3 sudenkuoppaa yritystoiminnasta luovuttatessa

Yritystoiminta voidaan siirtää eteenpäin joko myymällä yhtiön osakkeet tai liikkeenluovutuksella. Liikekenluovutus sisältää koko liiketoiminnan varoineen, vastuineen ja sopimuksineen. Yrityksen liiketoiminnan osia voi myydä myös erikseen, myymättä koko yrityksen osakekantaa.

1. Älä osta yrityksen vikoja ja puutteita

Yrityksen luovutuksen yhteydessä voi esiin nousta yllätyksiä ja epäselvyyksiä. Vastuu yrityksen aikaisemmasta toiminnasta johtuvista virheistä, saattaa siirtyä ostajalle. Onkin tärkeää, että myyjä on antanut ostajalle tarkan selvityksen yrityksen tilasta. Liiketoiminnan siirtosopimuksella voidaan turvata sekä myyjä että ostaja.

Liiketoiminnan siirron yhteydessä tehtävällä sopimuksella voidaan määritellä virhevastuun lisäksi esimerkiksi kauppahinta, pääsyä yrityksen tietoihin sekä oikeutta yrityksen nimen säilyttämiseen. Sopimuksen suhteen on tärkeintä, että molemmat osapuolet, sekä ostaja että myyjä, ovat samaa mieltä sen sisällöstä.

2. Tutustu vanhoihin sopimuksiin

Ellei toisin ole sovittu, yrityksen kaikki varat, velat ja aiemmat sopimukset siirtyvät liiketoiminnan siirron yhteydessä uudelle omistajalle. Usein myös työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä eli vanhoilla työehdoilla uuden omistajan alaisuuteen. Ostaja siis haltuunsa sekä yrityksen oikeudet että velvollisuudet. Yrityksen olemassa olevien sopimusten ja sitoumusten huolellinen tarkastelu on tärkeä tehdä ennen liiketoiminnan siirtämistä. Kun on perehtynyt hyvin sopimuksiin, tietää paremmin myös, mitä riskejä on olemassa ja onko jotain epäselvyyksiä.

3. Osien ostaminen yrityksestä

Sen sijaan, että ostaa koko yrityksen, voit ostaa myös osuuden yrityksestä  tai jonkin tietyn määritellyn osan siitä. Ostettava osuus voi olla esimerkiksi osakkeita, laitteita tai jokin yrityksen omistuksessa oleva tuotemerkki. Osuuden siirron yhteydessä on tärkeää täsmentää, mitä omaisuutta siirtyvään osuuteen sisältyy.

Kaikki siirtoon sisältyvä omaisuus on määriteltävä ja asiakkaiden sekä toimittajien kanssa tehdyt sopimukset mahdollisesti laadittava uudestaan. On myös tärkeää, että laaditaan jonkinlainen kilpailukieltolauseke, jolla voidaan säännellä sitä, saako myyjä harjoittaa ostajan kanssa kilpailevaa liiketoimintaa ja millä ehdoilla sitä voi harjoittaa.  Sopimuksesta tulee myös käydä selvästi ilmi, mitä ostettavaan yrityksen osuuteen sisältyy ja mitä takuuta myyjä antaa.