Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Yleistä lakitietoa

Omat tärkeät paperit osaksi palvelupolkua

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Hoida paperisi ennen kuin on liian myöhäistä

Olemme varmastikin yhtä mieltä siitä, että oikeudelliset paperit kuten edunvalvontavaltakirja, hoivatahto, hoitotahto ja testamentti ovat tärkeitä kaikille. Epäilyttää voi sen sijaan se, toteutuvatko ne silloin kun emme enää itse kykene sanomaan, mitä haluamme. Niiden toteutumisen tulevaisuudessa toki haluamme varmistaa, mutta miten se pitäisi tehdä, siitä emme ehkä ole varmoja. Meitä voi arveluttaa, tietävätkö läheiset tai meitä auttavat ja hoitavat henkilöt tarpeemme ja toiveemme.

Tulevaisuutta ei voi tuntea etukäteen, mutta siihen voi varautua

Onneksi emme tiedä huomista päivää, tai sitä päivää, jolloin toimintakykymme saattaa alkaa hiipumaan tai tapahtuu jokin onnettomuus, jonka jälkeen emme osaakaan hoitaa asioitamme. Silloin onkin tärkeätä, että nuo tärkeät asiakirjat tulevat osaksi omaa palvelupolkuamme. Niihinhän olemme kirjanneet meille tärkeitä henkilöitä ja asioita.

Kerro, mikä sinulle on tärkeää

Heti kun olemme ulkopuolisen avun tarpeessa, meidän palvelutarpeemme on arvioitava. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä liitämme nuo tärkeät paperit arvioinnin pohjaksi ja osaksi palvelusuunnitelmaa ja potilasasiakirjoja eli omaa hoitopolkuamme. Niistä selviää kaikille asianosaisille millaista hoitoa haluamme ja millaista palvelua olemme ajatelleet. Omaisten ja ammattihenkilöiden on helpompi suunnitella hoitoa ja palvelua sekä tehdä asiakassuunnitelma/hoitosuunnitelma kun on tiedossa, mitä asiakas/potilas haluaa itse, ja miten hänen itsemääräämisoikeuttaan voidaan tukea. Tärkeää on myös maininta papereissa, että omia varojamme voi käyttää toiveidemme toteuttamiseen. Jos olemme ulkoilmaihmisiä, hyvät kengät ja ulkoiluvaatteet ovat tärkeitä. Silloin on hyvä mainita, vaikka hoivatahdossa, että varojani saa käyttää hyvien kenkien hankintaan.

Omia lakiasioita on osattava hahmottaa ja arvioida hoidon, huollon ja omaisuusjärjestelyjen näkökulmista.

Henkilön, omaisten ja ammattihenkilöiden kanssa yhteisymmärryksessä tehty palvelutarpeen arviointi, kattava palvelusuunnitelma, hoitotahto, edunvalvontavaltuutus, asianmukaiset ja muutoksenhakukelpoiset päätökset asiasta vahvistavat ja turvaavat henkilön itsemääräämisoikeutta.

Jos tässä tarkoitettuja oikeudellisia papereita ei ole, toiset henkilöt päättävät asioistamme ja arjestamme eivätkä aina huomioi henkilön omia tarpeita. Jos henkilö on aina ollut esimerkiksi liikunnallinen ja ulkoilmaihminen, on tärkeää, että hänellä on hyvät ja tukevat kengät. Ellei tällaista toivomusta ole kirjattu mihinkään, hyvät kengät voi jäädä saamatta tai hoito toteutumatta.

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Näin pu­hut lä­hei­se­si kans­sa vai­keak­si koe­tus­ta mut­ta tär­keäs­tä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­ta ja tes­ta­men­tis­ta

Etäisyyksistä tai arjen kiireistä johtuen omaa lähisukua ei välttämättä tule nähtyä kovin usein, ja puhelimeenkin tarttuminen jää helposti ajatuksen tasolle. Ehkä asialla on tekemistä myös suomalaiskansallisella sanonnalla; Suomalainen ei puhu eikä pussaa. Amerikkalaisessa kulttuurissa jauhetaan I love you -fraasia kyllästymiseen asti vähän joka suuntaan, mutta kun suomalainen tunnustaa syvimmät tunteensa, hän todella tarkoittaa niitä. Se, että sukulaisia ei näe usein, tai ettei tunteita tunnusta palavasti joka välissä, ei kuitenkaan tarkoita etteikö välittäisi. Suomalainen puhuu, kun on asiaa. Päinvastoin kuin joskus kuulee väitettävän, ei ehkä sittenkään ihan niin suoraan kuin pitäisi. Yksi tapa osoittaa välittämistä on, että uskaltaa puhua vaikeistakin asioita avoimesti.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Perheoikeus kuuluu kaikille

Omaan elämään, raha-asioihin ja erilaisiin päätöksiin liittyvä juridiikka kuuluu kaikille ja koskettaa jokaista meistä. Näitä asioita miettiessä ajatukset kulkeutuvat luonnollisestikin itselle läheisiin ihmisiin. Läheisten ihmisten piiri on jokaiselle omanlaisensa. Siinä missä yhdelle läheisimpiä voivat olla omat tai puolison lapset, toiselle läheisimpiä ovat ystävät

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

10 syytä rakastua perhejuristiin

Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta? Lakipalvelutko helppoja? Usko pois, näin on. Riittää, kun sinä asiakkaana kerrot, mitä tavoittelet ja mitkä asiat ovat sinulle tulevaisuudessa tärkeitä asioita. Juristisi osaa kysyä sinulta kaikki relevantit asiat ja löytää juuri sinulle oikeat juridiset työkalut ja sanamuodot, joilla tähän tavoitteeseen päästään.

Lue kokonaan