Vältä sudenkuopat omaisuuden siirrossa

Suunnitteletko yrityksen varaston tai laitteiden myyntiä? Aiotko kuitenkin jatkaa yritystoimintaa samalla nimellä? Näin ollen kyseessä on kiinteän omaisuuden myynti. Aineellisten hyödykkeiden lisäksi omaisuuseriin lasketaan myös aineettomat hyödykkeet, kuten tekijänoikeudet ja patentit. Tämäntyyppinen myynti eroaa sekä juridisesti että verotuksellisesti verrattuna tilanteessa, jossa oltaisiin myymässä koko yrityksen osakekanta.

Mitä yrityksen omaisuuden siirto tarkoittaa?

Omaisuuden siirto tarkoittaa yrityksen koko omaisuuden tai osan myyntiä yrityksen itsensä omistussuhteen pysyessä ennallaan. Yrityksen nimi ja yrityksen y-tunnus eivät siten sisälly siirtoon. 

Omaisuuden myyntiin voi liittyä sekä taloudellisia riskejä että oikeudellista vastuuta, ja siksi on tulee  tehdä sopimus, jossa vahvistetaan siirrettävät varat ja luovutuksen ehdot.

Siirron verotus

Yrityksen omaisuus voi koostua aineellisista hyödykkeistä, kuten varastoista, laitteista, koneista ja rakennuksista. Se voi sisältää myös aineettomia hyödykkeitä, kuten tekijänoikeuksia, patentteja, lisenssejä, työprosesseja ja mallioikeuksia. Kaikki omaisuus, jota siirto koskee on mainittava siirtosopimuksessa. 

Omaisuuden siirto eroaa monella tapaa yrityksen luovutuksesta, jossa koko yritys myydään ja ostaja jatkaa liiketoimintaa.

Tärkeä huomioitava ero on se, että veroseuraamukset voivat olla osapuolille erilaisia riippuen siitä, myydäänkö osa yrityksen omaisuudesta vai koko yritys. Esimerkiksi omaisuuden myynti kirjataan tulona myyvän yhtiön kirjanpitoon ja ostavalla yhtiöllä taas voi olla oikeus tehdä omaisuudesta verovähennyksiä.

Due Diligence

Yrityksen luovutuksen yhteydessä ostajan on tärkeää varmistaa, että yritykseen tehdään perusteellinen tarkastus eli ns. due diligence.

Koska kaikki yrityksen velat ja tehdyt sopimukset siirtyvät yritysoston yhteydessä, on due diligencen tekeminen tärkeää. Jos ollaan ainoastaan siirtämässä omaisuutta, eivät velat ja sopimukset seuraa mukana.

Yritystoiminnan aloittaminen liiketoiminnan luovutuksen kautta voi olla ostajalle hyvä vaihtoehto  varsinkin silloin, jos kyseessä on liiketoiminta, jonka harjoittamiseen tarvitaan erityislupa. Tällöin lupaa ei tarvitse hakea uudestaan, koska lupa on myönnetty yritykselle eikä omistajalle. 

Henkilökunnan työllistäminen

Sopimus, jota sovelletaan, työntekijöiden siirrossa riippuu siitä, onko kyseessä koko yritystä koskeva kauppa vai ainoastaan omaisuuden siirto. Yrityksen luovutus, jossa uusi omistaja ottaa yrityksen johdon käsiinsä, ei vaikuta työntekijöiden kannalta mihinkään. Samat työehdot säilyvät riippumatta yrityksen uudesta omistajasta.

Kun ollaan siirtämässä yritysomaisuutta, käytäntö on hieman erilainen. Jotta työntekijät voivat jatkaa työskentelyä uudessa yhtiössä samoilla työehdoilla, edellytetään, että omaisuuden siirto voidaan luokitella yhtiön toiminnan siirroksi.

Jos yrityksen toimintoja siirretään, tehdään kokonaisarviointi ja tarkastellaan muun muassa sitä, muuttuuko yrityksen toiminnan luonne siirron myötä.

Arvioinnissa tarkastellaan, kuinka suuri osa myyvän yrityksen varoista on siirtynyt, onko ostajayhtiö ottanut haltuunsa asiakkaat ja onko suurin osa myyvän yrityksen työntekijöistä otettu haltuun vai ei. -

Jos myyvä yritys luovuttaa vain pienen osan kalustostaan ​​ja ostavan yrityksen toiminta on täysin erilaista, sitä ei siten lasketa liiketoiminnan siirroksi. Työntekijöillä ei silloin ole oikeutta työskennellä samoilla ehdoilla ostavassa yrityksessä.