Teemme muutoksia verkkopalvelussamme 27.-30.9. Asiakaspalvelumme ja juristimme ovat apunasi. Pahoittelemme häiriötä! Ole tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun 010 3379 150

Perunkirjoitus

Perukirjamalli - toimiiko sellainen?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Perukirjamallia ei ole olemassa

Valmista, jokaiseen kuolinpesään sopivaa perukirjapohjaa, -mallia tai -lomaketta ei ole olemassa, vaan perukirjaan tehtävät kirjaukset määräytyvät aina jokaisen kuolinpesän tilanne ja varallisuus huomioon ottaen erikseen. Perukirjaa varten täytyy osata paitsi kerätä tarvittava asiakirjaselvitys kuolinpesän varojen ja niiden jakamisen kannalta keskeisistä asioista, myös osata arvostaa omaisuus perinnönjaon ja verotuksen kannalta oikein ja järkevästi.

Laki asettaa vaatimukset perukirjalle

Perukirjaa laadittaessa täytyy tarkasti noudattaa lain määräyksiä sekä Verohallinnon ohjeita perukirjaan tehtävistä merkinnöistä. Perukirjalta vaadittavat kirjaukset vaihtelevat paljon riippuen esimerkiksi siitä onko vainaja kuollut naimattomana, naimisissa olevana, eronneena vai leskenä.

Lakia ja verottajan käytäntöjä ennestään tuntemattomalle perunkirjoitus voi osoittautua hyvin haastavaksi tehtäväksi, koska perunkirjoituksessa huomioitavia asioita on paljon ja ne vaihtelevat tilannekohtaisesti. Mikäli itse tehdyn perukirjan tiedot eivät ole oikein tai ne ovat puutteellisia, voi Verohallinto määrätä maksettavaksi veronkorotusta.

Perunkirjoitus itse tehtynä?

Jos kustannussyistä ajatuksissasi on perunkirjoitus itse tehtynä, on hyvä huomioida, että perukirja on lähtökohta paitsi kuolinpesän verotukselle myös perunkirjoitusta seuraavalle perinnönjaolle.

Usein itse toimitetussa perunkirjoituksessa tehdyt virheet huomataan vasta siinä vaiheessa, kun omaisuutta verotetaan tai ollaan jakamassa kuolinpesän osakkaille. Virheellisesti perukirjassa arvioidusta omaisuudesta saatetaan esimerkiksi myöhemmin sitä myytäessä joutua maksamaan merkittäviä myyntivoittoveroja.

Pahimmillaan perunkirjoituksessa sattunut virhe voi johtaa jopa siihen, että myös perintö tulee osakkaiden keskinäisellä sopimuksella jaetuksi väärin. Perunkirjoituksen virheiden korjaaminen jälkikäteen juristin toimesta on usein paljon työläämpää ja tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin hyvän perukirjan laatiminen alusta alkaen ammattilaisen avustuksella.

Perunkirjoitus netissä

Tiesithän, että Lexlyn avulla perunkirjoituksen voi hoitaa myös kokonaan etänä tietokoneen avulla? Asiakaspalvelumme kertoo sinulle mielellään lisää 010 3379 150 tai asiakaspalvelu@lexly.fi

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme >>

Lue lisää aiheesta

Perunkirjoitus

Hoida perunkirjoitus helposti Lexlyssä. Perunkirjoitustilaisuuden voi pitää etäyhteyksin, jolloin kauempanakin asuvat kuolinpesän osakkaat voivat osallistua siihen. Varaa aika tai ota yhteyttä yhteyttä asiakaspalveluun.

Lue lisää aiheesta Perunkirjoitus
Perunkirjoitus

265 €/h

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin ja kustannustehokkain tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu