Yhteisomistajuus - näin onnistutte

Yrityksen yhteisomistuksella on monia etuja. Se luo turvaa esimerkiksi siten, että sekä riskit että työmäärä jakautuu tasaisesti. On kuitenkin tärkeää, että osakkailla on sama visio ja näkemys siitä, miten haluat yritystä halutaan kehittää.

Seitsemän tärkeää asiaa osakassopimukseen liittyen

Osakassopimuksessa sovitte yhdessä siitä, miten haluatte johtaa yritystänne. Sopimuksella varmistatte, että kaikilla on sama näkemys yrityksen tavoitteista ja kehittämisestä. Osakassopimus voi sisältää arkaluonteisempia ja erityyppisiä määräyksiä kuin yhtiöjärjestys. Tämä johtuu siitä, että yhtiöjärjestys on rekisteröity ja julkinen, kun taas osakassopimus on sisäinen ja sitä sovelletaan vain osakkeenomistajien välillä.

1. Tavoite 

Mitkä ovat yrityksen tavoitteet? Tavoitellaanko suurta kasvua ulkopuolisten sijoittajien avulla vai pystyvätkö osakkaat itse vastaamaan kasvun aiheuttamista liiketoiminnan kuluista? Entä kuinka yrityksen voittoa tulisi käyttää?

2. Vastuut ja korvaukset

Kenen pitäisi tehdä mitäkin? Pitäisikö palkkaa maksaa? Pitäisikö osaomistajien työskennellä kokopäiväisesti, osa-aikaisesti vai ei ollenkaan?

Tärkeää on myös ottaa kantaa siihen, ketkä voivat nimittää hallituksen jäseniä ja minkä suuruinen osuus yhtiöstä on omistettava, jotta on oikeutettu nimittämään hallituksen jäsenen. Osakassopimuksessa voidaan myös päättää, voiko hallituksen jäsen olla myös toimitusjohtaja.

3. Erimielisyydet

Mitä tapahtuu, jos olette eri mieltä ja syntyy riitaa? Miten ja missä asia ratkaistaan? Pitäisikö omistajilla olla veto-oikeus tietyissä asioissa vai pitääkö kaikki ratkaista yhteisellä sopimuksella? Pitäisikö yhtiökumppanin voida pyytää osakkeidensa lunastusta, jos konflikti pitkittyy?

4. Kilpailu ja avoimuus

Pitäisikö osakkaan saada tehdä myös toista työtä ilman muiden omistajien hyväksyntää? Voiko osakas irtisanoutuessaan viedä mukanaan asiakkaita tai työntekijöitä? Osakassopimuksessa voitte sopia kilpailukiellosta ja sen kestosta, eli voiko yrityksen toiminnasta pois jättäytyvä henkilö harjoittaa kilpailevaa liiketoimintaa. Jos kilpailukielto sisältyy sopimukseen, myös sen kesto tulee määrittää. Osakassopimuksessa voidaan myös määritellä kenellä tai keillä tulee olla oikeus nähdä kaikki yrityksen toimintaan liittyvä tieto.

5. Osakkeiden siirtäminen

Voiko osakkeet myydä kenelle tahansa ja mihin hintaan tahansa? Pitäisikö muilla osakkeenomistajilla olla etuosto-oikeus ja pitäisikö olla velvollisuus myydä osakkeet ensisijaisesti yrityksen sisäisille ostajille?

Merkintäetuoikeus tarkoittaa, että niiden, jotka haluavat myydä yhden tai useamman osakkeensa, on ensin tarjottava muille osakkeenomistajille mahdollisuus ostaa osakkeet ennen niiden myyntiä. Etuosto-oikeus tulee voimaan sen jälkeen, kun osake on myyty yrityksen ulkopuoliselle taholle. Tällöin ulkopuolisen tahon on tarjottava nykyisille osakkeenomistajille mahdollisuutta osakkeen takaisinostoon.

Sopimuksella voidaan myös päättää, tarvitaanko osakkeiden luovutukseen suostumus. Yleensä osakkeiden luovuttamiseen tarvitaan yrityksen hallituksen suostumus, oli kyseessä sitten osakkaiden luovuttamisesta yrityksen ulkopuoliselle taholle tai nykyiselle osakkaalle.

6. Mitä tapahtuu, jos joku osakkeenomistajista rikkoo sopimusta?

Pitäisikö sopimusta rikkovan maksaa ennalta määrätty vahingonkorvaus? Ja jos, niin kuinka suureksi sopimussakko tulisi määritellä?

Osakassopimuksella osakkaat voivat itse päättää, mitä tapahtuu, jos joku rikkoo osakassopimusta. Yleensä sopimusta rikkovan on maksettava ennalta määrätty korvaus eli sopimussakko.

7. Omaisuuden suojaaminen avioehtosopimuksella

Jos joku osakkaista eroaa eikä hänellä ollut yritysomaisuuden avio-oikeuden ulkopuolelle sulkevaa avioehtosopimusta, puolet hänen osuudestaan yhtiössä saattaa osituksen yhteydessä päätyä ex-puolisolle. Riskinä siis on, että yhden osakkaan ex-puolisosta tulee ei-toivottu osakas yhtiöön.

Tämän välttämiseksi  osakassopimuksessa voidaan määrätä, että jokaisella osakkeenomistajilla on velvollisuus tehdä yhtiön avioehtosopimus, joka sulkee yhtiön osakkuuden avio-oikeuden ulkopuolelle.