Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Perunkirjoitus

Mitä perunkirjoitukseen kuuluu?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Perukirja toimii kuolinpesän osakasluettelona

Tiedot kuolinpesän osakkaista merkitään perukirjaan. Kuolinpesän osakkaita ovat yleensä perilliset ja testamentinsaajat sekä usein myös leski. Tämän vuoksi perunkirjoituksen toimittamiseen kuuluu katkeamattoman sukuselvityksen tekeminen vainajasta.

Perukirjaa tarvitaan ositukseen ja perinnönjakoon

Perukirjalla on tehtävä myös pesänselvityksessä ja perinnönjaossa. Se toimii lähtökohtana ja apuna, kun toimitetaan ositus ja perinnönjako.

Perukirjan liitteet

Perukirjaan kirjataan ositukseen ja perinnönjakoon vaikuttavat asiakirjat, kuten:

  • vainajan testamentti
  • avioehtosopimus
  • ositussopimus
  • ennakkoperinnöt ja lahjat sekä testamentit
  • lahjakirjat ja vakuutuskorvaukset, jos niissä on suljettu vainajan puolison avio-oikeus pois tai vainaja on saanut esimerkiksi testamentin nojalla omaisuutta, jota koskee toissijaismääräys.
  • Mikäli vainaja on itse kuollessaan ollut osakkaana jakamattomassa kuolinpesässä, myös kyseistä kuolinpesää koskevat asiakirjat tarvitaan.

Perunkirjoitus vaatii työtä 

Perukirjassa otetaan usein kantaa myös esimerkiksi siihen, vedotaanko testamenttiin tai vetoaako leski hänen lakimääräisiin oikeuksiinsa.

Perunkirjoituksessa tulee olla läsnä kaksi uskottua miestä sekä pesänilmoittaja. Lisäksi kaikki pesän osakkaat on kutsuttava perunkirjoitukseen hyvissä ajoin.

Ketä on kutsuttava perunkirjoitukseen? Miten kutsuminen perunkirjoitukseen tapahtuu? Lue lisää aiheesta klikkaamalla tästä >>

Perunkirjoitukseen vaaditaan siis merkittävästi selvitystyötä ja oikeudellista osaamista, jotta kaikki olennainen tulee ilmoitettua oikein ja määräajassa. Huolellisesti laadittu perukirja on korvaamaton työkalu osituksessa ja perinnönjaossa, joten sen laatimiseen kannattaa ehdottomasti käyttää perhejuristin apua.

 

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme >>

Kirjaa hautaustahtoon omat toiveesi muistotilaisuudesta ja hautauksesta. hautaustahto verkossa - Lexy.fi

Miniopas perunkirjoituksesta

Asiantuntijamme ovat laatineet sinua varten kätevän minioppaan, josta voit lukea kaiken tarpeellisen perunkirjoituksesta.

Miniopas perunkirjoituksesta

Lue lisää aiheesta

Helpot lakipalvelut - Lexly.fi

Läheisen kuolema ja käytännön asiat

Tähän listaan on koottu kaikki tärkeät käytännön asiat, joista tulee huolehtia, kun läheinen menehtyy.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­ta

Laki ei vaadi, että perukirjan pitäisi olla juristin tekemä. Perukirjan tekeminen itse osoittautuu kuitenkin usein paljon hankalammaksi tehtäväksi kuin äkkiseltään voisi ajatella.

Lue kokonaan
Kirjaa hautaustahtoon omat toiveesi muistotilaisuudesta ja hautauksesta. hautaustahto verkossa - Lexy.fi

Lesken perukirja

Mikäli perittävänä on leski, tulee perukirjaa laatiessa olla erityisen tarkkana. Lesken perukirjan tulee nimittäin sisältää lesken tietojen lisäksi myös informaatiota aiemmin kuolleesta puolisosta ja tämän kuolinpesän tilanteesta. 

Lue kokonaan