Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Lapsiin liittyvät lakiasiat

Pienet lapset vanhempiensa perijöinä

Lexly.fi - Helpot lakipalvelut

Testamentti turvaa arkea

Lapsille periytyneet varat ovat lapsien omia varoja eivätkä ne näin ollen vanhemman käytettävissä arjen menoihin. Kun perheessä on vielä pieniä lapsia ja asuntovelkaa, tulee usein tarpeelliseksi kiinnittää huomiota myös puolison suojaan, pärjäämiseen ja kykyyn elättää lapsia, jos toiselle käy jotain. Välttämättä ei ole käytännön näkökulmista järkevää, että puolison varallisuus periytyy kokonaisuudessaan pienille lapsille samalla, kun perheeseen jää vain yksi vanhempi elatusvelvolliseksi. Lapsilla on toki oikeus lakiosaansa, joka on yhteensä puolet perittävästä omaisuudesta. Toisen puolikkaan osalta on mahdollista määrätä myös toisin, jos esimerkiksi halutaan turvata puolison asemaa. Käytännössä tämä vaatii testamentin laatimista. Testamentin yhteydessä laaditaan yleensä myös edunvalvontavaltakirjat, sillä edes aviopuolisolla ei ole kelpoisuutta hoitaa taloudellisia asioita toisen puolison puolesta.

Muuttuvat elämäntilanteet kannattaa huomioida

Elämäntilanteiden muuttuessa myös perheen lakiasioihin tulee erilaisia näkökulmia ja huomioon otettavia käytännön asioita. Testamenttia on hyvä päivittää elämäntilanteiden muuttuessa. Jos testamentti tehdään nyt turvaamaan lapsiperheen tulevaisuutta ja lasten elatusta yllättävissä tilanteissa, niin lasten kasvettua tarpeet voivat muuttua ja testamentti kannattaa käydä läpi uudelleen.

Voidaankin todeta, että erityisesti pienten lasten perheissä kannattaa ottaa lakiasiat haltuun ja laatia tarvittavat asiakirjat. Onnellistahan on, jos niitä ei koskaan tarvita. Mutta samalla voi olla turvallisin mielin, että jos tarvitaankin, niin asiat ovat tältä osin hoidossa.

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli lapsen asemasta perijänä. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki lasten lakiasioihin liittyvät artikkelimme >>

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Alaikäisen edunvalvojan tehtävät

Alaikäisen lapsen edunvalvojia ovat lähtökohtaisesti hänen huoltajansa eli vanhempansa. Edunvalvojan tehtävä on hoitaa lapsen omaisuutta huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Lapsen omaisuutta ei voida käyttää muuhun kuin lapsen omaksi hyödyksi ja henkilökohtaisiin tarpeisiin. 

Lue kokonaan
Lexly.fi - Helpot lakipalvelut

Millainen on hyvä testamentti?

Testamentin ajatellaan olevan asiakirja, jossa määrätään, kenelle omaisuuden halutaan periytyvän kuolemamme jälkeen. Testamentintekijän ei kuitenkaan aina tarvitse muuttaa lain mukaista perimysjärjestystä. Testamentti kannattaa tehdä myös sen muiden hyötyjen takia.  

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Testamentti pähkinänkuoressa

Testamentti on asiakirja, jolla voit itse määrätä, kenelle omaisuutesi menee kuolemasi jälkeen. Testamentin avulla voi turvata puolison talouden parhaimmalla mahdollisella tavalla. Myös lapset hyötyvät siitä, että saavat perintönsä testamentin kautta. Testamentti onkin oivallinen perintösuunnittelun väline. 

Lue kokonaan