Teemme muutoksia verkkopalvelussamme 27.-30.9. Asiakaspalvelumme ja juristimme ovat apunasi. Pahoittelemme häiriötä! Ole tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun 010 3379 150

Perunkirjoitus

Miksi perunkirjoitus on pakko tehdä, vaikka vainajalla ei ollut juuri omaisuutta?

Perukirja, perunkirjoitus ja perinnönjako. Hoida kaikki lakiasiasi luotettavasti Lexlyn avulla - Lexly.fi, Helpot lakipalvelut

Perunkirjoituksesta huolehtiminen on kuolinpesän osakkaiden velvollisuus

Läheisen kuoleman kohdatessa perillisille seuraa velvollisuuksia, joiden toteuttamisesta heidän tulee huolehtia. Yksi tärkeä velvollisuus on perunkirjoitus. Perunkirjoituksessa käydään läpi vainajasta laadittu perukirja, joka sisältää tiedot vainajan perillisistä, varoista ja veloista. Vaikka vainajalta ei jäisi omaisuutta eikä perintöä näin ollen ole odotettavissa perillisille, on perukirja tästä huolimatta tehtävä.

Ylivelkainen kuolinpesä

Tärkeä syy miksi perukirja on tehtävä, vaikka perintöä ei olisi tulossa, on se, että pahimmassa tapauksessa velkavastuu voi langeta kuolinpesän osakkaille perukirjan ja perunkirjoituksen tekemisen laiminlyömisestä. Ylivelkaisen kuolinpesän osalta on erityisen tärkeää, että perukirja tehdään huolellisesti. Perukirjaan tulee selvittää kaikki vainajan velat, koska perunkirjoituksen jälkeen kaikilla maksujansa odottavilla velkojilla on oikeus saada tieto kuolinpesän tilanteesta. Ylivelkaisen vainajan tilanteessa perillisten on syytä toimia erityistä huolellisuutta noudattaen, ettei ketään velkojaa suosita toisten velkojien kustannuksella.

Asiantuntija apuna perukirjan tekemisessä

Jotta perillinen voi varmistua asioiden hoitamisesta oikealla tavalla, on hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen. Asiantuntija huolehtii, että asetetuissa määräajoissa pysytään ja kaikki velat tulevat huolellisesti selvitetyksi sekä perunkirjoitus tulee sianmukaisesti hoidetuksi. On tärkeää muistaa, että vainajan velat eivät periydy, jos asiat perunkirjoituksen suhteen hoidetaan oikein.

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluotoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme >>

Perunkirjoitus

Hoida perunkirjoitus helposti Lexlyssä. Perunkirjoitustilaisuuden voi pitää etäyhteyksin, jolloin kauempanakin asuvat kuolinpesän osakkaat voivat osallistua siihen. Varaa aika tai ota yhteyttä yhteyttä asiakaspalveluun.

Lue lisää aiheesta Perunkirjoitus
Perunkirjoitus

265 €/h

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin ja kustannustehokkain tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu