Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus vs. edunvalvontamääräys

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Edunvalvontavaltakirja ja viranomaisasiakirja 

Itse etukäteen tehtävällä edunvalvontavaltuutuksella voit päättää, kuka toimii edunvalvontavaltuutettunasi ja hänen varahenkilöinään jos sairastut, joudut onnettomuuteen tai toimintakykysi muuten heikkenee. Jos et ole tehnyt edunvalvontavaltakirjaa etukäteen ja menetät oman toimintakykysi, Digi- ja väestötietovirasto tai tuomioistuin määrää sinulle yleisen edunvalvojan. 

Jos itse tehdylle edunvalvontavaltakirjalle tulee tarvetta, valtuutus astuu voimaan nopeasti Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä. Perinteinen edunvalvontaprosessi ilman edunvalvontavaltakirjaa on valitettavan hidas, jolloin asioiden hoitaminen viivästyy. 

Edunvalvontavaltuutuksen ja perinteisen edunvalvonnan erot 

Kun itse tehty edunvalvontavaltuutus on voimassa, valtuutetun on helppo hoitaa asioita valtakirjan perusteella. Valtuutettu ei tarvitse erikseen lupaa Digi- ja väestötietovirastolta. Yleinen, viranomaisen määräämä edunvalvoja joutuu hakemaan erilaisia lupia mm. asunnon myyntiin ja sijoitusten tekemiseen. 

Itse tehdyllä valtuutuksella tiedät, että asioitasi hoidetaan haluamallasi tavalla sekä haluamasi henkilön toimesta. Yleinen edunvalvoja ei valitettavasti välttämättä tiedä päämiehensä toiveita, eikä hänellä myöskään ole velvollisuutta noudattaa niitä. Itse tehdyllä edunvalvontavaltuutuksella voit antaa myös valtuuksia sellaisiin toimiin, joita perinteinen edunvalvoja ei voisi tehdä ollenkaan, kuten lahjojen antamiseen. Yleistä edunvalvojaa sitoo holhoustoimilaki, joka estää häntä esimerkiksi lahjojen antamisen puolestasi. 

Itse tehty edunvalvontavaltuutus kannattaa 

Itse tehdyllä edunvalvontavaltuutuksella voit antaa läheisillesi oikeuden saada valtuutetultasi tietoja asioidesi hoitamisesta, kun taas yleinen edunvalvoja toimii salassapitosäännösten alaisena, eikä hän voi kertoa toimistaan läheisten niin pyytäessä. Yleinen edunvalvoja määrätään myös lähtökohtaisesti vain taloudellisten asioiden hoitoon. Itse tehdyllä valtuutuksella voi määrätä taloudellisten toimien lisäksi myös terveyttä koskevista asioistasi. 

Itse tehty edunvalvontavaltuutus on myös merkittävästi halvempi vaihtoehto. Edunvalvontavaltuutuksen rekisteröimiseen kuuluu vain kertaluontoinen Digi- ja väestötietoviraston veloittama vahvistusmaksu. Saat valtuutuksessa halutessasi päättää valtuutetun palkkiosta. Yleisen edunvalvojan palkkiot ja edunvalvontaan liittyvät viranomais- ja lupamaksut taas saattavat nousta huomattavaksi kulueräksi. 

Edunvalvontavaltakirjan teko itsenäisesti on helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta Lexlyn verkkopalveluissa. Oheisesta artikkelistamme voit lukea lisää edunvalvontavaltakirjan tekemisestä kauttamme >>

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli edunvalvontavaltuutuksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaa toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun. 

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Näin help­poa on edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen teko

Edunvalvontavaltakirjaa suositellaan kaikille 18 vuotta täyttäneille. Ja mikä parasta, kuka vaan voi tehdä edunvalvontavaltuutuksen kätevästi Lexlyn verkkopalvelussa. Et tarvitse juristia etkä lakikirjaa tehdäksesi itsellesi juridisesti markkinoiden laadukkaimman edunvalvontavaltakirjan 

Lue kokonaan
Oletko kuullut Omissa käsissä -kampanjasta? Digi- ja väestötietovirasto kannustaa kampanjalla kaikkia tekemään edunvalvontavaltuutuksen. Lexly on kampanjassa mukana. Tee oma valtuutuksesi nyt! - Lexly.fi

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to (DVV) kan­nus­taa kaik­kia te­ke­mään edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen – On­han si­nul­la jo oma­si?

Tiesitkö, että ilman edunvalvontavaltuutusta kukaan ei voi hoitaa asioitasi – ei edes puolisosi tai lapsesi?

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Se kaik­kein tär­kein pa­pe­ri by­ro­kra­tian vä­hen­tä­mi­sek­si

Kun olet lukenut tämän artikkelin, tiedät kaiken tarpeellisen edunvalvontavaltuutuksesta, ja miksi aivan jokaisella tulisi olla sellainen.

Lue kokonaan