Mitä tulee tietää yhtiökokouksesta

Jos yrityksesi on osakeyhtiö, on yhtiökokous järjestettävä vähintään kerran vuodessa. Tätä kutsutaan yleensä varsinaiseksi yhtiökokoukseksi. On olemassa myös muunlaisia kokouksia, joita yrityksen saattaa olla tarpeen pitää. Tässä artikkelissa kerromme, mitä tulee tietää ennen varsinaista yhtiökokousta.

Varsinaisella yhtiökokouksella on tärkeä tehtävä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät yhtiön toiminnasta. Siksi onkin tärkeää, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Tärkeitä asioita yhtiökokoukseen liittyen

Yhtiökokouksen järjestämisestä säädetään osakeyhtiölaissa. Laki suojaa osakkeenomistajien oikeutta päätöksentekoon.

  • Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on lähetettävä aikaisintaan kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.
  • Päätettävistä asioista äänestetään kokouksessa toimitetaan kokouksessa.
  • Jos äänestystulos on tasan, on kokouksen puheenjohtajalla ääno ratkaiseva.
  • Yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tarvitaan 2/3 enemmistö osakekannasta. Ratkaisevaa on siis äänensä antaneiden osakkaiden hallussa oleva osakemäärä eikä varsinaisten osakkeenomistajien antama äänimäärä.

Eri tyyppisiä kokouksia

Yhtiössä voidaan järjestää eri tyyppisiä kokouksia:

1. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen, myöntää hallitukselle vastuuvapauden ja päättää voiton eli osinkojen jaosta. 

2. Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää milloin tahansa tilikauden aikana. Sen järjestäminen  on tarpeen, jos jonkin asian päättäminen edellyttää yhtiökokouksen päätöstä. Tällainen asia voi olla esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutos.

3. Ensimmäinen yhtiökokous eli perustamiskokous

Ensimmäinen yhtiökokous pidetään osakeyhtiön perustamisen yhteydessä. Perustamiskokouksessa vahvistetaan yhtiöjärjestys ja valitaan yhtiölle hallitus.

Laki asettaa vaatimukset sille, mistä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, varsinaisen yhtiökokouksessa ja perustamiskokouksessa päätetään ja mitä kokouksissa on käsiteltävä.