Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Omaisuus

Velkakirjojen erot

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Velkakirjojen erot

Velkakirjoja on erilaisia. Tavalliseen velkakirjaan sekä velallinen että velkoja on nimetty, eli velkakirja on kahden henkilön välinen asiakirja. Jos velkoja haluaa siirtää velan perinnän eteenpäin jollekin toiselle taholle, hänen tulee ilmoittaa siitä velalliselle. Ilman ilmoitusta velan siirtäminen toisen perittäväksi ei ole mahdollista.

Tavallisten velkakirjojen lisäksi on olemassa juoksevia velkakirjoja. Juoksevia velkakirjoja on kahdenlaisia, haltijavelkakirjoja ja määrännäisvelkakirjoja.

Tavallinen velkakirja vai juokseva velkakirja

Tavallinen velkakirja laaditaan tietylle velalliselle. Velanantaja ei voi antaa kenellekään toiselle oikeutta periä lainaa takaisin velalliselta ilmoittamatta tälle, kuka on uusi velkakirjan haltija. Juokseva velkakirja sen sijaan voidaan siirtää toisen tahon perittäväksi eli myydä tai antaa pois.

Juoksevasta velkakirjasta on kaksi versiota:

  • Haltijavelkakirja: velkakirjanhaltija voi yksinkertaisesti ottaa haltuunsa velan perimisen
  • Määrännäisvelkakirja: Velkakirjan haltijan on kyettävä näyttämään toteen, että hän on saanut velan haltuunsa sen edellisen haltijan toimesta.

Velasta suoritetut maksut kirjataan velkakirjaan. Kun velka on maksettu kokonaisuudessaan, lainanottajan tulee vaatia velkakirja takaisin ja tuhota se.

Eri maksuosuudet – Avioliitto

Jos harkitsette puolisosi kanssa lainaa yhteisen asunnon rahoittamista varten, velkakirjan tekeminen voi olla paikallaan varsinkin, jos jompikumpi tosiasiassa lyhentää lainaa suuremmalla summalla. Puolisoiden, jotka ostavat asunnon ja lyhentävät lainaa erisuuruisin osuuksin, on tehtävä sekä avioehtosopimus että velkakirja. Velkakirjalla voitte varmistua, että enemmän lainaa lyhentänyt henkilö saa osuutensa takaisin myös avioeron tai asumuseron osuessa kohdalle.

Eri maksuosuudet - Avoliitto 

Avoliittolain mukaan puoliksi ostetun asunnon arvo tulee myös jakaa puoliksi puolisoiden kesken eron sattuessa. Tämä pätee myös silloin, kun toinen puolisoista on maksanut velan kokonaan yksin tai suuremman osan siitä. Avopuolisoina teidän on laadittava velkakirja, jotta voitte vaikuttaa siihen, miten samansuuruisin osuuksin omistuksessa oleva asunto jaetaan eron yhteydessä. 

Muita tapoja vaikuttaa maksujen jakautumiseen 

Omaisuuden jakautumiseen on mahdollista vaikuttaa muillakin tavoilla. Avopuolisot voivat esimerkiksi jakaa omistusosuudet sen mukaan, kuinka kumpikin on asunnosta maksanut. Sekä myyntivoitto että -tappio voidaan jakaa omistusosuuksien mukaan. 

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli velkakirjasta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mikä on yhteisen omistamisen sopimus?

Mikä ihme on yhteisomistussopimus? Mihin sitä käytetään ja mitä se sisältää? Vaikka yhteisomistussopimus on kohtuullisen tuntematon sopimuksen muoto, se voi olla ratkaisevan tärkeä henkilöille, jotka omistavat yhdessä omaisuutta. Olipa kyse sitten yhteisestä asunnosta tai ajoneuvosta, yhteisomistussopimus tuo turvaa ja ratkaisuja mahdollisten riitatilanteiden varalta.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Asun­to-osak­keen lah­joit­ta­mi­nen ja hal­lin­ta­oi­keus

Asunto-osaketta lahjoitettaessa lahjoittaja haluaa usein pidättää itsellään hallintaoikeuden asuntoon. Hallintaoikeus voidaan pidättää myös muulle kuin lahjoittajalle itselleen. Hallintaoikeus pidätetään yleensä koska hallintaoikeudensaaja, yleensä lahjoittaja itse, haluaa jatkaa lahjoitettavassa asunnossa asumista tai sitten vuokrata asuntoa ja nauttia vuokratuoton. Hallintaoikeuden pidättäminen myös pienentää lahjansaajan maksettavaksi tulevien lahjaverojen määrää.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Vinkit velkakirjan laatimiseen

Velkakirja toimii lainanantajalle todisteena lainasta. Yksityishenkilöiden välinen velkakirja tarvitaan, kun joku lainaa rahaa toiselle. Velkakirjan tekemällä voit luoda itsellesi parhaat edellytykset saada lainaamasi rahat takaisin sopimallanne tavalla. Asiakirjan laatiminen on valitettavasti maallikolle usein hankalaa, jonka vuoksi asiassa kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen.

Lue kokonaan