"Selvät kysymykset. Nopea asiakirjatoimitus ja helppo maksutapa." Tee testamentti näppärästi netissä hintaan 95 €. Klikkaa tästä verkkopalveluun >>

Tiesitkö, että eduvalvontavaltuutus tulisi olla jokaisella suomalaisella? 💡Tee omasi netissä NYT ! Edunvalvontavaltuutus netissä >>

Osituksen sovittelun edellytykset

Joskus osituksen yhteydessä huomataan, että sen lopputulos muodostuisi täysin kohtuuttomaksi toiselle osapuolelle. Näitä tilanteita varten avioliittolakiin on otettu mahdollisuus sovitella ositusta. Ositusta voidaan sovitella joko kohtuuttoman lopputuloksen vuoksi tai siitä syystä, että toinen puoliso saisi osituksen johdosta perusteettomasti taloudellista etua.

Avioehto ei estä sovittelua

Sovittelun edellytysten täyttyessä sillä ei ole merkitystä, olivatko puolisot tehneet avioehtosopimuksen vai eivät. Siispä sovittelu on mahdollista myös niissä tilanteissa, joissa puolisolla ei avioehtosopimuksen johdosta olisi lainkaan avio-oikeutta toisen omaisuuteen.

Kun mietitään sovittelun mahdollisuutta, tulee erityisesti kiinnittää huomio avioliiton kestoon sekä puolisoiden toimintaan yhteisen talouden hyväksi, omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Lisäksi huomioon tulee ottaa muut edellisiin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat.

Esimerkki

A ja B ehtivät olla naimisissa vuoden ennen eroa. Ennen avioliittoa he seurustelivat puoli vuotta. A:n omaisuuden arvo on 1 000 000 euroa. B:llä ei ole omaa omaisuutta. Heillä ei ole avioehtoa. Lähtökohtaisesti A joutuisi maksamaan osituksessa B:lle tasinkoa 500 000 euroa. Ottaen huomioon avioliiton lyhyt kesto sekä puolisoiden välillä vallitseva suuri varallisuusero, osituksen lopputulos olisi A:n kannalta kohtuuton. Tämän perusteella A:lla olisi mahdollisuus vaatia osituksen sovittelua.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli osituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki ositukseen liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta