Teemme muutoksia verkkopalvelussamme 27.-30.9. Asiakaspalvelumme ja juristimme ovat apunasi. Pahoittelemme häiriötä! Ole tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun 010 3379 150

Yleistä lakitietoa

Avioliiton oikeusvaikutukset

Helpot lakipalvelut - Lexly.fi

Isyysolettama

Kun lapsi syntyy avioliitossa, oletetaan lapsen isäksi aviomies. Isyyttä ei tällöin tarvitse erikseen tunnustaa. 

Lapsen huolto

Avioliitossa molemmat vanhemmat ovat automaattisesti lapsen huoltajia. Isyyden tunnustamisen jälkeen tunnustajasta tulee myös lapsen huoltaja. 

Adoptio

Aviopari voi adoptoida lapsen yhdessä. Muut kuin aviopuolisot eivät voi adoptoida yhdessä. 

Yhteinen nimi

Aviopuolisot voivat ottaa yhteisen sukunimen, avopuolisoilla tämä lähtökohtaisesti onnistuu vain, jos tietyt määrätyt edellytykset täyttyvät. 

Avio-oikeus

Merkittävä taloudellinen tekijä avioliitossa on se, että puolisoilla on lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tällä tarkoitetaan sitä, että avioliiton päättyessä puolisoiden varat ja velat lasketaan yhteen ja kummallekin puolisolle kuuluu puolet tästä yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Varakkaamman puolison tulee maksaa tasingoksi kutsuttu omaisuuserä köyhemmälle osapuolelle. Tasinko tasaa puolisoiden välillä aikaisemmin vallinneen epäsuhdan omaisuuksien arvossa. Tasingosta ei kummankaan puolison tarvitse maksaa veroa. Avoliitossa molemmat puolisot sitä vastoin pitävät avoliiton päättyessä kumpikin oman omaisuutensa. 

Perimysoikeus

Mikäli kuolleella aviopuolisolla ei ole omia lapsia eikä hän ole laatinut erillistä testamenttia, perii avioliitosta jäänyt leski ensin kuolleen puolison. Avopuolisolla ei ole perimysoikeutta missään tilanteessa, ellei hänen hyväkseen ole tehty erillistä testamenttia. 

Lesken asumisoikeus yhteisenä kotina käytetyssä asunnossa

Avioliitosta jääneellä leskellä on oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteisenä asuntona käytettyyn asuntoon tietyin edellytyksin. Avopuolisolla ei tällaista oikeutta ole ilman erillistä testamenttia tai kuolleen puolison perillisten myötävaikutusta asiaan.  

Perintövero

Avioliitosta jäänyt leski, mikäli hän perii omaisuutta kuolleen puolisonsa jälkeen, kuuluu perintöverotuksellisesti ensimmäiseen veroluokkaan. Lisäksi aviopuolisoon kohdistuu erityinen lesken hyväksi määritelty puolisovähennys. Puolisovähennys on tällä hetkellä (v. 2020) 90 000 euroa. Tämän lisäksi leski saa verotuksellisesti hyväkseen myös yleisen perintöveroasteikon alarajan, eli maksaa puolisoltaan perimästä omaisuudesta veroja vasta, kun perintöosuuden arvo on vähintään 110 000 euroa.  

 

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli avioliiton oikeusvaikutuksista. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät muut avioliittoon liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta

Avioehto

Tehkää avioehtosopimus verkkopalvelussamme tai varatkaa aika avioehtosopimuksen laatimiseen perhejuristimme kanssa. Verkkopalvelussa tehtyä asiakirjaa voi muokata maksutta 14 vrk:n ajan ostohetkestä. Jos varaatte ajan juristille, hän käy kanssanne puhelimessa tai videotapaamisessa läpi avioehtosopimuksen sisällön ja laatii luonnoksen keskustelunne pohjalta. 

Lue lisää aiheesta Avioehto
Tee verkossa
95 €
Alkukeskustelu
0 €

95 €

Avioehto helposti verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saatte rahanne takaisin, jos olette tyytymättömiä palveluumme.

Tee netissä

Juristin laatiman asiakirjan hinta 300 €

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu