Huomio kesän hääparit! ❤️ Tiesittehän, että avioehto on tehtävissä helposti myös netissä ❤️ Tee tästä hintaan 95 € >>

Tee edunvalvontavaltakirja helposti nettilomakkeella hintaan 95 €! Digi- ja väestötietovirastokin (DVV) kannustaa siihen.

Lahjakirja osana perintösuunnittelua

Lahjaa voidaan käyttää osana perintösuunnittelua, kun halutaan siirtää omaisuutta jo elinaikana perillisille. Esimerkiksi vanhempi tai isovanhempi voi antaa verovapaat 4.999 euron suuruiset lahjoitukset kullekin lapselleen ja lapsenlapselleen 3 vuoden välein ilman lahjaveroseuraamuksia. Verovapauden raja on lahjoittajakohtainen eli sama lahjanantaja voi antaa useamman verovapaan lahjan, kunhan raja ei ylity ja lahjansaaja on eri. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että isä ja äiti voivat kumpikin erikseen lahjoittaa lapselleen 4.999 euroa eli yhteensä 9.998 euroa kolmen vuoden välein verovapaasti. Koti-irtaimisto sekä koulutukseen, kasvatukseen ja elatukseen annettu lahja voi myös olla verovapaa lahjoitus.

Lahjaveron määrään voi vaikuttaa

Lahjaveron määrään voidaan vaikuttaa myös pilkkomalla lahjoitus useammalle saajalle, jolloin lahjaveroa tulee maksettavaksi kokonaisuudessaan vähemmän kuin siinä tapauksessa, että lahja annettaisiin yhdelle saajalle. Myös hallintaoikeuden pidättäminen ja lahjojen jaksottaminen useammalle vuodelle pienentää lahjaveron määrää. Hallintaoikeusvähennyksen määrään vaikuttaa hallintaoikeuden saajan ikä. Toisin sanoen mitä nuorempi hallintaoikeuden saaja sitä pidempään hallintaoikeuden saajan oikeuden katsotaan rajoittavan omistajan oikeuksia ja sitä suurempi on hallintaoikeusvähennyksen tuottama verohyöty lahjansaajalle.

Lahja vai ennakkoperintö?

Lahjoitettaessa lapsille omaisuutta tulee miettiä, myös onko annettu lahja ennakkoperintöä vai ei? Lähtökohtaisesti rintaperilliselle annettu lahja on ennakkoperintöä, ellei ole toisin määrätty esimerkiksi lahjakirjassa. Vastoin yleistä harhaluuloa ennakkoperintö on lahja, josta maksetaan samalla tavalla lahjaverot kuin muistakin lahjoista. Ennakkoperinnön ero tavalliseen lahjaan on siinä, että se pienentää lahjansaajan perintöosuutta lahjanantajan jälkeen.

Lahjakirjalla voi vaikuttaa myös avio-oikeuteen

Perintösuunnittelu on kokonaisuus, jota kannattaa alkaa miettiä hyvissä ajoin. Lahjoja annettaessa on syytä, miettiä etukäteen, mitä halutaan lahjoittaa ja kenelle. Kannattaa myös pohtia lahjan vaikutuksia verotukseen sekä varmistaa lahjansaajien tasapuolinen kohtelu. Lahjakirjassa voidaan sulkea pois lahjansaajan aviopuolison avio-oikeus, jolla varmistetaan, että omaisuus pysyy suvussa myös siinä tapauksessa, että lahjansaaja eroaa.

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluontoinen artikkeli lahjoittamisesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Lue lisää aiheesta