KESÄALEN VIIMEINEN VIIKKO! Kaikki verkkoasiakirjat -30% alennuskoodilla SUVI21. Viimeinen voimassaolopäivä 10.8.2021

Alaikäisen edunvalvojan tehtävät

Alaikäisen lapsen edunvalvojia ovat lähtökohtaisesti hänen huoltajansa eli vanhempansa. Edunvalvojan tehtävä on hoitaa lapsen omaisuutta huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Lapsen omaisuutta ei voida käyttää muuhun kuin lapsen omaksi hyödyksi ja henkilökohtaisiin tarpeisiin. Vanhemmilla on elatusvastuu lapsesta. Edunvalvonta päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Holhousasioiden rekisteri 

Mikäli lapsen varallisuuden arvo ylittää 20.000 euroa, on edunvalvojan ilmoitettava tästä viranomaiselle ja lapsen edunvalvonta merkitään holhousasioiden rekisteriin. Tämän jälkeen huoltajien tulee toimittaa vuosittain vuositili tositteineen valvovalle viranomaiselle (Digi- ja väestötietovirasto).  

Lapsen omaisuuden käyttäminen 

Edunvalvoja on velvollinen säilyttämään lapsen omaisuuden hoitoon liittyvät tositteet, jotta hän voi tarvittaessa aikanaan selvittää aikuistuneelle lapselle, kuinka omaisuutta on hoidettu. 

Edunvalvojat vastaavat lapsen elatuksesta ja henkilökohtaisista tarpeista eikä lapsen varallisuutta voida ilman erityisiä perusteita käyttää lapsen tavanomaisiin elinkustannuksiin. Lapsella ei ole milloinkaan velvollisuutta osallistua vanhempiensa tai sisarustensa elatukseen, vaikka lapsen varat ylittäisivät vanhempien varat.  

Edunvalvojat päättävät yhdessä lapsen omaisuuden sijoittamisesta ja käyttämisestä.  

Joihinkin tehtäviin vaaditaan viranomaisen lupa 

Edunvalvoja tarvitsee luvan esimerkiksi lapsen puolesta tehtävään asunnon tai kiinteistön ostoon tai myyntiin, lainan ottamiseen tai ilman pesänjakajaa tehtävään ositus-, erottelu- ja perinnönjakosopimukseen. Lupa tarvitaan lisäksi tiettyjen sijoituskohteiden hankkimiseen.  

Edunvalvoja ei saa edustaa lasta, mikäli on itse vastapuolena oikeustoimessa.  

Edunvalvoja on korvausvelvollinen aiheutuneesta vahingosta 

Edunvalvoja voidaan vapauttaa tehtävästään, jos hän on hoitanut lapsen omaisuutta lapsen edun vastaisesti. Edunvalvoja on myös korvausvelvollinen lapselle vahingosta, joka on aiheutunut tahallisuudesta tai huolimattomuudesta.