Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Omaisuus

Mitä hyötyä on lahjakirjasta?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

 

Lahjakirjan merkittävimmät hyödyt

  • Selkeys. Kun omaisuutta halutaan siirtää vastikkeettomasti eli ilman maksua yhdeltä ihmiseltä toiselle, on yleensä viisasta laatia kirjallinen lahjakirja omistuksen selvyyden ja vastikkeettomuuden vuoksi. Lahjakirjaa voi selvyydessä verrata kauppakirjaan: siitä voi tarkistaa lahjoittajan tahdonilmaisun ja uuden omistajan. Irtaimesta omaisuudesta ei ole pakko laatia lahjakirjaa, mutta jos kyseessä on arvokas esine (esim. huonekalu, taulu, koru), lahjakirjan tekeminen on viisasta epäselvyyksien välttämiseksi.
  • Lainmukaisuus. Kiinteästä omaisuudesta on lain mukaan pakko laatia lahjakirja.
  • Ennakkoperintöä vai ei? Jos lahjan saaja on lahjan antajan rintaperillinen, voidaan lahjakirjaan merkitä onko lahja ennakkoperintöä vai ei.

Suurin osa suomalaisista antaa lahjoja lapsilleen ja lapsenlapsilleen. Kunnolla laadittu lahjakirja on mahdollisuus selkeyttää lahjan rooli osana omaa perintöä. Kunnollisen lahjakirjan toimittaminen verottajalle helpottaa lahjaveron määrittelemistä ja vähentää selvittelyä verottajan suuntaan.

Kolme yleisintä kysymystä lahjakirjasta

  1. Onko lahjakirja pakko tehdä jos lahjoittaa omaisuutta? Lahjakirjaa ei ole pakko tehdä irtaimesta omaisuudesta, mutta kiinteän omaisuuden lahjoituksessa se on pakollinen. Lahjakirjan tekeminen on kuitenkin suositeltavaa aina, kun kyseessä on vähänkin arvokkaampi omaisuus tai suurempi rahasumma.
  2. Voiko lahjakirjan laatia itse? Lahjakirjan voi laatia itse, jos sen osaa tehdä. Suositeltavaa on kuitenkin käyttää asiantuntija-apua ja laatia lahjakirja esim. Lexlyn verkkopalvelussa.
  3. Miten verottaja saa tiedon lahjasta? Lahjoituksesta täytyy tehdä lahjaveroilmoitus verottajalle oma-aloitteisesti aina, kun sama lahjoittaja on lahjoittanut kolmen vuoden sisään omaisuutta yhteensä yli 4999 euron arvosta. Lahjaveroilmoitus kannattaa selvyyden vuoksi tehdä myös pienempien lahjoitusten kohdalla.

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Asun­to-osak­keen lah­joit­ta­mi­nen ja hal­lin­ta­oi­keus

Asunto-osaketta lahjoitettaessa lahjoittaja haluaa usein pidättää itsellään hallintaoikeuden asuntoon. Hallintaoikeus voidaan pidättää myös muulle kuin lahjoittajalle itselleen. Hallintaoikeus pidätetään yleensä koska hallintaoikeudensaaja, yleensä lahjoittaja itse, haluaa jatkaa lahjoitettavassa asunnossa asumista tai sitten vuokrata asuntoa ja nauttia vuokratuoton. Hallintaoikeuden pidättäminen myös pienentää lahjansaajan maksettavaksi tulevien lahjaverojen määrää.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mitä huomioida lahjoitettaessa?

Haluatko lahjoittaa itsellesi tärkeälle ihmiselle omaisuuttasi jo elinaikanasi? Se onnistuu tekemällä lahjakirja. Kun tekee lahjoituksen, kannattaa omaisuuden siirtyminen suunnitella kunnolla.  Omaisuuden lahjoittamiseen liittyy usein veroseuraamuksia, jotka kannattaa ottaa huomioon jo ennakolta.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Lahjakirja osana perintösuunnittelua

Lahjaa voidaan käyttää osana perintösuunnittelua, kun halutaan siirtää omaisuutta jo elinaikana perillisille. Esimerkiksi vanhempi tai isovanhempi voi antaa verovapaat 4.999 euron suuruiset lahjoitukset kullekin lapselleen ja lapsenlapselleen 3 vuoden välein ilman lahjaveroseuraamuksia. Verovapauden raja on lahjoittajakohtainen eli sama lahjanantaja voi antaa useamman verovapaan lahjan, kunhan raja ei ylity ja lahjansaaja on eri.

Lue kokonaan