirjaan on tärkeää ja heidät kuuluu myös kutsua perunkirjoitukseen.

Avioliitot

Lisäksi perukirjaan tulee kirjata tiedot vainajan avioliitoista, myös sellaisista, jotka ovat päättyneet avioeroon. Usein mielletään, että ainoastaan viimeisimmällä avioliitolla on merkitystä perukirjan kannalta. Toinen ajatusharha on se, että eroon päättyneillä liitoilla ei ole mitään merkitystä perukirjan kannalta.  Mikäli vainaja on aiemmin eronnut, tulisi perukirjaan saada tieto siitä, onko kyseisessä avioliitossa toimitettu ositus. Lisäksi avioliittojen osalta tulee merkitä, oliko puolisoilla avioehtosopimusta tai muuta avio-oikeutta rajoittavaa tekijää.

Testamentti

Perukirjassa tulee olla myös maininta siitä, oliko vainaja laatinut testamenttia. Testamentti liitetään perukirjan yhteyteen ja sen perusteella perukirjaan merkitään, kuka tai ketkä ovat testamentinsaajia.

Varat ja velat

Perukirjaan tulee kirjata tiedot vainajan varoista ja veloista. Tiedot tarvitaan kuolinpäivältä ja omaisuus arvostetaan käypään arvoon. Monille saattaa tulla yllätyksenä, että vainajan varallisuustietojen lisäksi tarvitaan tiedot myös lesken varoista ja veloista. Ne kirjataan perukirjaan samaan tyyliin kuin vainajan omaisuus. Mikäli vainaja kuoli leskenä, tulee perukirjaan listata myös aiemmin kuolleen puolison omaisuus, mikäli ositusta ei ole toimitettu.

LISTA VAROISTA:

 • Tiedot käteisvaroista
 • Pankkien saldotodistukset ja asiakkuusilmoitukset kuolinpäivän mukaan.
 • Asunto-osakkeet: saantokirja, osakekirja tai osakehuoneistotuloste, isännöitsijäntodistus, ja arvio käyvästä arvosta
 • Kiinteistöt: saantokirja, lainhuutotodistukset/vuokraoikeudet, arvio käyvästä arvosta, kiinteistöveropäätökset
 • Lomaosakkeet: saantokirja, osakekirja, arvio käyvästä arvosta
 • Arvo-osuudet ja rahastot
 • Muu sijoitusvarallisuus
 • Kulkuneuvot: tieto rekisterissä olevista ajoneuvoista ja niiden arvosta
 • Aseet
 • Yritysomaisuus
 • Ulkomailla oleva omaisuus ja selvitys omaisuudesta ja sen arvosta
 • Osuuskuntien jäsenyydet
 • Kuolinpesäosuudet/perinnöt kahden viimeisen vuoden aikana
 • Luettelo arvoirtaimistosta (taide-esineet, antiikki, designhuonekalut, korut jne.)


LISTA VELOISTA:

 • Tiedot pankkilainoista ja muista veloista
 • Kuitit ja laskut kuolinpäivänä maksamatta olevista vainajan elinaikaan kohdistuvista vainajan ja lesken laskuista.
 • Tiedot hautajaiskustannuksista.


Kuolema ei lakkauta velkojen olemassaoloa, vaan vainajan velat siirtyvät tämän kuolinpesälle, ja ne pitää maksaa kuolinpesän varoista. Jos kuolinpesässä olevat varat eivät riitä kuolinpesän velkojen maksuun, puhutaan ylivelkaisesta kuolinpesästä. Kuolinpesän osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa vainajan veloista, jos perunkirjoitus toimitetaan huolellisesti ja laissa säädetyssä määräajassa. Sen sijaan perunkirjoituksen laiminlyönti, virheellisten tietojen antaminen tai tietojen jättäminen kertomatta saattaa aiheuttaa osakkaalle henkilökohtaisen vastuun vainajan veloista.

Muut merkinnät

Lesken tulee perukirjassa ilmoittaa, mikäli hän ei aio luovuttaa omasta omaisuudestaan tasinkoa kuolinpesälle sekä aikooko hän pidättää hallintaoikeuden viimeisenä yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon. Perukirjaan kirjataan myös tiedot siitä, oliko vainaja tai leski antanut ennakkoperintöä sekä onko vainaja lahjoittanut omaisuuttaan perillisille kolmen viimeisen elinvuotensa aikana.

Jos jotain unohtuu

Jos perunkirjoituksen jälkeen tulee tietoon uusia velkoja tai varoja, tulee niistä laatia kuukauden sisällä täydennysperukirja.

Jos perunkirjoituksen jälkeen löytyy testamentti, tulee siitä ilmoittaa myös verottajalle, mutta täydennysperukirjaa ei tarvitse tehdä. Vaikka testamentti löytyisi perunkirjoituksen jälkeen, ei sitä saa salata tai tuhota.

Perunkirjoitus, muistilista

 • Sukuselvitys vainajasta 15 vuoden iästä eteenpäin. Jos vainaja on asunut ulkomailla, tarvitaan selvitys myös siitä maasta, jossa vainaja on asunut.
 • Virkatodistukset kaikista kuolinpesän osakkaista
 • Osituskirja/erottelukirja mahdollisesta aikaisemmasta avioliitosta
 • Testamentti
 • Avioehtosopimus
 • Ensimmäisenä kuolleen puolison jälkeen laadittu perukirja/osituskirja/jakokirja 
 • Selvitys tapaturmavakuutuksesta ja henkivakuutuksista
 • Elinaikana annetut lahjat ja lahjakirjat (ennakkoperintö)
 • Tallelokeron avauksesta laadittu pöytäkirja

Perukirjan laatiminen on työlästä ja hankalaa. Lue tästä artikkelimme perunkirjoituksen hinnasta >>

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme>>

Kysyttävää? 

Ole rohkeasti yhteydessä asiakaspalveluun: 010 3379 150 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) tai asiakaspalvelu@lexly.fi

Jätä soittopyyntö oheisella lomakkeella >> 

Kirjaa hautaustahtoon omat toiveesi muistotilaisuudesta ja hautauksesta. hautaustahto verkossa - Lexy.fi

Miniopas perunkirjoituksesta

Asiantuntijamme ovat laatineet sinua varten kätevän minioppaan, josta voit lukea kaiken tarpeellisen perunkirjoituksesta.

Miniopas perunkirjoituksesta

Lue lisää aiheesta

Helpot lakipalvelut - Lexly.fi

Läheisen kuolema ja käytännön asiat

Tästä listasta näet kaikki tärkeät asiat, jotka sinun tulee hoitaa läheisesi menehtymisen jälkeen.

Lue kokonaan
Perunkirjoitus, ositus ja perinnönjako helposti ja luotettavasti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set - Perunkirjoitus

Olemme koonneet tälle sivulle kysymyksiä, joita meille usein perunkirjoitukseen liittyen esitetään. 

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Milloin tehdään perinnönjako?

Kun perunkirjoitus on pidetty, on perinnönjaon vuoro. Perinnönjaossa kuolinpesän omaisuus jaetaan lain ja/tai testamentin mukaan perinnönsaajille. Kuolinpesä lakkaa ja omaisuus siirtyy kunkin perinnönsaajan omiin nimiin.

Lue kokonaan