Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Parisuhteen päättyminen on useimmiten rankka paikka. Kaikkien muiden käytännön järjestelyiden ohella, eteen tulee väistämättä myös puolisoiden yhteisen omaisuuden jakaminen.

Laki suhtautuu avioliittoon ja avoliittoon melko eri tavalla, ja myös eron osalta vaadittavat toimenpiteet ovat poikkeavat toisistaan. Avioliitossa omaisuus ositetaan, ja jos parilla on avioehto käytetään termiä erottelu. Avoliitossa taas puhutaan aina omaisuuden erottelusta. Ositus tulee aina tehdä myös silloin, kun liitto päättyy toisen puolison kuolemaan.

Tältä sivulta löydät hyödyllistä tietoa siitä, miten omaisuuden jakaminen erossa tapahtuu sekä siitä, miten me Lexlyssä voimme olla apunasi.

Avioliiton ja avoliiton erot

Oheisen graafin avulla hahmotat helposti, mitä eroa avioliitolla ja avoliitolla on lain silmissä.

Pdf icon Avioliitto vs. avoliitto Avioliitto Vs. Avoliitto
Lexlyn ilmainen avioeroavustaja neuvoo - Lexly.fi

Avioeroavustaja

Selvitä, mitä kaikkea avioeroon liittyy.

Lexlyn juristien suunnitteleman ilmainen avioeroavustaja opastaa omaisuuden jaossa, avioerohakemuksissa sekä lasten huoltajuuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mikä?

Erossa puolisoiden omaisuus jaetaan puoliksi eli ositetaan. Mikäli puolisoilla on avioehto käytetään termiä erottelu.

Miksi?

Osituksen/erottelun avulla järjestellään omistussuhteet uudestaan. Vasta osituksen jälkeen tiedetään varmaksi, kuka omistaa avioliiton päättymisen jälkeen minkäkin omaisuuden.

Koska?

Ositus on järkevintä tehdä heti avioliiton päättymisen jälkeen. Se on kuitenkin hoidettava kuntoon kirjallisesti viimeistään siinä vaiheessa, kun aletaan käsitellä toisen ex-puolisoita kuolinpesää.

Missä?

Jos kirjallinen ositus on jäänyt vuosia sitten hoitamatta, voi sen tehdä helposti Lexlyn verkkopalvelussa. Tuoreen avioeron osituksessa juristi on hyvä apu.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Omaisuuden ositus avioerossa

Kun avioliitto päättyy täytyy omaisuus jakaa eli tehdä ositus. Jos puolisoilla on ollut avioehto, puhutaan omaisuuden erottelusta.

  • Omaisuuden ositus avioerossa 295 €/h

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Osi­tus, ai­kai­sem­pi avio­liit­to

Vaikka avioerosta olisi jo aikaa ja omaisuus jaettu sulassa sovussa, tulee omaisuus jakaa aina kirjallisesti. 

  • Ositus ja vaatimuksista luopuminen verkkopalvelussa 95 €
  • Ositus ja vaatimuksista luopuminen juristin kanssa 295 €/h


Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mikä?

Omaisuuden erottelun yhteydessä puretaan puolisoiden väliset omistussuhteet siten, että toinen puolisoista lunastaa toisen osuuden tai yhteisesti omistettu omaisuus myydään kokonaan pois.

Miksi?

Omaisuus on eroteltava, jotta voidaan määrittää, kummalle esimerkiksi yhteiseen kotiin hankitut tavarat kuuluvat.

Koska?

Omaisuuden erottelu on järkevää tehdä heti avoliiton päätyttyä. Esimerkiksi lainajärjestelyiden takia tämä saattaa olla välttämätöntä.

Missä?

Erottelussa kannattaa yleensä käyttää apuna ammattilaista, jotta voidaan varmistaa, että kaikki sujuu lain edellyttämällä tavalla.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Omaisuuden erottelu avoerossa

Kun avoliitto päättyy, tulee parin yhteistalous purkaa ja omaisuus erotella.

Avopuolisoiden omaisuuden jakamiseen sovelletaan avoliittolakia (laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta), jos avopuolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään 5 vuotta tai heillä on/on ollut  yhteinen taikka yhteisessä huollossa lapsi. 

  • Omaisuuden erottelu juristin kanssa 295 €/h


Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Se, että varautuu ennakolta eroon, ei tarkoita, etteikö uskoisi omaan parisuhteeseensa. Elämästä ei kuitenkaan koskaan tiedä, ja erimielisyyksiä on helpompi välttää, kun asioista keskustelee etukäteen. Avioehdon ja avoehdon avulla voi pyrkiä jo ennakolta vaikuttamaan siihen, miten yhteinen  omaisuus erossa jaetaan. 

Yksi tärkeä pohdittava asia on esimerkiksi se, mitä yhteiselle kodille tapahtuu, jos ero osuu kohdalle. Vaikka koti olisikin yksin toisen omistuksessa, jaetaan sekin erossa puoliksi, ellei avioehdolla ole toisin sovittu.

Koska laki suhtautuu avoliittoon eri tavalla kuin avioliittoon, saattaa avoehtoa olla syytä täydentää yhteisen omistamisen sopimuksella, jolla voidaan sopia osakehuoneiston tai kiinteistön yhteisomistuksen pelisäännöistä. Yhteisen omistamisen sopimuksella voidaan varautua riitoihin esimerkiksi sopimalla myynnin ehdoista ja lunastusoikeudesta.

Lexlyn asiantuntijoiden laatima verkkotesti kertoo sinulle helposti tarvitsetko avioehdon. Testi on ilmainen, kokeile nyt! - Lexly.fi.

Avioehto

Avioehdolla pari voi sopia, miten omaisuus jakautuu liiton päättyessä joko toisen puolison kuolemaan tai avioeroon.

  • Avioehto juristien rakentamassa verkkopalvelussa 95 €
  • Avioehto juristin kanssa 300 €

Avoehto

Avoehdolla voitte sopia siitä, miten omaisuutenne jaetaan, jos liittonne päättyy.

  • Avoehto juristien laatimassa verkkopalvelussa 95 €
  • Avoehto juristin kanssa 400 €

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Siirry etusivulle >>