Miksi osakassopimus on tärkeä?

Osakassopimus on kirjoitettu monista eri syistä ja se merkitsee suurta turvaa osakkeenomistajille. Osakassopimuksessa voidaan muun muassa päättää, miten voitot jaetaan, miten yhtiö arvostetaan ja miten hallitus valitaan. Osakassopimuksessa sinä kumppanina vain sopit siitä, miten haluat johtaa yritystäsi ja varmistat, että kaikilla on sama visio ja näkemys yrityksen kehittymisestä.

Kuka tekee mitäkin?

Kenen pitäisi tehdä mitä? Pitäisikö osakkaille maksaa palkkaa? Pitäisikö osaomistajien työskennellä kokopäiväisesti, osa-aikaisesti vai ei ollenkaan?

Miten hallitus nimitetään

Kuka voi esimerkiksi nimittää hallituksen jäseniä? Voiko hallituksen jäsen olla myös toimitusjohtaja?

Mitä tulee soveltaa erimielisyyksien sattuessa

Jos osakkaille tulee erimielisyyksiä - miten ja missä ne pitäisi ratkaista? Pitäisikö omistajilla olla veto-oikeus tietyissä asioissa vai pitääkö kaikki ratkaista yhteisellä sopimuksella? Pitäisikö yhtiökumppanin pystyä vaatimaan osakkeidensa lunastusta, jos riitatilanne pitkittyy?

Kilpailu

Voiko osakas tehdä sivutoimeksiantoja ilman muiden osakkaiden hyväksyntää? Voiko osakas viedä irtisanoutuessaan mukanaan asiakkuuksia tai työntekijöitä?

Miten yrityksen arvo määritellään?

Kenen pitäisi arvostaa yritystä? Ja mitä arvostusmenetelmää tulisi käyttää?

Osakkeiden siirto

Voiko osakas myydä osakkeensa kenelle haluaa ja mihin hintaan tahansa? Pitäisikö muilla osakkailla olla etuosto-oikeus? Pitäisikö osakkeiden myyntiin vaatia suostumus?

Mitä tapahtuu, jos joku osakkeenomistajista rikkoo osakassopimusta?

Pitäisikö sopimusta rikkovan maksaa ennalta määrätty vahingonkorvaus? Ja jos on, kuinka paljon sen tulisi olla?

Tag along & Drag along

Tag along on myötämyyntioikeus eli mikäli joku osakkaista myy osakkeita kolmannelle osapuolelle, on muilla osakkailla oikeus myydä sama osuus omistuksesta kuin alkuperäisellä myyjällä.

Drag along taas tarkoittaa myötämyyntivelvollisuutta eli pakottaa (esim. perustajaosakkaat) myymään osakkeensa kolmannelle taholle, mikäli sijoittaja on tehnyt myyntipäätökset ja ostaja sitä vaatii.

Velvollisuus suojata yritysomaisuutta avioehdolla

Osakassopimuksella voidaan sopia, että kaikkien osakkaiden tulee tehdä avioehtosopimus, jolla heidän osuutensa yrityksestä suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle. Tällaisella avioehdolla varmistetaan, että osakas voi myös avioeron osuessa kohdalle pitää osuutensa yrityksestä. Jos osakas eroaa eikä avioehtosopimusta ole, saattaa puolet hänen osuudestaan ​​yhtiössä päätyä ex-puolisolle (osituksen yhteydessä). Ex-puolisosta tulisi silloin pahimmillaan ei-toivottu osakas yhtiöön.