Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Hoivatahto ja hoitotahto

Hoivatahdon ja hoitotahdon erot

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Hoivatahto on kirjallinen ohjeistus siitä, miten henkilö haluaa itseään hoidettavan 

Hoivatahto liittyy arjen ratkaisuihin ja mieltymyksiin. Hoivatoiveet liittyvät oman elämänlaadun parantamiseen kenties pientenkin, itselle mieluisten seikkojen avulla. Tyypillisiä hoivatahdonilmauksia ovat esimerkiksi musiikkiin, liikuntaan, ulkoiluun, kauneudenhoitoon, lempiruokiin tai muihin henkilön erityisiin kiinnostuksen kohteisiin liittyvät toiveet. 

Hoivatahdon laatimalla voit itse päättää, millaista elämää itse vietät tilanteessa, jos sairauden tai iän vuoksi et itse pysty enää omaa tahtoasi ilmaisemaan. Hoivatahto asiakirjana on osoitettu läheisillesi sekä hoitaville ammattilaisille, jotka ovat velvoitettuja noudattamaan asiakirjan määräyksiä, jos se vain suinkin on mahdollista. 

Hoitotahto sisältää ohjeet vakavien hoitopäätösten tekemiseen 

Samanlaisesta nimestä huolimatta, hoitotahto eroaa merkittävästi hoivatahdosta. Hoitotahto nimittäin tehdään kriittisten lääketieteellisten tilanteiden ja valintojen varalta. Se voi esimerkiksi sisältää kiellon pitkittää elämää keinotekoisesti hoidollisin toimenpitein tai sallia kokeellisten hoitotapojen käyttö kriittisessä tilanteessa.  

Hoitotahdolla voidaan myös valtuuttaa tietty henkilö osallistumaan omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Varsinkin raskaiden päätösten kohdalla voidaan tällä tavoin estää läheisten riidat ja erimielisyydet hoitoosi liittyen tilanteessa, jossa et itse pysty ilmaisemaan mitä haluat. Tällöin valitsemallasi läheisellä on viime kädessä päätöksentekovalta hoitoasi koskevassa asiassa. 

Muita hoitotahdon määräyksiä ovat esimerkiksi päätös siitä, saako sinua elvyttää, millaista lääkehoitoa sinulle saadaan antaa ja voiko elimiäsi käyttää lääketieteellisiin tarkoituksiin oman elämäsi päätyttyä. Hoitotahdon laatiminen on erityisen tärkeä tehdä etukäteen. Tahtoasi on mahdotonta saada selville esimerkiksi onnettomuustilanteessa, jossa olet tajuton tai liian huonossa kunnossa kommunikoimaan. 

Lyhyesti sanottuna, hoitotahdolla voit määrätä lääketieteelliseen hoitoon liittyvistä asioistasi, jota hoitohenkilökunta on velvollinen noudattamaan. Hoivatahdolla taas määräät oman arkesi kulusta. Molemmat asiakirjat varmistavat oman tahtosi toteutumisen silloin, kun et itse kykene ilmaisemaan omaa tahtoasi. 

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli hoiva- ja hoitotahdosta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun. 

 

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miniopas hoito- ja hoivatahdosta

Tiedätkö, mitä eroa on hoito- ja hoivatahdolla? Lue kaikki tarpeellinen asiantuntijoidemme laatimasta minioppaasta.

Lataa miniopas

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Se kaik­kein tär­kein pa­pe­ri by­ro­kra­tian vä­hen­tä­mi­sek­si

Kun olet lukenut tämän artikkelin, tiedät kaiken tarpeellisen edunvalvontavaltuutuksesta, ja miksi aivan jokaisella tulisi olla sellainen.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Omat tär­keät pa­pe­rit osak­si pal­ve­lu­pol­kua

Lue painavaa asiaa tärkeistä lakipapereista ja hoida omasi kuntoon nyt! Vanhuusoikeuden asiantuntija, tietokirjailija ja juristi Anja Karvonen-Kälkäjä kuvaa artikkelissaan lakipapereiden merkitystä arjessa.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set - Hoi­to- ja hoi­va­tah­to

Olemme koonneet tälle sivulle kysymyksiä, joita meille usein esitetään liittyen hoito- ja hoivatahtoon. Jos et löydä vastausta mieltäsi askarruttavaan asiaan, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Lue kokonaan