Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Testamentti

Mitä asioita testamentissa kannattaa ottaa huomioon?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Kuka perii sinut

Testamentti tehdään kuoleman varalta ja yleensä omien läheisten taloudellista turvaa ajatellen. Läheiset ajatellaan nykyään laajassa merkityksessä. Läheisiä voivat siis olla omien lasten ja lastenlasten sekä puolison lisäksi muut elämän tärkeät henkilöt. Harva kokee enää velvollisuudeksi jättää omaa omaisuuttaan sukulaisille, joiden kanssa ei ole ollut vuosikausiin tekemisissä. Testamentissa määräät mutkat suoriksi oikoen siitä, kuka perii sinut kuolemasi jälkeen ja mitä omaisuutta hän sinulta saa. Tämän lisäksi testamenttiin kannattaa sisällyttää tärkeät muut määräykset.

Lue lisää artikkelista: Puolison kuolema voi romahduttaa koko talouden >>

”En tarvitse testamenttia vaan perintöni jaetaan lain mukaan.”

Perintö jaetaan lain mukaan siksi, että testamenttia ei ole eikä henkilö ole itse muodostanut omaa viimeistä tahtoaan perintönsä jakamisesta. Kysyttäessä, tiedätkö mitä tarkoittaa, että perintö jaetaan lain mukaan. Useimmat tietävät kyllä pääsäännön. ”Minulla on lapsia, joten lapset perivät minut yhtä suurin osuuksin. ” Kyllä, näin on, mutta perimykseen ja testamenttiin liittyy muitakin tärkeitä asioita. Se kuka perii ja millaisella osuudella on vain yksi asia.

Rahojesi (ja samalla läheistesi) kohtalo ja perintöverot määräytyvät testamentilla

Testamentin huolellinen suunnittelu ja laatiminen ajoissa kannattavat. Testamentti säästää yleensä aina ankarimmilta perintöveroilta. Sanomattakin on varmasti selvää, että myös testamentin ajantasaisuudesta tulee huolehtia. Perinnönjakotilaisuudessa ovat usein läsnä leski ja perilliset. Tähän asetelmaan kuuluu vielä valitettavan usein sitkeässä istuva harhakäsitys siitä, että leski saisi puolet perinnöstä.

Leski ei saa puolta perinnöstä. Hän voi saada avio-oikeuden nojalla puolet aviopuolisoiden yhteenlasketuista varoista. Tämä harhakäsitys johtuu siitä, että avio-oikeus ja perintöoikeus menevät ihmisillä sekaisin. Toinen tyypillinen väärinymmärrys liittyy lesken asuntoon, johon leskellä on ilman testamenttia vain asumisoikeus. Leski saa asua asunnossa elämänsä loppuun, mutta ei saa myydä sitä ja vaihtaa  vaikka pienempään. Tämäkin asia olisi helppo korjata testamentissa. Erityisen tärkeää testamentin teko on, kun leski on avopuoliso.

Lue lisää: Paljonko leski perii >>

Vähemmän perintöriitoja hyvällä testamentilla

Hyvät välit elämän aikana eivät takaa sujuvaa ja riidatonta perinnönjakoa. Perintöriidat eivät edes yleensä liity jaettavan omaisuuden arvoon ja valitettavan usein perintöriita syntyy silloin, kun perinnöstä ei ole laadittu testamenttia. Hyvin laaditulla testamentilla syntyy vähemmän perintöriitoja. 

Testamentin teko – Onko oikeaa ajankohtaa tehdä testamentti?

Jokaisella olisi hyvä olla testamentti ja sen tulisi olla aina ajantasainen – samaan tapaan kuten kotivakuutus ja muut henkilökohtaiset vakuutukset. Tutkimusten mukaan suomalaiset ovat kylläkin hieman laiskoja tekemään testamentteja, vaikka yli puolet pitää testamentin tekemistä tärkeänä.

Pääsäännön mukaan jokainen tarvitsee elämänsä aikana vähintään kaksi testamenttia. 20-40-vuotiaiden yksineläjien, perheellisten sekä eronneiden sinkkuäitien ja -isien testamentit ovat luonnollisesti määräyksiltään erilaisia verrattuna 40-90-vuotiaiden testamentteihin. Hyvin harvan elämäntilanne pysyy ikuisesti samana, joten siksi testamenttia olisi hyvä päivittää vuosien varrella. Jos testamenttia ei ole, perintö jaetaan lain mukaan. Testamentilla siis voidaan poiketa lakimääräisestä perimyksestä tietyin rajoituksin. Tällaisia rajoituksia ovat esimerkiksi rintaperillisten lakiosaoikeus ja lesken asumissuoja.

Itse tehty testamentti - kannattaako?

Kyllä, kun käytät apunasi Lexlyn verkkopalvelua, voit tehdä testamentin itsenäisesti netissä. Siinä missä perinteisessä palvelussa juristi käy testamenttiin liittyvän keskustelun kanssasi verkossa, verkkopalvelumme kysyy juuri sinulle oikeat kysymykset ja testamenttisi rakentuu ja räätälöityy vastaustesi pohjalta. Kynnys kokeilla verkkopalvelua on tehty Lexlyssä matalaksi, sillä testamentti maksetaan vasta sitten, kun olet päättänyt ostaa sen. Rohkeasti kokeilemaan vain.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli testamentista. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa voit lukea kaikki testamenttiin liittyvät artikkelimme >>

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miniopas testamentista

Tiedätkö, mihin kaikkeen testamentilla voi vaikuttaa? Lataa itsellesi asiantuntijoidemme laatima miniopas testamentista. 

Lataa miniopas

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miten avioehto vaikuttaa testamenttiin?

Avioehtosopimuksella sovitaan siitä, kuinka omaisuus jaetaan aviopuolisoiden kesken, kun avioliitto päättyy. Testamentilla puolestaan määrätään siitä, kuinka perittävän omaisuus jaetaan testamentinsaajille perittävän kuoltua.

Lue kokonaan
Lexly.fi - Helpot lakipalvelut

Millainen on hyvä testamentti?

Testamentin ajatellaan olevan asiakirja, jossa määrätään, kenelle omaisuuden halutaan periytyvän kuolemamme jälkeen. Testamentintekijän ei kuitenkaan aina tarvitse muuttaa lain mukaista perimysjärjestystä. Testamentti kannattaa tehdä myös sen muiden hyötyjen takia.  

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Millä perustein testamentin voi riitauttaa?

Testamentti on tiukan määrämuotoinen asiakirja, josta on tarkkaan säädetty laissa. Testamentin tulee olla tehty tietyllä tavalla ja sen allekirjoittaminen ja todistaminen on myöskin erikseen lailla säädetty.

Lue kokonaan