"Selvät kysymykset. Nopea asiakirjatoimitus ja helppo maksutapa." Tee testamentti näppärästi netissä hintaan 95 €. Klikkaa tästä verkkopalveluun >>

Tiesitkö, että eduvalvontavaltuutus tulisi olla jokaisella suomalaisella? 💡Tee omasi netissä NYT ! Edunvalvontavaltuutus netissä >>

Avioeron partaalla

Avioero ja yhteinen asunto eli koti

Avioeron jälkeen yksi isoimpia järjesteltäviä asioita on yhteinen koti. Kuka muuttaa yhteisestä kodista pois ja kuinka asumiskulut hoidetaan ennen selkeää omaisuuden jakoa ja taloudellisen siteen päättymistä? Haluaako toinen puolisoista jäädä vanhaan yhteiseen kotiin? Onko hänellä taloudellisia mahdollisuuksia jäädä sinne? Haluaisivatko molemmat lunastaa kodin itselleen? Kuinka tällainen tilanne ratkaistaan? Vai onko asunnon myynti ainut vaihtoehto niin henkisesti kuin taloudellisesti? Myydäänkö koti ensin vai jaetaanko omaisuus ensin?

Avioero ja ositus – Avioerossa ei tarvita kauppakirjaa

Jos puolisoilla ei ole avio-oikeuden ulkopuolista omaisuutta, aviopuolisot jakavat eli osittavat kaiken omaisuutensa osituksessa. Molempien puolisoiden netto-omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan tasan molemmille. Oikeus vaatia ositusta ei vanhene koskaan ja siksi omaisuus tulee jakaa ja osittaa avioeron jälkeen.

Ositus saadaan tehtyä näin:

 • Vähintään toinen puolisoista vaatii osituksen toimittamista ja käynnistää prosessin. Ositus toimitetaan helpoiten silloin, kun molemmat puolisot haluavat tehdä osituksen.
 • Osituksessa puolisoiden varat ja velat luetteloidaan, sen jälkee laaditaan osituslaskelma ja lopuksi suunnitellaan ja toteutetaan omaisuuden jako käytännössä
 • Varat ja velat määräytyvät avioeron vireilletulopäivän mukaan (=ns. ositusperuste)
 • Omaisuus arvostetaan kuitenkin osituksen toimittamispäivän mukaan (riski arvon muutoksiin on suuri, jos avioeron vireilletulon ja osituksen toimittamisen välillä on pitkä aika)
 • Lopuksi omaisuus rekisteröidään saajilleen ja tehdään tarvittavat veroilmoitukset.

 

Ositukseen saat apua Lexlyn juristeilta.

Avioero ja avioehto

Jos puolisoilla on avioehto tai esimerkiksi perintönä tai testamentilla saatua omaisuutta, johon aviopuolison avio-oikeus on poistettu, tehdään omaisuuden jako, jota kutsutaan erotteluksi. Aina avioehto ei ole kokonaan avio-oikeuden poistava eli usein puolisoilla on tällöin sekä ositettavaa että eroteltavaa omaisuutta.

Joskus ennen eroa on myös järkevää päivittää aikaisemmin tehty avioehto ja rekisteröidä se. Avioehdon voi tehdä koska tahansa ennen avioerohakemuksen jättämistä. Ja vaikka avioerohakemus olisi ehditty jättää käräjäoikeudelle, on se mahdollista myös peruuttaa.

Omaisuuden erottelussa myös puolisoiden yhteisomistussuhteet puretaan. Sopijapuolten ei siis tarvitse tehdä erillistä kauppakirjaa vaan omaisuus erotellaan ja yhteisomistussuhde puretaan omaisuuden erottelukirjassa tai erottelusopimuksessa.

Omaisuuden erotteluun saat apua Lexlyn juristeilta.

Omaisuuden ositukseen ja erotteluun luetteloitavat varat ja velat

Luettelointia varten eritellään kaikki varat ja velat riippumatta siitä, onko se avio-oikeuden alaista tai avio-oikeudesta vapaata omaisuutta. Vasta luetteloinnin jälkeen omaisuus erotellaan puolisoille tai ositetaan puoliksi puolisoille.

Varat

 • Pankkitalletukset
 • Arvo-osuudet, rahastot ja muu sijoitusomaisuus (esimerkiksi joukkovelkakirjalainat, vakuutukset, sijoitussopimukset)
 • Asunto-osakkeet
 • Kiinteistöt (omakotitalo, kesämökki, metsä, pelto)
 • Yritysomaisuus
 • Ulkomailla oleva omaisuus
 • Lomaosakkeet
 • Kulkuneuvot (auto, asuntovaunu, peräkärry, moottoripyörä, vene yms.)
 • Saatavat (palkka, päiväraha, maksupalautukset, veronpalautukset yms.)
 • Kauppaliikkeiden/osuuskuntien jäsenyydet/bonukset/etuudet
 • Kuolinpesäosuudet
 • Virtuaalivaluutat
 • Luettelo sellaisesta irtaimesta omaisuudesta, jonka jakamisesta ei ole muutoin sovittu (arvokkaat huonekalut, taide-esineet yms.)
 • Muu omaisuus, jolla on taloudellista arvoa

 

Edellä oleva lista varoista ei ole täydellinen. Osituksessa ja omaisuuden erottelussa tulee ilmoittaa kaikki varat, jolla on taloudellista arvoa.

Velat

 • Asuntolainat
 • Yhtiölainaosuudet
 • Muut lainat (mökkilaina, autolaina, venelaina yms.)
 • Kulutusluotot ja luottokorttivelat
 • Takausvastuut
 • Muut mahdolliset taloudelliset vastuut

 

Edellä oleva lista veloista ei ole täydellinen. Osituksessa ja omaisuuden erottelussa tulee ilmoittaa kaikki velat ja taloudelliset vastuut.

Milloin tarvitaan käräjäoikeuden apua?

Jos puolisot eivät pääse omaisuuden jakamisesta sopuun ja avioehtoa ei ole, osituksen toimittaa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja.

Mitä muuta avioeron jälkeen on muistettava hoitaa

 • Lasten asiat
 • Vakuutukset ja niiden edunsaajien päivittäminen
 • Juridiset asiakirjat kuntoon ja ajantasalle (testamentti, huoltotestamentti, edunvalvontavaltuutus, hoitotahto)

 

Näiden hoitoon saat apua Lexlystä ja Lexlyn kätevistä verkkopalveluista. 

Tutustu myös avioerolaskuriin >>

Lue lisää aiheesta