Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Yleistä lakitietoa

Avioliiton oikeusvaikutukset

Helpot lakipalvelut - Lexly.fi

Isyysolettama

Kun lapsi syntyy avioliitossa, oletetaan lapsen isäksi aviomies. Isyyttä ei tällöin tarvitse erikseen tunnustaa. 

Lapsen huolto

Avioliitossa molemmat vanhemmat ovat automaattisesti lapsen huoltajia. Isyyden tunnustamisen jälkeen tunnustajasta tulee myös lapsen huoltaja. 

Adoptio

Aviopari voi adoptoida lapsen yhdessä. Muut kuin aviopuolisot eivät voi adoptoida yhdessä. 

Yhteinen nimi

Aviopuolisot voivat ottaa yhteisen sukunimen, avopuolisoilla tämä lähtökohtaisesti onnistuu vain, jos tietyt määrätyt edellytykset täyttyvät. 

Avio-oikeus

Merkittävä taloudellinen tekijä avioliitossa on se, että puolisoilla on lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tällä tarkoitetaan sitä, että avioliiton päättyessä puolisoiden varat ja velat lasketaan yhteen ja kummallekin puolisolle kuuluu puolet tästä yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Varakkaamman puolison tulee maksaa tasingoksi kutsuttu omaisuuserä köyhemmälle osapuolelle. Tasinko tasaa puolisoiden välillä aikaisemmin vallinneen epäsuhdan omaisuuksien arvossa. Tasingosta ei kummankaan puolison tarvitse maksaa veroa. Avoliitossa molemmat puolisot sitä vastoin pitävät avoliiton päättyessä kumpikin oman omaisuutensa. 

Perimysoikeus

Mikäli kuolleella aviopuolisolla ei ole omia lapsia eikä hän ole laatinut erillistä testamenttia, perii avioliitosta jäänyt leski ensin kuolleen puolison. Avopuolisolla ei ole perimysoikeutta missään tilanteessa, ellei hänen hyväkseen ole tehty erillistä testamenttia. 

Lesken asumisoikeus yhteisenä kotina käytetyssä asunnossa

Avioliitosta jääneellä leskellä on oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteisenä asuntona käytettyyn asuntoon tietyin edellytyksin. Avopuolisolla ei tällaista oikeutta ole ilman erillistä testamenttia tai kuolleen puolison perillisten myötävaikutusta asiaan.  

Perintövero

Avioliitosta jäänyt leski, mikäli hän perii omaisuutta kuolleen puolisonsa jälkeen, kuuluu perintöverotuksellisesti ensimmäiseen veroluokkaan. Lisäksi aviopuolisoon kohdistuu erityinen lesken hyväksi määritelty puolisovähennys. Puolisovähennys on tällä hetkellä (v. 2020) 90 000 euroa. Tämän lisäksi leski saa verotuksellisesti hyväkseen myös yleisen perintöveroasteikon alarajan, eli maksaa puolisoltaan perimästä omaisuudesta veroja vasta, kun perintöosuuden arvo on vähintään 110 000 euroa.  

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli avioliiton oikeusvaikutuksista. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Lue myös: Mitä avioliitto tarkoittaa lain näkökulmasta >>

Avioehto ja kaikki muut avioliiton lakipaperit helposti ja turvallisesti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Lataa hyödyllinen miniopas

Tiedätkö riittävästi avioehdosta? Lataa asiantuntijoidemme laatima miniopas avioehdosta, niin tiedät kaiken tarpeellisen.

Miniopas avioehdosta
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miniopas avioliiton lakiasioista

Lexlyn asiantuntijoiden laatimasta minioppaasta saat kaiken tarvittavan tiedon avioliiton lakiasioista.

Opas avioliiton lakiasioista

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Puolison kuolema voi romahduttaa koko talouden.

Kun rakastaa toista, haluaa yleensä jakaa koko elämän kirjon toisen kanssa. Yhdessä itketään niin ilosta kuin surusta ja jaetaan arjessa niin pyykki- kuin tiskivuoretkin. Se, jolla on enemmän voimaa, kantaa raskaat kauppakassit ja se, jonka kukkarossa on enemmän sisältöä, maksaa vuosipäiväillalliset ja etelän lomat. Moni pari ajattelee, että ”se, mikä on minun, on myös sinun”. Romanttinen ja kaunis ajatus, mutta reaalimaailmassa totuus saattaa olla kuitenkin kaukana satukirjojen vaaleanpunaisista unelmista.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miten avioehto vaikuttaa perintöön?

Avioehto voidaan laatia sekä avioeron että kuoleman varalle. Kuoleman varalta voimassa olevalla avioehdolla on merkittävä vaikutus siihen, mitä omaisuutta ensiksi kuolleen puolison kuolinpesään kuuluu. Sen vuoksi avioehdon sisältö vaikuttaa aivan konkreettisesti myös siihen, mitä omaisuutta perilliset ja testamentinsaajat tulevat kuolinpesästä saamaan.

Lue kokonaan
Tehkää avioehto helposti ja turvallisesti Lexlyn juristien laatimassa verkkopalvelussa - Lexly.fi

Miten avioliitto vaikuttaa omistussuhteisiin?

Lyhyesti vastattuna: Ei mitenkään. Avioliiton aikana puolisot omistavat ja hallinnoivat omaa omaisuuttaan sekä maksavat omia velkojaan. Puolisot ovat saattaneet sopia, että esimerkiksi toisen puolison yksin omistuksessa oleva omakotitalo on yhteisesti puolisoiden käytössä. Eli molemmat puolisot asuvat vain toisen omistamassa omakotitalossa. Avioliitto ei tässäkään tapauksessa muuta omakotitalon omistussuhdetta. Omakotitalon omistusoikeus ei automaattisesti siirry myös toisen puolison nimiin avioliiton solmimisella. Omakotitalo on siten edelleen yksin toisen puolison nimissä.

Lue kokonaan