Verkkotesti: Tarvitsetko avioehdon? Testaa ilmaiseksi, kannattaako avioehtoa harkita?

Kuolema lähipiirissä - hoidettavat lakiasiat

Miten toimia, kun läheinen on kuollut? Läheisen kuoleman jälkeen elämä ja asioiden järjesteleminen voi tuntua vaikealta, jopa ylivoimaiselta. Jo postiluukusta saapunut kirje pankista, jossa kerrotaan kuolinpesän pankkiasioiden hoitamisesta ennen ja jälkeen perunkirjoitusta, saattaa tuntua mutkikkaalta ja selvitettävien asioiden pino korkealta. Kuolemaan liittyy paljon käytännön järjestelyjä. On selvitettävä vainajan ja mahdollisen lesken omaisuuteen sekä perillisiin liittyviä asioita, ja kaikki on tehtävä lain määräämässä ajassa. Perheoikeuden asiantuntija osaa auttaa ja opastaa tämän työlään vaiheen läpi.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Law Made Easy

Läheisen kuolema ja käytännön asiat

Läheisen poismenon jälkeen hoidettavat asiat voivat tuntua kuormittavilta ja epäselviltä. Olemme koonneet alle listan hoidettavista asioista helpottamaan tätä tilannetta. Hoidettavien asioiden listan ohella on toki erittäin tärkeää huolehtia myös omasta ja muiden läheisten jaksamisesta tilanteessa ja pyytää apua, kun sitä tarvitaan. Perunkirjoituksen ja perinnönjaon osalta Lexlyn asiantuntevat ja empaattiset juristit ovat apunasi ja hoitavat ammattitaitoisesti halutessasi kokonaisuudessaan sen osa-alueen.

Lista läheisen kuoleman jälkeen hoidettavista asioista

Miniopas perunkirjoituksesta

Kun ihminen kuolee, on aina järjestettävä perunkirjoitus ja laadittava perukirja.  Perunkirjoitus täytyy toimittaa jokaisen Suomessa vakituisesti asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.

Perukirja syntyy perunkirjoituksen lopputuloksena. Perukirja on omaisuusluettelo kuolinpesän varoista ja veloista. Perukirja muodostaa myös kuolinpesän osakasluettelon: Perukirja kertoo, ketkä ovat oikeutettuja määräämään kuolinpesän omaisuudesta. Perukirja on myös vainajan viimeinen veroilmoitus ja samalla perintöveroilmoitus. Oheisesta oppaasta voit lukea lisätietoa siitä, mitä perunkirjoituksessa käytännössä tapahtuu.

Miniopas perunkirjoituksesta
 Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Law Made Easy

Perukirja ja perunkirjoitus

Hautajaisten lisäksi ensimmäisiä asioita vainajan kuolinpesän asioiden järjestelyssä on perunkirjoitus.

Lain mukaan vainajan kuolinpesän osakkaista, hänen varoistaan ja veloistaan laaditaan määrämuotoinen selvitys, jonka nimi on perukirja

Perunkirjoitus tarkoittaa sekä tehtävää selvitystyötä, että itse tilaisuutta, jossa perukirja käydään läpi ja allekirjoitetaan. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolemasta.

Lue täältä lisää perunkirjoituksesta

 

Tutustu palveluumme perunkirjoitus

Perinnönjako

Perinnönjako on juridinen toimenpide, jolla vainajan omaisuus siirtyy kuolinpesältä perillisten omaisuudeksi. Perukirja toimii perinnönjaon pohjana ja muodostaa omaisuudelle hankintamenoarvot, joihin myöhempiä mahdollisia omaisuuden luovutusvoittoja peilataan. Ennen perinnönjakoa kuolinpesä tulee selvittää ja ja jos vainajan oli naimisissa, tehdä ositus. Kuolinpesän omaisuutta ei tarvitse myydä ja muuttaa käteiseksi, jotta perinnönjako voidaan tehdä.

Jokaisella perillisellä on oikeus vaatia perinnönjakoa. Niin kauan kuin perintöä ei ole jaettu, kuolinpesää hallitaan yhdessä. Leski on kuolinpesän osakas siihen saakka, kunnes ositus on tehty.

Lue täältä lisää perinnönjaosta

Tutustu palveluumme, perinnönjako

Ositus

Ositus tarkoittaa avioliiton puolisoiden välille luoman taloudellisen yhteyden purkamista ja omaisuuden jakamista joko avioehdon tai lain mukaan. Ositus on tehtävä aina avioliiton päättyessä. Avioliitto voi päättyä kahdella tavalla, joko avioeroon tai puolison kuolemaan.

Kun avioliitto päättyy kuolemaan, ositus on tehtävä perunkirjoituksen jälkeen ennen perinnönjakoa. Ositusta ei voi tehdä ennen perunkirjoitusta, sillä perunkirjoituksessa selvitetään sekä vainajan omaisuus, velat ja perilliset myös lesken omaisuus ja velat. Kuoleman jälkeen tehtävä ositus perustuukin juuri perukirjan tietoihin.

Lue täältä lisää osituksesta

Tutustu osituspalveluumme

Hautaus ja muistotilaisuus

Kun läheinen menehtyy, otetaan usein ensimmäisenä yhteyttä hautaustomistoon. Kokenut ja luotettava hautaustoimisto on surevan omaisen apuna käytännön järjestelyitä tehdessä.

Lexlyn yhteistyökumppanina pääkaupunkiseudulla toimii: Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy.

Yhteistyökumppanimme Tampereella ja Pirkanmaan alueella: Tampereen Hautauspalvelu Juhani Mäkipää Oy.

Mietityttävätkö perunkirjoitukseen liittyvät lakiasiat?

Soita asiakaspalveluumme tai varaa linkin kautta ilmainen keskusteluaika juristin kanssa.

Varaa aika ilmaiseen keskusteluun juristin kanssa

Lakiasioiden työkalupakki

Ladattavaa materiaalia lakiasioista

Täältä löydät hyödyllistä ladattavaa ja tulostettavaa materiaalia lakiasioista.

Ladattavaa materiaalia lakiasioista

Ositus

Jos vainaja oli kuolinhetkelllään naimisissa, on ennen perinnönjakoa tehtävä ositus. Ositus tarkoittaa avioliiton taloudellisen puolen selvittämistä ja avio-oikeuden alaisen omaisuuden jakamista lesken ja kuolinpesän kesken. Kuolinpesän omaisuutta ei voida jakaa ennen osituksen tekemistä, koska vasta osituksen jälkeen on tarkalleen selvillä, mitä omaisuutta kuolinpesään kuuluu.

Lataa miniopas osituksesta

Löydä oma perhejuristisi

Lexlyn ammattilaiset ovat apunasi myös surun hetkellä. Hoidamme lakiasiat aina myötätunnolla ja hienotunteisesti jokaisen tilanteen yksilöllisesti huomioiden. 

Lexlyn ammattilaisiin voit tutustua tästä

Lexly mediassa