Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Perunkirjoitus

Perunkirjoituksen hinta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Pe­ru­kir­ja­mal­li - val­mis­ta poh­jaa ei ole 

Merkinnät perukirjassa vaihtelevat hyvin paljon riippuen esimerkiksi siitä onko vainaja kuollut naimattomana, naimisissa olevana, eronneena vai leskenä, ja oliko vainajalla lapsia, oliko hän lapseton, oliko hän tehnyt testamentin tai minkälaista varallisuutta vainajalta on jäänyt. Valitettavasti valmista, jokaiseen kuolinpesään sopivaa perukirjamallia tai -lomaketta on tämän vuoksi mahdotonta laatia. 

Perukirjaa varten täytyy osata paitsi kerätä tarvittava asiakirjaselvitys kuolinpesän varojen ja niiden jakamisen kannalta keskeisistä asioista, myös osata arvostaa omaisuus perinnönjaon ja verotuksen kannalta oikein ja järkevästi. 

Laki aset­taa vaa­ti­muk­set pe­ru­kir­jal­le 

Perukirjaa laadittaessa täytyy tarkasti noudattaa lain määräyksiä sekä Verohallinnon ohjeita perukirjaan tehtävistä merkinnöistä. Perukirjalta vaadittavat kirjaukset vaihtelevat paljon riippuen esimerkiksi siitä onko vainaja kuollut naimattomana, naimisissa olevana, eronneena vai leskenä. 

Lakia ja verottajan käytäntöjä ennestään tuntemattomalle perunkirjoitus voi osoittautua hyvin haastavaksi tehtäväksi, koska perunkirjoituksessa huomioitavia asioita on paljon ja ne vaihtelevat tilannekohtaisesti. Mikäli itse tehdyn perukirjan tiedot eivät ole oikein tai ne ovat puutteellisia, voi Verohallinto määrätä maksettavaksi veronkorotusta. 

Perunkirjoituksen hinta 

Itse tehdyn perukirjan laatimiskustannukset ovat toki pienet. Kuluja tulee lähinnä erinäisten todistusten, kuten virkatodistusten ja isännöitsijäntodistuksen, tilaamisesta. Valitettavan usein itse tehtyjä perukirjoja joudutaan kuitenkin korjaamaan ja korjausten tekeminen jälkikäteen voi maksaa jopa enemmän kuin alun perin juristin kanssa laadittu perukirja. 

Mitä juristin laatima perukirja sitten maksaa? Yleisesti ottaen juristin toimeksiannot veloitetaan käytettyjen työtuntien perusteella. Keskimäärin perunkirjoitustoimeksiantojen kustannukset liikkuvat 600-1200 euron välillä. Vaikka perukirjan laatijana toimii juristi, pystyy asiakas vaikuttamaan kustannuksiin myös omilla toimillaan. Mitä vähemmän juristilla menee aikaa erinäisten asiakirjojen hankkimiseen, sitä pienempi on juristin lasku. 

Pe­run­kir­joi­tus itse teh­ty­nä? 

Jos kustannussyistä ajatuksissasi on perunkirjoitus itse tehtynä, on hyvä huomioida, että perukirja on lähtökohta paitsi kuolinpesän verotukselle myös perunkirjoitusta seuraavalle perinnönjaolle. 

Usein itse toimitetussa perunkirjoituksessa tehdyt virheet huomataan vasta siinä vaiheessa, kun omaisuutta verotetaan tai ollaan jakamassa kuolinpesän osakkaille. Virheellisesti perukirjassa arvioidusta omaisuudesta saatetaan esimerkiksi myöhemmin sitä myytäessä joutua maksamaan merkittäviä myyntivoittoveroja. 

Pahimmillaan perunkirjoituksessa sattunut virhe voi johtaa jopa siihen, että myös perintö tulee osakkaiden keskinäisellä sopimuksella jaetuksi väärin. Perunkirjoituksen virheiden korjaaminen jälkikäteen juristin toimesta on usein paljon työläämpää ja tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin hyvän perukirjan laatiminen alusta alkaen ammattilaisen avustuksella. 

Jos tarvitset apua perunkirjoituksen laatimiseen, lue tästä artikkelimme, johon olemme listanneet kaiken tarpeellisen perukirjan laatimiseksi >>

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun. 

Kirjaa hautaustahtoon omat toiveesi muistotilaisuudesta ja hautauksesta. hautaustahto verkossa - Lexy.fi

Miniopas perunkirjoituksesta

Asiantuntijamme ovat laatineet sinua varten kätevän minioppaan, josta voit lukea kaiken tarpeellisen perunkirjoituksesta.

Miniopas perunkirjoituksesta

Lue lisää aiheesta

Perunkirjoitus, ositus ja perinnönjako helposti ja luotettavasti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set - Pe­run­kir­joi­tus

Olemme koonneet tälle sivulle kysymyksiä, joita meille usein perunkirjoitukseen liittyen esitetään.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Perunkirjoituksen sudenkuopat

Perukirja mielletään yleensä yksinkertaisena asiakirjana, jossa listataan vainajan varat ja velat. On totta, että perukirja on käytännössä ”perintöveroilmoitus”, johon kerätään tiedot vainajan omaisuudesta ja jonka perusteella Verohallinto määrää perintöverot perillisille.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mitä perunkirjoitukseen kuuluu?

Perunkirjoitusta sanotaan usein vainajan veroilmoitukseksi. Perintöverot määrätäänkin perukirjan perusteella. Siksi perukirjassa luetteloidaan vainajan varat ja velat sekä kuolinpesän velat. 

Lue kokonaan