Vältä sudenkuopat johtajaa rekrytoidessasi

Mitä sinun tulisi yrittäjänä huomioida, kun olet löytänyt sopivan henkilön yritykseesi toimitusjohtajaksi tai muuhun tärkeään johtajan rooliin?

Johtajasopimus

Koska johtajan roolissa ei yleensä noudateta tavallisen työsopimuksen tai työehtosopimusten ehtoja, on osapuolten sovittava erikseen siitä, millaisia sopimusehtoja noudatetaan.

Saattaa kuitenkin olla tilanteita, joissa esimerkiksi toimitusjohtajaa kohdellaan työntekijän tavoin, jos sovellettava lainsäädäntö on ristiriidassa tehdyn johtajasopimuksen kanssa. Osakeyhtiölaissa säädetään toimitusjohtajan tehtävät. Jos yhtiö on rajannut toimitusjohtajan velvoitteita erillisellä johtajasopimuksella, saatetaan esimerkiksi tulkita, että toimitusjohtajan rooli on ainoastaan nimellinen ja että hän siten kuuluu tavallisen työsuojelulain piiriin. Yritykselle tällainen tilanne saattaa muodostua ongelmalliseksi, jos esimerkiksi jostain syystä halutaan vaihtaa toimitusjohtajaa. Tällöin myös  irtisanomisen osalta on noudatettava tavallisen työehtosopimuksen edellytyksiä.

Kohtuulliset työehdot

Jotta toimitusjohtaja ei katsota kuuluvan tavallisen työehtosopimuksen piiriin, tulee tehtävien ja työsopimuksen ehtojen on olla rooliin sopivat. Palkan, palkkioiden ja mahdollisen lisäeläkkeen tulisi olla parempi kuin muille työntekijöille. Irtisanomisajan on oltava myös kohtuullinen, mikä yleensä tarkoittaa vähintään kuutta kuukautta.

Salasssapitosopimus ja kilpailukielto

Toimitusjohtajalla on pääsy kaikkiin arkaluontoisiin yritystietoihin, ja siksi on tärkeää sopia siitä, millaista salassapitosopimusta tulisi soveltaa sekä työsuhteen aikana että sen jälkeen. On suositeltavaa sopia myös, kilpailukiellosta sen varalta, että toimitusjohtaja päättää erota tehtävästään. 

Kirjallisen sopimuksen merkitys

Toimitusjohtajan velvollisuudet yhtiön hallitusta kohtaan ja muut mahdolliset sitoumukset tulisi täsmentää kirjallisessa sopimuksessa. Kirjallinen sopiminen on tärkeää myös siksi, että yritykseen mahdollisesti tulevaisuudessa sijoittavat tahot saavat selvyyden kaikista yritystä juridisesti sitovista sopimuksista ja toimitusjohtajan vastuista. Jos yrityksellä ei ole toimitusjohtajaa, saattaa uuden pääoman hankkiminen sijoittajien kautta olla hankalaa.

Huolehdi johtajasopimuksesta

Autamme sinua laatimaan selkeän ja turvallisen johtajasopimuksen. Voit neuvotella juristimme kanssa joko etänä puhelimen tai tietokoneen avulla tai kasvotusten toimistollamme. Käymme kanssasi vaihe vaiheelta läpi, mitä johtajasopimuksen tulisi sisältää ja mitä ehtoja siihen kannattaa sisällyttää. Kun teet johtajasopimuksen Lexlyn avulla, saat juuri sinun yrityksesi tilanteeseen parhaiten sopivat ratkaisut.

Jos sinulla on kysyttävää, voit aina ottaa meihin yhteyttä puhelimitse 010 3379 150