Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Omaisuus

Vinkit velkakirjan laatimiseen

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Velkakirja lyhyesti

Velkakirjalla määritetään, kertyykö velalle korkoa ja miten takaisinmaksu tapahtuu. Velkakirjan laatija eli velkoja päättää, miten ja milloin velka maksetaan takaisin. Voidaan esimerkiksi sopia, että koko velka maksetaan velanantajan pyynnöstä tai tiettynä sovittuna päivänä. Lisäksi voidaan sopia velan maksamisesta erissä.

Velkakirja koskee vain rahaa ja toimii yksinkertaisesti kuittina velkojalle. Ilman velkakirjaa rahojen takaisin saaminen voi olla vaikeaa. Epäselvyydet ja riidat voi välttää helposti velkakirjan tekemällä ja sillä varmistetaan, että velkoja varmasti saa lainaamansa rahansa takaisin.

Velkakirjan tulee sisältää seuraavat asiat

  • Sen on oltava kirjallinen
  • Velkakirjasta on käytävä selvästi ilmi, kuka on velkoja
  • Pääsääntöisesti sekä velallisen että velanantajan tulee allekirjoittaa velkakirja
  • Velkakirjassa tulee kuvata vain velanantajan velalliselle asettamat vaatimukset: Velkakirjassa velallinen antaa yksipuolisen lupauksensa tietyn rahasumman maksamisesta.

Velkakirjoja voidaan kutsua myös lainasopimuksiksi tai luottosopimuksiksi.

Älä käytä internetin valmiita ilmaisia malleja

Internetissä leviävät ilmaiset mallit ovat vain yksittäisiä esimerkkejä velkakirjoista. Et voi koskaan olla varma, että malli soveltuu juuri sinun tilanteeseesi. Tahot, jotka julkaisevat erilaisia asiakirjamalleja Internetiin, eivät ole yleensä ollenkaan vastuussa mallien mahdollisten puutteiden ja virheiden seurauksista. 

Velkakirjan voi toki tehdä myös netissä. Mutta silloin kannattaa ehdottomasti valita esimerkiksi lakitoimiston laatima maksullinen verkkopalvelu. Kun verkkoasiakirjan ostaa luotettavalta taholta, voi olla myös varma siitä, että kaikki muotoseikat ja lain vaatimukset on otettu huomioon.

 

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli velkakirjasta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Velkakirjojem erot

Toiselta rahaa lainannutta henkilöä kutsutaan velalliseksi ja rahan lainannutta puolestaan velkojaksi. Velkasuhteen syntyessä on järkevää laatia velkakirja. Velkakirja on velallisen antama kirjallinen lupaus maksaa velka takaisin. Velkakirja tulee aina räätälöidä yksilöllisesti ja erilaisiin velkakirjoihin liittyy merkittäviäkin eroja. Lue tästä artikkelista millä tavalla velkakirjat voivat erota toisistaan.Velkakirjoje

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mikä on yhteisen omistamisen sopimus?

Mikä ihme on yhteisomistussopimus? Mihin sitä käytetään ja mitä se sisältää? Vaikka yhteisomistussopimus on kohtuullisen tuntematon sopimuksen muoto, se voi olla ratkaisevan tärkeä henkilöille, jotka omistavat yhdessä omaisuutta. Olipa kyse sitten yhteisestä asunnosta tai ajoneuvosta, yhteisomistussopimus tuo turvaa ja ratkaisuja mahdollisten riitatilanteiden varalta.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Asun­to-osak­keen lah­joit­ta­mi­nen ja hal­lin­ta­oi­keus

Asunto-osaketta lahjoitettaessa lahjoittaja haluaa usein pidättää itsellään hallintaoikeuden asuntoon. Hallintaoikeus voidaan pidättää myös muulle kuin lahjoittajalle itselleen. Hallintaoikeus pidätetään yleensä koska hallintaoikeudensaaja, yleensä lahjoittaja itse, haluaa jatkaa lahjoitettavassa asunnossa asumista tai sitten vuokrata asuntoa ja nauttia vuokratuoton. Hallintaoikeuden pidättäminen myös pienentää lahjansaajan maksettavaksi tulevien lahjaverojen määrää.

Lue kokonaan