Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Avioero

Ositus avioerossa

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Law Made Easy

Omai­suu­den osi­tus 

Ositus saattaa päätökseen entisten puolisoiden avioliittoon perustuvan taloudellisen yhteyden. Ositus kertoo, kuka omistaa avioliittoon jälkeen mitäkin. Osituksessa puolisoiden omaisuus jaetaan. Osituksen tekee usein asiantunteva juristi. 

On tavallista, että osituskirjalla omaisuus vaihtaa omistajaa, kun puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan uudestaan. Osituksessa otetaan huomioon kummankin puolison omaisuuden säästö, eli kummankin varat vähennettyinä veloilla. Avio-oikeus tarkoittaa oikeutta puolikkaaseen kummankin puolison yhteenlaskettujen säästöjen summasta. 

Osi­tus kan­nat­taa hoi­taa heti avio­eron yh­tey­des­sä 

Osituksen tekemiselle ei ole aikarajaa, mutta asiat kannattaa avioeron yhteydessä laittaa saman tien kuntoon. Usein pankki vaatii osituksen, jotta mm. asuntolainat voidaan järjestellä uudelleen. Jos sinulla ja entisellä puolisollasi on avioehto, tulee tehdä omaisuuden erottelu. Se poikkeaa osituksesta vain siinä, mihin omaisuuden jako perustuu, lakiin vai avioehtosopimukseen. 

Ensimmäiseen neuvotteluun juristin kanssa voi valmistautua laatimalla yksinkertaisen listauksen kummankin puolison omaisuudesta ja veloista. Voit myös etukäteen miettiä, millaiseen lopputulokseen haluaisit osituksessa päästä. Ensimmäisen keskustelun juristimme kanssa voit käydä yksin tai yhdessä puolisosi kanssa. 

Oi­keus osi­tuk­sen vaa­ti­mi­seen ei van­he­ne 

Jos osituksesta ei puolisoiden kesken sovita mitään, on riskinä, että entinen puoliso esittää avioliittoon perustuvia vaatimuksia vielä useankin vuoden jälkeen avioliiton päättymisestä. Niin kauan, kun ositusta ei ole toimitettu, puolisoiden taloudellinen asema onkin käytännössä epäselvä. Mitä kauemmin aikaa kuluu avioliiton päättymisen ja osituksen toimittamisen välillä, sitä haastavammaksi ja kalliimmaksi myös osituksen toimittaminen yleensä tulee. 

Osi­tuk­sen lyk­kää­mi­nen saat­taa vai­keut­taa pe­rin­nön­ja­koa tu­le­vai­suu­des­sa 

Jos osituksesta ei ole laadittu kirjallista sopimusta, tulee ositusta koskeva asia selvitettäväksi viimeistään siinä vaiheessa, kun toinen puolisoista kuolee ja perunkirjoitusta varten selvitetään entisen puolison oikeus kuolinpesään. Ikävimmillään toisen puolison perilliset joutuvat vielä perinnönjakovaiheessa toimittamatta jääneen osituksen takia riitelemään entisen puolison kanssa hänen mahdollisesta oikeudestaan kuolinpesän varoihin. 

Edellä kerrotut riskit huomioiden osituksen toimittaminen kirjallisella sopimuksella kannattaa aina, vaikka osapuolet olisivatkin valmiit luopumaan kaikista vaatimuksista toisiaan kohtaan. 

Mik­si pu­hu­taan osi­tus­kir­jan re­kis­te­röi­mi­ses­tä, jos osi­tus­ta ei ole pak­ko re­kis­te­röi­dä? 

Osapuolet voivat halutessaan rekisteröidä osituskirjan Digi- ja Väestötietovirastossa. Rekisteröinti antaa puolisoille suojan velkojia vastaan. Mikäli toinen osapuolista saa osituksessa enemmän omaisuutta kuin mihin hän olisi ollut oikeutettu, voi ositus vaikuttaa ulosotto- tai konkurssitilanteisiin. Jos ositussopimus on rekisteröity, on omaisuutta saanut osapuoli suojassa velkojien vaatimuksilta, jotka kohdistuvat toiseen osapuoleen. 

Osituskirjan rekisteröimiselle ei ole asetettu määräaikaa. Osituskirjan voi siis rekisteröidä heti osituksen tultua suoritetuksi tai vasta myöhemmässä vaiheessa. 

Osituksen voi hoitaa myös yhteinen juristi

Yleinen harhaluulo on, että kumpikin tarvitsisi avioerossa oman juristin. Juristin apu on ositusta tehtäessä teidän molempien etu. Ammattilainen auttaa jäsentämään hankaliltakin tuntuvia asioita ja esittää erilaiset mahdolliset toimintamallit sen lisäksi, että laatii tarvittavat asiakirjat. Yhteinen juristi auttaa puolueettomasti ja ammattitaitoisesti teitä molempia.

Avio­ero ja omai­suu­den jako 

Raha-asioista kannattaa keskustella ennen avioerohakemuksen jättämistä. Jos teillä on kysymyksiä tai erimielisyyttä omaisuuden jaosta suosittelemme lämpimästi, ettette jätä avioerohakemusta käräjäoikeuteen ennen kuin olette keskustelleet juristimme kanssa. Avioeroon liittyvien raha-asioiden järjestelyistä on hyvä saada asiantunteva mielipide ennakkoon, ja erohakemuksen jättäminen kaventaa sopimisen mahdollisuuksia. 

Lue lisää avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta >>

Kysyttävää?

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluontoinen artikkeli avioerosta ja osituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun:

010 3379 150 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) tai asiakaspalvelu@lexly.fi tai jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella >>

Linkin takaa löydät kaikki ositukseen liittyvät artikkelimme >>

Lexlyn ilmainen avioeroavustaja neuvoo - Lexly.fi

Avioeroavustaja apunasi

Tiedätkö, mitä kaikkea avioeroon kuuluu? Anna Lexlyn ilmaisen avioeroavustajan auttaa. 

Tutustu myös maksuttomaan avioerolaskuriin, niin teidät, mitä kustannuksia avioeroon liittyy.

Lue lisää aiheesta

Lexlystä saat avun kaikkiin perheen lakiasioihin luottamuksella ja ammattitaidolla - Lexly.fi, Helpot lakipalvelut

Mitkä ovat osituksen muotovaatimukset?

Avioliiton päättymisen jälkeen kummallakin puolisolla on oikeus vaatia omaisuuden ositusta. Lain mukaan osituksesta täytyy laatia kirjallinen sopimus.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mikä ositus on?

Kun avioliitto päättyy, puolisoiden tulee tehdä ositus. Avioliitot päättyvät Suomessa kahdella tavalla joko avioeroon tai puolison kuolemaan. Osituksessa aviopuolisoiden välinen aviovarallisuussuhde puretaan.

Lue kokonaan
Omaisuuden jako avioerossa. Tee ositus helposti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Mitä jos jätän osituksen tekemättä?

Ositusvaatimuksen esittämiselle ei ole kuitenkaan laissa säädetty määräaikaa eikä osituksen tekemättä jättämisestä ole laissa määrätty puolisoille sanktioita. Ositusta voi vaatia jopa toisen osapuolen kuolemankin jälkeen.

Lue kokonaan