Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Testamentti

Testamentin riitauttaminen

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Alaikäinen voi tehdä testamentin vain poikkeustapauksessa

Testamentti voidaan oikeudessa moitteen johdosta julistaa pätemättömäksi eri syiden takia. Yksi näistä syistä on se, ettei testamentin tekijä ole ollut oikeutettu määräämään omaisuudestaan testamentilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laissa annettu 18-vuoden ikävaatimus ei täyty. Laissa on annettu alle 18-vuotiaalle naimisissa olevalle tai olleelle alaikäiselle kuitenkin oikeus tehdä testamentti. Lisäksi 15-vuotta täyttänyt voi testamentilla määrätä sellaisesta omaisuudesta, jota hänellä on oikeus hallita. Tällaista omaisuutta on esimerkiksi hänen työllään saamansa varallisuus.

Pätemätön testamentti -  tekijä ei ymmärrä testamentin sisältöä

Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi, jollei sitä ole tehty siten, kuin lain määrämuoto edellyttää. Muita tekijöitä, joiden johdosta testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi ovat esimerkiksi testamentin tekijän kyvyttömyys ymmärtää testamentin sisältöä tai mikäli testamentin tekemiseen on vaikuttanut testamentin tekijästä johtuva sairaus tai häiriö.

Lue lisää artikkelista: Älä tee testamenttia itse >>

Testamentti tulee aina tehdä vapaaehtoisesti

Pätemättömäksi voidaan julistaa myös testamentti, joka on pakotettu tekemään ulkopuolisen painostuksen tai vaikutuksen alla. Myös testamentin tekijän taivuttelu tai muunlainen negatiivinen vaikuttaminen testamentin tekoon voivat johtaa tilanteeseen, jossa testamentti voidaan katsoa pätemättömäksi.

Moite testamentista on tehtävä 6 kuukauden kuluessa

Vaikka testamentissa olisi jokin laissa erikseen määritelty muotovirhe, ei testamenttia automaattisesti katsota pätemättömäksi. Mikäli testamentintekijän perillinen haluaisi moittia testamenttia, eli riitauttaa testamentintekijän viimeisen tahdon, tulee hänen olla aktiivinen toimissaan. Perillisen tulee nostaa kanne käräjäoikeudessa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut testamentista tiedon. Perillinen voi hyväksymällä testamentin tai luopumalla moiteoikeudestaan saattaa aikaan myös sellaisen tilanteen, että sinänsä lainvastaisesti tehty testamentti tuleekin lainvoimaiseksi.

Onko sinulla kysyttävää testamentista?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin neuvomme sinua eteenpäin.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli testamentista. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa voit lukea kaikki testamenttiin liittyvät artikkelimme >>

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miniopas testamentista

Tiedätkö, mihin kaikkeen testamentilla voi vaikuttaa? Lataa itsellesi asiantuntijoidemme laatima miniopas testamentista. 

Lataa miniopas

Lue lisää aiheesta

Helpot lakipalvelut - Lexly.fi

Mitä testamentissa tulee määrätä?

Asiantuntijamme laatimasta listasta näet, mistä kaikesta testamentissa tulee määrätä.

Lue kokonaan
Lexly.fi - Helpot lakipalvelut

Millainen on hyvä testamentti?

Testamentin ajatellaan olevan asiakirja, jossa määrätään, kenelle omaisuuden halutaan periytyvän kuolemamme jälkeen. Testamentintekijän ei kuitenkaan aina tarvitse muuttaa lain mukaista perimysjärjestystä. Testamentti kannattaa tehdä myös sen muiden hyötyjen takia.  

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Älä tee testamenttia itse

Jos testamentin tekee itse, saattaa helposti tehdä virheitä, jotka kostautuvat. Lue asiantuntijamme laatimasta artikkelista, miksi on hyvä käyttää asiantuntijaa apuna testamentin laadinnassa.

Lue kokonaan