Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Omaisuus

Usein kysytyt kysymykset - Omaisuuden luovuttaminen

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

 

Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse asiakaspalvelu@lexly.fi tai puhelimitse 010 3379 150 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min). Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön oheisella lomakkeella >>

Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10.00 - 16.30.

Olemme täällä sinua varten!

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on lahjakirja?

Lahjakirja on kirjallisesti laadittu asiakirja, jolla irtaimen tai kiinteän omaisuuden omistajuus siirtyy vastikkeetta omistajalta toiselle henkilölle. Vaikka itse lahja on vastikkeeton, voi lahjaan kohdistua lahjaverotus.

Miksi lahjakirja pitää tehdä?

Jos omaisuutta halutaan antaa vastikkeettomasti eli ilman maksua toiselle ihmiselle, on usein viisasta laatia kirjallinen lahjakirja omistuksen selvyyden ja vastikkeettomuuden vuoksi. Tietyntyyppisistä omaisuudesta on myös pakko laatia lahjakirja, jos omaisuuden haluaa siirtyvän toisen ihmisen omistukseen. Irtaimesta omaisuudesta ei ole pakko laatia lahjakirjaa, mutta jos kyseessä on arvokas esine, lahjakirjan tekeminen on viisasta epäselvyyksien välttämiseksi.

Mitä tietoja lahjakirjan tulee sisältää?

Lahjakirja tulee tehdä kirjallisesti. Lahjakirjaan merkitään päiväys, sekä lahjan antajan että lahjan saajan henkilötiedot ja heidän mahdollinen sukulaisuussuhde. Kummankin on allekirjoitettava lahjakirja. Lahjakirjan allekirjoittaa myös kaksi esteetöntä todistajaa. Lahjoituksen kohde on hyvä yksilöidä mahdollisimman selkeästi. Lahjan arvo on myös hyvä merkitä lahjakirjaan.

Lisäksi on tärkeää merkitä:

  • Mahdollinen lahjansaajan aviopuolison avio-oikeuden poissulkeminen.
  • Onko kyse ennakkoperinnöstä vai ei, jos lahjan saaja on rintaperillinen (lahjan antajan lapsi).

Milloin pitää maksaa lahjaveroa?

Verovapaa lahja voi olla arvoltaan enintään on 4 999 €. Lahjasta pitää maksaa lahjaveroa, jos samalta lahjanantajalta on kolmen (3) vuoden aikana saatujen lahjojen arvo on 5 000 euroa tai enemmän. Lue lisää lahjaverotuksesta verottajan sivuilta >>

Milloin lahja on ennakkoperintöä?

Ainoastaan perillisasemassa olevalle henkilölle annettu lahja katsotaan ennakkoperinnöksi. Jos lahjoitat omaisuuttasi elinaikanasi ystävällesi tai vaikkapa itsellesi tärkeälle järjestölle, sitä ei katsota ennakkoperinnöksi. 

Miten lahjavero maksetaan?

Lahjavero pitää maksaa oma-aloitteisesti. Lahjaveron maksaa lahjan saaja. Lahjan saajan tulee tehdä lahjaveroilmoitus lahjaveron määräämiseksi. Lahjasta tulee tehdä lahjaveroilmoitus 3 kk sisällä lahjakirjan allekirjoituspäivästä. Lahjaveroilmoituksen tekeminen sujuu helpoiten verottajan Omavero-palvelussa. Saat lahjaveropäätöksen sekä kotiin että Omaveroon.

Mikä on velkakirja?

Velkakirja on kirjallinen dokumentti, jolla velallinen sitoutuu maksamaan velkakirjaan kirjatun summan velkojalle. Velkakirjaan kirjataan velan määrä, tiedot maksuehdoista, mahdollisesta korosta sekä muista velan maksuehdoista.

Velkakirja on kirjallinen todiste velan olemassaolosta. Huolellisesti laaditulla velkakirjalla voidaan välttää erimielisyyksiä.  Velkakirjaa voivat käyttää sekä yritykset että yksityiset ihmiset.

Mikä on kauppakirja?

Kauppakirja on juridinen asiakirja, joka laaditaan ostajan ja myyjän välille, kun myydään tai ostetaan irtainta tai kiinteää omaisuutta.

Kauppakirjalla ostaja ja myyjä sopivat ehdoista, joilla kaupan kohteen omistus siirtyy. On hyvä huomioida, että kauppakirjan muotovaatimukset ovat erilaisia irtaimen ja kiinteistön kaupassa.

Millainen on kiinteistön kauppakirja?

Kiinteistön kauppakirjassa yksilöidään sopijaosapuolet sekä kaupan kohteena oleva kiinteistö. Yksilöiminen tapahtuu kiinteistö- ja henkilötunnuksella.

Kauppakirja tulee tehdä kirjallisena, ja sekä ostajan että myyjän täytyy se allekirjoittaa. Kuten muihinkin kauppakirjoihin myös kiinteistön kauppakirjaan tulee kirjata kaupan ehdot. Lisäksi siihen merkitään tiedot hallinta- ja omistusoikeudesta.

 

Mil­lai­nen vel­ka­kir­jan tu­lee olla?

Kun tehdään varallisuusjärjestelyitä perheen sisällä, saattaa velkakirjasta olla paljon hyötyä. Velkakirjaa voidaan käyttää työkaluna myös perintösuunnittelussa ja uusperheen varallisuusjärjestelyissä. Velkakirjalla voidaan esimerkiksi huolehtia, että perheessä tehdyn suuren hankinnan kustannukset jakautuvat tasaisesti,.

Oikein ja huolellisesti laadittu velkakirja sisältää aina vähintään seuraavat asiat:

  • Velan määrä
  • Velallisen nimi
  • Velan antajan nimi
  • Velallisen allekirjoitus

Yleensä velkakirjassa on lisäksi allekirjoittamisen päivämäärä, muita tietoja velan perusteesta sekä todistajien allekirjoitukset.