Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Lapsiin liittyvät lakiasiat

Miten lasketaan elatusapu?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Elatusavun määrä perustuu lapsen tarpeisiin ja vanhemman maksukykyyn

Elatusapua laskettaessa otetaan huomioon lapsen elatuksen tarve sekä vanhemman kyky maksaa elatusapua. Lapsen elatuksen tarve tarkoittaa lapsen peruskulutusta eli sitä, kuinka paljon tietyn ikäinen lapsi tarvitsee ravintoa, vaatteita sekä muita tavanomaisia hyödykkeitä. Lapsella saattaa lisäksi olla erityisiä kustannuksia esimerkiksi päivähoidosta tai vaikkapa harrastuksista.

Vanhemman omat elinkustannukset huomioidaan

Vanhemman elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon vanhemman ikä, ansiotulot ja mahdollisuus osallistua ansiotyöhön. Tämän lisäksi selvitetään käytettävissä olevien varojen määrä eli vanhemman nettotuloista vähennetään hänen yleiset elinkustannuksensa kuten esimerkiksi asumiskulut tai työmatkakustannukset. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että vanhemman omat elinkustannukset on turvattu, eikä hänen tarvitse käyttää perusturvaansa kuuluvaa varallisuutta lapsen elatusavun maksamiseksi.

Vanhempien elatusvastuun määrää arvioitaessa voidaan huomioida myös lapsen oma kyky ja mahdollisuudet vastata elatuksestaan.

Sopimus elatusavusta vahvistetaan sosiaalilautakunnassa

Elatusavun määrästä ja sen suorittamistavasta sopivat vanhemmat usein keskenään. Tämän jälkeen sopimus vahvistetaan sosiaalilautakunnan toimesta.  Riitaisissa tilanteissa sopimus voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen tuomiolla.

Lisää elatusavun määrän arvioimisesta voit lukea lisää täältä: Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (Oikeusministeriön julkaisu 2007:2) ja elatusavun määrää voi käydä laskemassa elatusapulaskurin avulla.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli elatusavusta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki lasten lakiasioihin liittyvät artikkelimme  >>

Lue lisää aiheesta

Sovi huoltajuusasioista riidattomasti. Lexlyn juristit vanhempien tukena lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa.

Vaikka parisuhde päättyy, vanhemmuus jatkuu

Joskus parisuhde päättyy ja entiset puolisot jatkavat elämäänsä kumpikin erikseen. Mikäli heillä on yhteisiä lapsia, ei heidän eropäätöstään tehdessään tule kuitenkaan ajatella pelkästään itseään vaan myös lapset pitää ottaa huomioon. Vaikka puolisosta eroaa, vanhemmuus jatkuu. 

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Lapsen asiat erossa

Avioerossa parisuhde päättyy, mutta vanhemmuus säilyy. Lapsen vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lastensa hyvinvoinnista ja heidän velvollisuutensa on turvata lapsen tasapainoinen kehitys myös perhetilanteen muuttuessa.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Yksinhuoltajuus vai yhteishuoltajuus?

Lapsen huollossa ja huoltajuudessa on kyse vastuusta ja päätäntävallasta lapsen henkilökohtaisissa asioissa. Tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen tarpeiden ja toivomusten mukaisesti.

Lue kokonaan