Teemme muutoksia verkkopalvelussamme 27.-30.9. Asiakaspalvelumme ja juristimme ovat apunasi. Pahoittelemme häiriötä! Ole tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun 010 3379 150

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut


Mikä on perunkirjoitus?

Kun joku kuolee, on aina tehtävä perunkirjoitus. Perunkirjoituksessa kuolinpesän tilanne selvitetään. Perunkirjoitus tarkoittaa käytännössä vainajan perillisten, varallisuustilanteen selvittämistä. On laadittava perukirja ja järjestettävä perunkirjoitustilaisuus. Perukirjassa luetteloidaan kattavasti vainajan perilliset, avioliitot sekä hänen varansa ja velkansa. Perunkirjoitus on pidettävä 3 kuukauden kuluttua vainajan kuolemasta. Perunkirjoitus pohjustaa sen jälkeen tehtävää ositusta, jos vainaja oli ollut naimisissa, sekä perinnönjakoa. Perunkirjoitus on siis ennen kaikkea kokonaisvaltainen selvitys kuolinpesän tilanteesta.

Perukirja verottajalle

Perunkirjoitusvelvollisuus koskee kaikkia. Perukirjoitus on järjestettävä kaikkien Suomessa vakituisesti asuneiden henkilöiden jälkeen kansallisuudesta riippumatta. Perukirja toimitetaan verottajalle 1 kuukauden kuluessa perunkirjoituksen pitämisestä.

Varattoman perukirja

Perunkirjoitus tulee tehdä aina, vaikka vainajalla ei olisi varoja tai velkoja. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on ylivelkainen.

Läheisen kuolema aiheuttaa paljon paperityötä

Kuolemaan liittyy paljon käytännön järjestelyjä. On selvitettävä vainajan ja mahdollisen lesken omaisuuteen sekä perillisiin liittyviä asioita, ja kaikki on tehtävä lain määräämässä ajassa.

Miten haen lisäaikaa perunkirjoitukseen?

Hakemuksen voi tehdä kuolinpesän osakas, perunkirjoituksen uskottu mies tai muu perunkirjoituksesta vastaava henkilö.

Perunkirjoituksen lisäaika haetaan kirjallisesti

Verohallinnolle tulee toimittaa kirjallinen hakemus, jossa ilmoitetaan miksi perunkirjoituksen toimittamiselle haetaan lisäaikaa. Perusteluna voisi olla esimerkiksi puutteellinen sukuselvitys. Hakemuksessa tulee lisäksi mainita, mihin asti lisäaikaa haetaan. Lisäaikaa voi hakea useamman kuukauden kerrallaan. Mikäli perunkirjoituksen toimittamiselle on jo haettu lisäaikaa, ei se estä uuden hakemuksen tekemistä. Useimmissa tapauksissa Verohallinto myöntääkin lisäajan hakemuksen mukaisesti. Lisäajan hakemista koskevan lomakkeen löydät täältä. Hakemuksen voi tehdä myös OmaVerossa.

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Voit lähettää meille sähköpostia asiakaspalvelu@lexly.fi, jättää yhteydenottopyynnön lomakkeella tai soittaa meille numeroon 010 3379 150.

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme >>

Lue lisää aiheesta

Perunkirjoitus

Hoida perunkirjoitus helposti Lexlyssä. Perunkirjoitustilaisuuden voi pitää etäyhteyksin, jolloin kauempanakin asuvat kuolinpesän osakkaat voivat osallistua siihen. Varaa aika tai ota yhteyttä yhteyttä asiakaspalveluun.

Lue lisää aiheesta Perunkirjoitus
Perunkirjoitus

265 €/h

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin ja kustannustehokkain tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu