Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Yleistä lakitietoa

Perheoikeus kuuluu kaikille

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut


Omaan elämään, raha-asioihin ja erilaisiin päätöksiin liittyvä juridiikka kuuluu kaikille ja koskettaa jokaista meistä. Näitä asioita miettiessä ajatukset kulkeutuvat luonnollisestikin itselle läheisiin ihmisiin. Läheisten ihmisten piiri on jokaiselle omanlaisensa. Siinä missä yhdelle läheisimpiä voivat olla omat tai puolison lapset, toiselle läheisimpiä ovat ystävät.

Jokaisen kannattaisi suoda muutama ajatushetki isoille kysymyksille kuten:  

  • Kuka hoitaisi asiani, jollen itse pystyisi?  
  • Kenen haltuun uskoisin omaa terveyttäni koskevat päätökset?  
  • Kenelle haluan omaisuuteni periytyvän?  

Rohkeasti kohti mielenrauhaa 

Nämä yllä olevat, hieman ylätason kysymykset sisältävät monia pienempiä, arkisempia kysymyksiä.  Lisäksi näiden kysymyksien sisään kätkeytyy rakkautta, toiveita, huolia ja pelkoja. Ei siis mikään ihme, että niiden pohtiminen ja niistä keskustelu voi herättää tunteita. Sitä ei kannata säikähtää tai väistää. Näitä teemoja kohti kannattaa mennä rohkeasti, sillä hyvin moniin asioihin on mahdollista vaikuttaa ajoissa suunnittelemalla. Samalla voi lopettaa niistä murehtimisen, kun paperit ovat kunnossa ja saa keskittyä elämään. 

Hoituisiko kaikki muutenkin?

Valitettavasti ei hoituisi. Kenelläkään ei esimerkiksi ole oikeutta noin vain hoitaa toisen henkilön asioita tai tehdä päätöksiä hänen puolestaan. Siksi jokaisella tulee olla edunvalvontavaltakirja. Sen avulla voi jo etukäteen antaa luottamalleen henkilölle luvan ottaa asiat hoitoonsa, jos itse vaikkapa sairastuu. Ajatuksella tehdyn edunvalvontavaltakirjan avulla läheisen on helppoa ja joustavaa toimia. Sen laatiminen hyvissä ajoin on samalla oman läheisen auttamista ja hänen jaksamisestaan huolehtimista. 

Oma elämä, oma tahto 

Mitä perimykseen tulee, niin meidän vanha lainsäädäntömme lähtee tietyistä oletuksista. Suurimmalta osin näistä oletuksista on kuitenkin mahdollista poiketa testamentilla. Huomionarvoista on erityisesti se, että rintaperillisille laissa turvattu oikeus lakiosaan ei koske muita sukulaisia tai perheenjäseniä. Jos omia lapsia ei ole, niin on täysin vapaat kädet määritellä testamentissa, mitä haluaa omaisuudelleen tapahtuvan oman poismenon jälkeen.

Myös lapsiperheissä näihin asioihin on tärkeää kiinnittää huomiota. Erityisesti pienten lasten perheissä voi olla monella tapaa arjessa ongelmallista, jos toisen vanhemman kaikki omaisuus periytyy ilman testamenttia lapsille. Koska lasten varat ovat lasten omia, ei niillä tehdä perheen ruokaostoksia, vaikka samaan aikaan elatusvastuussa olisi vain yksi vanhempi.

Jokaisella on oma tahtonsa ja oikeus sen ilmaisemiseen. Jos lain oletukset eivät vastaa omaa arvomaailmaa ja tahtoa, niin ei hätää – oikeanlaisilla asiakirjoilla asian saa korjattua. Se on samalla konkreettinen osoitus välittämisestä! 

Lue myös: Perheoikeus kuuluu kaikille >>

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Olet­ko si­nä­kin aina ym­mär­tä­nyt edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vää­rin?

Edunvalvontavaltuutus tai edunvalvontavaltakirja. Niitä nimiähän me juristit käytämme. Tai koska se on ärsyttävän pitkä sana, maailmalla pyörii usein myös lyhenteet EVV ja EVVK, ihan sen mukaan, mitä kukin on tottunut käyttämään. Olenpahan asiakkaiden kuullut käyttävän myös sanoja edunvalvontasopimus ja edunvalvontatestamentti. No yhtä kaikki, samasta asiasta tässä puhutaan.

Lue kokonaan
Lexly.fi - Helpot lakipalvelut

Paperit kuntoon

Jos sinulla on koti, oli se sitten oma tai vuokrattu, sinulla on todennäköisesti myös kotivakuutus. Jos sinulla on käytössäsi auto, sinulla on vähintään liikennevakuutus. Et myöskään toivottavasti hyppää mökkiveneeseen ilman pelastusliiviä ainakaan silloin, kun aallot ovat vähänkään korkeat. Mitäpä jos omaisuutesi lisäksi turvaisit myös itsesi kunnolla?

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

EVVK = Edun­Val­von­ta­Val­ta­Kir­ja

Tun­net­ko kir­jai­nyh­dis­tel­män EVVK uu­den mer­ki­tyk­sen? Vink­ki: Oi­kea vas­taus ei ole ”Ei Voi­si Vä­hem­pää Kiin­nos­taa.”

Lue kokonaan