Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Omaisuus

Lahjakirja osana perintösuunnittelua

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Lahjaveron määrään voi vaikuttaa

Lahjaveron määrään voidaan vaikuttaa myös pilkkomalla lahjoitus useammalle saajalle, jolloin lahjaveroa tulee maksettavaksi kokonaisuudessaan vähemmän kuin siinä tapauksessa, että lahja annettaisiin yhdelle saajalle. Myös hallintaoikeuden pidättäminen ja lahjojen jaksottaminen useammalle vuodelle pienentää lahjaveron määrää. Hallintaoikeusvähennyksen määrään vaikuttaa hallintaoikeuden saajan ikä. Toisin sanoen mitä nuorempi hallintaoikeuden saaja sitä pidempään hallintaoikeuden saajan oikeuden katsotaan rajoittavan omistajan oikeuksia ja sitä suurempi on hallintaoikeusvähennyksen tuottama verohyöty lahjansaajalle.

Lahja vai ennakkoperintö?

Lahjoitettaessa lapsille omaisuutta tulee miettiä, myös onko annettu lahja ennakkoperintöä vai ei? Lähtökohtaisesti rintaperilliselle annettu lahja on ennakkoperintöä, ellei ole toisin määrätty esimerkiksi lahjakirjassa. Vastoin yleistä harhaluuloa ennakkoperintö on lahja, josta maksetaan samalla tavalla lahjaverot kuin muistakin lahjoista. Ennakkoperinnön ero tavalliseen lahjaan on siinä, että se pienentää lahjansaajan perintöosuutta lahjanantajan jälkeen.

Lahjakirjalla voi vaikuttaa myös avio-oikeuteen

Perintösuunnittelu on kokonaisuus, jota kannattaa alkaa miettiä hyvissä ajoin. Lahjoja annettaessa on syytä, miettiä etukäteen, mitä halutaan lahjoittaa ja kenelle. Kannattaa myös pohtia lahjan vaikutuksia verotukseen sekä varmistaa lahjansaajien tasapuolinen kohtelu. Lahjakirjassa voidaan sulkea pois lahjansaajan aviopuolison avio-oikeus, jolla varmistetaan, että omaisuus pysyy suvussa myös siinä tapauksessa, että lahjansaaja eroaa.

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluontoinen artikkeli lahjoittamisesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Asun­to-osak­keen lah­joit­ta­mi­nen ja hal­lin­ta­oi­keus

Asunto-osaketta lahjoitettaessa lahjoittaja haluaa usein pidättää itsellään hallintaoikeuden asuntoon. Hallintaoikeus voidaan pidättää myös muulle kuin lahjoittajalle itselleen. Hallintaoikeus pidätetään yleensä koska hallintaoikeudensaaja, yleensä lahjoittaja itse, haluaa jatkaa lahjoitettavassa asunnossa asumista tai sitten vuokrata asuntoa ja nauttia vuokratuoton. Hallintaoikeuden pidättäminen myös pienentää lahjansaajan maksettavaksi tulevien lahjaverojen määrää.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mikä on yhteisen omistamisen sopimus?

Mikä ihme on yhteisomistussopimus? Mihin sitä käytetään ja mitä se sisältää? Vaikka yhteisomistussopimus on kohtuullisen tuntematon sopimuksen muoto, se voi olla ratkaisevan tärkeä henkilöille, jotka omistavat yhdessä omaisuutta. Olipa kyse sitten yhteisestä asunnosta tai ajoneuvosta, yhteisomistussopimus tuo turvaa ja ratkaisuja mahdollisten riitatilanteiden varalta. 

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mitä hyötyä on lahjakirjasta?

Lahjakirja on asiakirja, jolla omaisuuden omistajuus siirretään ilman korvausta eli vastikkeetta alkuperäiseltä omistajalta toiselle henkilölle.  Lahjakirja tehdään kirjallisesti omistajuuden siirron varmistamiseksi lain edellyttämällä tavalla. Vaikka itse lahja on vastikkeeton eli omaisuuden vastaanottaja ei maksa omaisuuden luovuttajalle mitään, voi lahjaan kohdistua lahjaverotusta.

Lue kokonaan