Testamentti ja edunvalvontavaltakirja juristin kanssa NYT -20 % Klikkaa ja varaa oma aikasi >>

Avoliitto

Millaista hyötyä on avoehdosta?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avoehdon merkittävimmät hyödyt

  • Selkeys. Avoliitto syntyy usein melkein vaivihkaa. Yhteen muuttaminen on helppoa eikä siihen liity sen kummempia seremonioita. Yhteistä omaisuutta voi kertyä ja puolisoiden talous kietoutua yhteen. Koska avoliittoon ei liity avioliitoon kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia, sopiminen selkeyttää tilannetta yllätysten varalta.
  • Turvallisuus. Avopuolison asema on taloudellisesti turvaton, sillä avoliitto ei synnytä puolisoille avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Avoehto on yksi avoliitossa keskeisistä lakiasiakirjoista, joilla voi rakentaa turvallisuutta tulevaisuuteen. Avopuoliso ei myöskään peri puolisoaan suoraan lain nojalla eikä avoleskellä ole yhteisen kodin hallintaoikeutta.
  • Avoimuus. Avoehdon laatimiseen liittyvä avoin keskustelu ja yhteiset päätökset mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisuista ovat hyvä pohja tulevaisuudelle. Parhaat sopimukset parisuhteissa syntyvät silloin, kun kumpikin tahtoo toiselle hyvää.

 

Avoehto on parisuhteen sopimuksena melko uusi. Kaikki parit eivät halua mennä naimisiin, joten laatimalla avoehdon ja testamentin he voivat luoda parisuhteensa talouteen ja toistensa tulevaisuuteen lisää ennakoitavuutta, turvallisuutta ja juuri heidän mielestään reiluja ratkaisuja.

 

Kolme yleisintä kysymystä avoehdosta

  1. Eikö avoliittolaki tehnyt avioliitosta juridisesti lähes saman kuin avioliitto? Ei. Avoliittolaki takaa avopuolisoille tiettyjä oikeuksia tietyissä, tarkkaan rajatuissa tilanteissa, mutta avoliitto eroaa oikeusvaikutuksiltaan edelleen avioliitosta kuin yö päivästä. Lue lisää täältä.
  2. Millä perusteella avopuoliso voi saada toiselta puolisolta taloudellista hyvitystä avoerotilanteessa? Lain mukaan avopuolisolla on oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että avoparin yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Aivan kaikkia avopareja tämäkään mahdollisuus ei koske, vaan avoliittolakia sovelletaan vain tietyn edellytyksin. Avopuolison saama hyvitys ei myöskään ole verrattavissa ositukseen eli avio-oikeuden alaisen omaisuuden puolittamiseen avioliiton päättyessä.
  3. Kenen kannattaa laatia avoehto? Kaikkien avoparien, joilla on yhteistä omaisuutta, yhteinen lapsi tai joissa toinen puoliso merkittävästi tukee toista taloudellisesti kannattaisi tutustua avoehdon mahdollisuuksiin.

Lue lisää aiheesta

Avoehto

Tehkää avoehtosopimus verkkopalvelussamme tai varatkaa aika avoehtosopimuksen laatimiseen perhejuristimme kanssa. Verkkopalvelussa tehtyä asiakirjaa voi muokata maksutta 14 vrk:n ajan ostohetkestä. Jos varaatte ajan juristille, hän käy kanssanne puhelimessa tai videotapaamisessa läpi avoehtosopimuksen sisällön ja laatii luonnoksen keskustelunne pohjalta. Asiakirjaa täydennetään vielä tarvittaessa, kunnes se on tahtonne mukainen.

Lue lisää aiheesta Avoehto
Tee verkossa
95 €
Alkukeskustelu
0 €

95 €

Avoehto helposti verkossa. Verkossa tehtäviin asiakirjoihin sisältyy 14 vrk:n maksuton muutosoikeus. Saatte rahanne takaisin, jos olette tyytymättömiä palveluumme.

Tee netissä

Juristin laatiman asiakirjan hinta 400 €

Alkukeskustelun tarkoituksena on kartoittaa, mikä on sinulle sopivin tapa edetä.

Varaa maksuton alkukeskustelu