Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Testamentti

Usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set - Testamentti

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut


Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse asiakaspalvelu@lexly.fi tai puhelimitse 010 3379 150 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min). Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön oheisella lomakkeella >>

Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10.00 - 16.30.

Olemme täällä sinua varten!

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä tarkoittaa lakiosa?

Lakiosa on on puolet perintöosasta. Lakiosaa voi vaatia ainoastaan rintaperillinen, jonka perintöosaan testamenttimääräykset ovat vaikuttaneet. 

Esimerkiksi näin: Vainajalla on kaksi lasta. Kummankin perintöosuus ilman testamenttia on 50% kuolinpesän varallisuudesta. Kummankin lakiosa on puolet perintöosasta eli 25%.  

Ainoastaan rintaperillinen voi vaatia lakiosan täyttämistä. Lakiosaa vaaditaan testamentinsaajalta eli siltä, kenelle tai keille omaisuus testamentilla on määrätty. Lakiosaa tulee vaatia kuuden (6) kuukauden kuluessa testamentin tiedoksiannosta.

Mikä on keskinäinen testamentti?

Keskinäinen testamentti on testamentti, jossa kaksi henkilöä ilmaiseen viimeisen tahtonsa ja määrää toinen toisensa testamentinsaajiksi. Keskinäinen testamentti on yleensä puolisoiden välinen testamentti. Mikään ei kuitenkaan estä esimerkiksi sisaruksia tai ystäviä tekemästä keskinäistä testamenttia esimerkiksi yhdessä omistetun omaisuuden osalta.

Vaikuttaako testamentti perintöverotukseen?

Kyllä. Testamentti luo joustavuutta ja valinnanmahdollisuuksia verrattuna lakisääteiseen perimiseen.

Keskusteltaessa testamentista on pohdittava oman elämän ja perheen erityispiirteitä ja juuri teille sopivia testamenttimääräyksiä. Testamentti on mahdollista vastaanottaa osittain, se voi vaikuttaa merkittäväksi perintöverotukseen.

On hyvä muistaa, että jos testamenttaa omaisuutta toiselle hallintaoikeudella, siitä ei hallintaoikeuden saajan tarvitse maksaa perintöveroja vaan varsinaisen perillisen. Hallintaoikeus kuitenkin keventää perillisten maksettavaksi tulevia perintöveroja.

Perintöverot tulee maksettavaksi heti, vaikka varsinaiset perilliset, esimerkiksi lapset tai lapsenlapset eivät saakaan omaisuutta heti haltuunsa.

Mitä tarkoittaa testamentin moittiminen?

Testamentin moittiminen tarkoittaa, että perillinen nostaa käräjäoikeudessa kanteen testamentinsaajaa vastaan. Testamentin moittiminen tarkoittaa siis väitettä siitä, että testamentti on pätemätön. Testamentti voi olla pätemätön ainoastaan muotovirheen perusteella. Perintökaaressa on tarkasti määritelty moiteperusteet eli perusteet, joiden nojalla testamentti voidaan julistaa moitekanteen johdosta pätemättömäksi.

Perillisellä on ankara selonottovelvollisuus testamentin muotovirheen osalta eli perillisellä tulee olla todiste muotovirheestä. 

Mikä on testamentin laissa säädetty muoto?

Testamentti on määrämuotoinen juridinen asiakirja, eli se tulee tehdä laissa säädetyssä muodossa. Testamentin on oltava

  1. kirjallisesti tehty (suullinen testamentti ei lähtökohtaisesti ole mahdollinen)
  2. testamentin tekijä on sen allekirjoittanut ja 
  3. kaksi (2) esteetöntä todistajaa tulee yhtä aikaa läsnäolevina allekirjoittaa testamentti.

Erittäin suositeltavaa on myös, että testamentti on päivätty ja että testamentin tekijästä on tarkat tunnistetiedot kuten koko nimi, henkilötunnus, osoite ja muut yhteystiedot.

Testamentin muotovaatimukset ovat hyvin tiukat. Jos testamentin muotovaatimukset eivät täyty on mahdollista, että testamenttia moititaan eikä siinä esitettyä tahtoa saateta voimaan. 

Hätätilatestamentti on poikkeus tiukoista muotovaatimuksista. 

Mi­ten voin sel­vit­tää, onko vai­na­ja teh­nyt tes­ta­men­tin?

Testamentin olemassaoloa voi olla hankalaa selvittää, jos vainaja ei elinaikanaan kertonut tehneensä testamentin tai ei kertonut, missä tehtyä testamenttia säilytetään. Jos omaisilla ei ennakkoon ole tietoa testamentin olemassaolosta kannattaa käydä huolellisesti läpi vainajan asiakirjat sekä selvittää, oliko tällä pankin tallelokero tai asiakirjoja pankissa säilytyksessä.

Mikä on hätätilatestamentti?

Hätätilatestamentti voidaan antaa vain poikkeustilanteessa. Tällainen tilanne voi olla käsillä, jos testamentin tekijä on sairauden tai jonkin muun pakottavan syyn vuoksi estynyt tekemästä testamenttia lain lähtökohtaisesti edellyttämällä tavalla (ks. testamentin muotomääräykset). Hätätilatestamentin voi tehdä tehdä suullisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä tai ilman todistajia omakätisesti kirjoittamallaan ja allekirjoittamallaan asiakirjalla. 

Suosittelemme testamentin tekemistä normaaliin tapaan, jotta oman tahdon toteutumisesta voi olla varma.

Voiko testamentin tehdä itse?

Laki määrää testamenttiin tietyt, melko ankarat muotovaatimukset jotta se olisi pätevä. Testamentin voi toki tehdä omin päin ja vaikka käsin kirjoittaen, mutta se täytyy mm. kahden yhtä aikaa läsnä olevan esteettömän todistajan allekirjoituksillaan todistaa. Eri asia on, että perheoikeuteen erikoistunut juristi osaa auttaa testamentin laadinnassa ja verosuunnittelussa tavalla, josta sinulle tärkeät ihmiset saavat etua. 

Lexlyn juristien laatimassa testamentin verkkopalvelussa voit käytännössä tehdä testamentin myös itsenäisesti. Jos käytät ammattilaisten laatimaa verkkopalvelua, voit olla myös varma, että kaikki lain asettamat muotomääräykset täyttyvät.

Kannattaako omille lapsille tehdä testamentti?

Vaikka lapset perivät myös lain nojalla, usein testamentin tekeminen omille lapsille kannattaa. Testamentilla voi määrätä, kuinka haluaa oman omaisuutensa lasten kesken jakautuvan. testamenttiin voi myös kirjata, miksi haluaa omaisuuden jakautuvan tietyllä tavalla, mikä estää riitoja perillisten kesken. Testamentti mahdollistaa myös perinnän saajien itsenäisen päätöksenteon aivan eri tavalla kuin periminen lain nojalla. Testamentilla saatavaa omaisuutta voi ottaa vastaan osittain ja siirtää osan suoraan esimerkiksi omille lapsille.

Olen naimisissa. Periikö aviopuolisoni minut?

Jos olet avioliitossa eikä sinulla ole omia lapsia, puolisosi perii sinut. Jos sinulla on lapsi tai lapsia (nk. rintaperillisiä), he perivät sinut, ei aviopuolisosi. Jos olet avoliitossa, avopuolisosi ei lain nojalla peri sinua vaikka sinulla ei olisi lapsia. Etenkin avopuolisoiden kannattaa tehdä testamentti.

Mitä tarkoittaa rintaperillinen?

Rintaperillinen tarkoittaa omaa lasta, biologista tai adoptoitua. Jos perinnön jättäjän lapsi on kuollut ennen perittävää mutta lapsella itsellään oli lapsi tai lapsia, ovat nämä perinnönjättäjän lapsenlapset samoin rintaperillisiä. Ainoastaan rintaperillisellä on oikeus vaatia lakiosaa perinnönjättäjän omaisuudesta, jos omaisuus on testamentilla määrätty jollekin muulle saajalle.

Mitä asioita testamentin pitää sisältää?

Testamentti on määrämuotoinen juridinen asiakirja. Testamentin on oltava kirjallinen, testamentin tekijän on se allekirjoitettava ja lisäksi kahden esteettömän todistajan tulee yhtä aikaa läsnäolevina allekirjoittaa se. Erittäin suositeltavaa on, että testamentti on päivätty ja että testamentin tekijästä on tarkat tunnistetiedot kuten koko nimi, henkilötunnus, osoite ja muut yhteystiedot.

Testamentin muotovaatimukset ovat tiukat. Jos testamentin muotovaatimukset eivät täyty on mahdollista, että testamenttia moititaan eikä siinä esitettyä tahtoa saateta voimaan. 

Hätätilatestamentti on poikkeus tiukoista muotovaatimuksista. 

Lue artikkeli: Tarkista kysymyslistan avulla, onko testamenttisi kunnossa >>

Mitkä ovat testamentin muotovirheet?

Testamentin muotovirheet (lista on tyhjentävä):

  1. Testamentin tekijä ei ole ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään. Alaikäinen ei esimerkiksi voi tehdä testamenttia muuta kuin 15 vuotta tätettyään ja itse ansaitsemansa varallisuuden osalta.
  2. Testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa.
  3. Testamentin tekemiseen on vaikuttanut testamentin tekijän mielisairaus, tylsämielisyys tai muu sieluntoiminnan häiriö.
  4. Testamentin tekijä on pakotettu tekemään testamentti, hänet on taivuteltu siihen käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa, hänet on petollisesti vietelty tekemään testamentti, tai hän on muutoin sillä tavoin erehtynyt, että se on määräävästi vaikuttanut hänen tahtoonsa. 

Kuinka testamentin määräykset saatetaan voimaan?

Testamentti on määrämuotoinen juridinen asiakirja, eli se tulee tehdä laissa säädetyssä muodossa. Testamentin on oltava

  1. kirjallisesti tehty (suullinen testamentti ei lähtökohtaisesti ole mahdollinen)
  2. testamentin tekijä on sen allekirjoittanut ja 
  3. kaksi (2) esteetöntä todistajaa tulee yhtä aikaa läsnäolevina allekirjoittaa testamentti.

 

Erittäin suositeltavaa on myös, että testamentti on päivätty ja että testamentin tekijästä on tarkat tunnistetiedot kuten koko nimi, henkilötunnus, osoite ja muut yhteystiedot.

Testamentin muotovaatimukset ovat hyvin tiukat. Jos testamentin muotovaatimukset eivät täyty on mahdollista, että testamenttia moititaan eikä siinä esitettyä tahtoa saateta voimaan. 

Hätätilatestamentti on poikkeus tiukoista muotovaatimuksista. 

Lue artikkeli: Testamentin teon ABC >>

Rekisteröidäänkö testamentti jonnekin?

Tehtyjä testamentteja ei rekisteröidä minnekään. Tavaomaisesti ihmiset säilyttävät niitä kotonaan tai esimerkiksi pankin tallelokeroissa.