Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Testamentti

Millainen on hyvä testamentti?

Lexly.fi - Helpot lakipalvelut

Oikea aika tehdä testamentti 

Hyvä hetki tehdä ensimmäinen testamentti on esimerkiksi naimisiinmenon, asunnon oston tai lapsen saamisen jälkeen. Testamenttia kannattaa myös päivittää siinä vaiheessa, kun elämässä jokin iso asia muuttuu. Näin varmistut siitä, että sinulla on aina omaan elämäntilanteeseesi parhaiten sopiva testamentti.  

Nuoruudessa testamentti laaditaan enemmänkin vakuutuksen kaltaiseksi asiakirjaksi. Sen avulla varaudutaan odottamattomaan kriisitilanteeseen ja pyritään turvaamaan läheisten edellytyksiä jatkaa elämää. Vanhuuden päiville laaditussa testamentissa taas tavoitteena on usein verosäästöt ja perinnön hajauttaminen.  

Miten testamentti tulisi tehdä? 

Yksi tärkeimmistä määräyksistä testamentissa on, kenelle omaisuus siirtyy testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Omaisuuden saajia voi olla yksi tai useampia eikä heidän välttämättä tarvitse olla testamentin tekijän sukulaisia. Omaisuus voidaan määrätä testamentin saajille joko tietyin osuuksin, esimerkiksi jokaiselle saajalle 1/3 omaisuudesta, tai määrätä tarkemmin siitä, kuka saa ja saa mitäkin. Samassa testamentissa voi olla myös molempia edellä mainittuja määräyksiä. 

Muotomääräykset 

Jotta testamentti olisi pätevä, se tulee tehdä tiettyjen muotomääräysten mukaan. Testamentti tulee aina tehdä kirjallisesti, se tulee allekirjoittaa ja todistajien vielä allekirjoituksellaan oikeaksi todistaa. Testamentin todistajien tulee olla esteettömiä eli he eivät voi olla lähipiiristä. Todistajien täytyy olla läsnä allekirjoitustilanteessa. Todistaja ei todista varsinaista testamentin sisältöä vaan kyseisen asiakirjan allekirjoittamisen ja sen vapaaehtoisuuden. 

Testamentti tulee myös otsikoida testamentiksi, jotta ei jää epäselväksi, mistä on kyse. Periaatteessa testamentin voi tehdä täysin itsenäisestikin, mutta silloin on oltava hyvin tietoinen siitä, mitä on tekemässä, jotta välttyy virheiltä. Testamentissa käytettävien sanamuotojen on oltava täsmällisiä eikä testamentin sisällössä saa olla ristiriitaisuuksia. Hyvä vaihtoehto täysin itsenäisesti tehtävälle testamentille on käyttää ammattilaisten laatimaa verkkopalvelua. Kun tekee testamentin lakitoimiston verkkopalvelun kautta, voi olla varma, että kaikki lain edellyttämät muotovaatimukset on otettu huomioon eikä testamentista jää puuttumaan mitään. Verkkopalvelun etuna on edullisen hinnan lisäksi, ettei testamentin tekeminen edellytä mitään tiettyä kellonaikaa. 

Testamenttimääräyksillä voi vaikuttaa

Yksi tärkeimmistä määräyksistä testamentissa on, kenelle omaisuus siirtyy testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Omaisuuden saajia voi olla yksi tai useampia eikä heidän välttämättä tarvitse olla testamentin tekijän sukulaisia. Omaisuus voidaan määrätä testamentin saajille joko tietyin osuuksin, esimerkiksi jokaiselle saajalle 1/3 omaisuudesta, tai määrätä tarkemmin siitä, kuka saaja saa mitäkin. Samassa testamentissa voi olla myös molempia edellä mainittuja määräyksiä. 

Esimerkki: 

Liisa määrää testamentissaan, että Pekka saa omistusoikeudella Liisan kesämökkikiinteistön ja Mirja ja Jenna saavat jäljellä olevan omaisuuden tasaosuuksin.

Puolisot haluavat yleensä turvata toistensa aseman siinä tilanteessa, kun toinen menehtyy. Tällöin leskelle voidaan määrätä esimerkiksi hallintaoikeus yhteiseen kotiin ja kesämökkiin sekä tietty summa tilivaroja. 

Testamentin laatimisen päämääränä on usein myös taata, ettei rintaperillisten puolisoilla ole avio-oikeutta perittyyn omaisuuteen. Tällöin esimerkiksi, jos rintaperillisen avioliitto päättyy avioeroon, hänen vanhemmiltaan perimänsä omaisuus jätetään osituslaskelman ulkopuolelle. 

Erilaiset testamenttimääräykset 

Testamenttiin voidaan kirjata myös sijaantulo- ja toissijaismääräys. Sijaantulomääräyksellä määritellään kuka saa omaisuuden silloin, kun esisijainen testamentin saaja onkin kuollut ennen testamentin tekijää. Toissijaismääräyksellä sen sijaan voidaan määrätä, kuka saa omaisuuden ensisijaisen testamentin saajan jälkeen. Muita mahdollisia testamenttiin kirjattuja määräyksiä ovat mm. ilmoitus siitä, ettei testamentin tekijän antamat lahjat ole saajilleen ennakkoperintöä sekä määräys siitä, minkä maan lakia perintöön liittyvissä asioissa on sovellettava. 

Paras testamenttimalli 

Paras testamenttimalli vaihtelee tekijänsä elämäntilanteen mukaisesti. On tärkeä ymmärtää usein suositeltujen määräysten vaikutukset.  

Voinko käyttää netin testamenttimallia?

Netistä löytyy paljon erilaisia mallipohjia testamentin laatimiseksi. Valmis pohja saattaa kuulostaa helpolta vaihtoehdolta mutta tällaisten käyttöön liittyy myös omat haasteensa. Yksi asiakirjapohja on mahdoton rakentaa siten, että se vastaisi kaikkien meidän elämäntilanteisiimme ja siksi on hyvä miettiä, onko valmis pohja paras ratkaisu juuri sinulle. Valmiisiin pohjiin liittyy myös muutamia muita seikkoja, jotka kannattaa huomioida ennen testamenttipohjan käyttöä. Testamenttia laadittaessa saattaa herätä kysymyksiä juridisista termeistä, perintöverotuksesta sekä valintojen vaikutuksesta perillisiin. Valmiit pohjat eivät useinkaan anna vastausta mietityttäviin kysymyksiin. Kysymykset ovat tärkeä selvittää ennen testamentin laatimista, sillä vaikutukset saattavat olla erittäin suuret perillisiisi.  

Testamentin tekemistä ei silti kannata pelästyä. Tosiasiassa sinulle parhaiten sopiva testamentti muuttuu elämäntilanteesi mukaan, ja ensimmäinen testamentti kannattaa ottaa työn alle heti. Juristimme tai verkkopalvelumme osaa ohjata sinua juuri oikeanlaisen testamentin laadinnassa. 

Lue lisää: Testamentin teon ABC >>

Tee testamentti netissä - Kokeile verkkopalveluamme

Lexlyn juristit osaavat suosittaa elämäntilanteeseesi sopivaa testamenttia. Myös verkkopalvelumme ohjaa sinut kaikkien hyvän testamentin kannalta olennaisten kysymysten läpi. Sekä verkkopalvelussa että juristin kanssa testamentin hinta on kiinteä.

Tämän linkin takaa voit lukea kaikki testamenttiin liittyvät artikkelimme >>

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Miniopas testamentista

Tiedätkö, mihin kaikkeen testamentilla voi vaikuttaa? Lataa itsellesi asiantuntijoidemme laatima miniopas testamentista. 

Lataa miniopas

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mitä asioita testamentissa kannattaa ottaa huomioon?

Tiedätkö, mihin tulee kiinnittää huomiota, kun on tekemässä testamenttia? Lue asiantuntijamme laatima artikkeli aiheesta.

Lue kokonaan
Helpot lakipalvelut - Lexly.fi

Testamentti järjestölle

Järjestöille testamenttaamisen kanssa kannattaa olla tarkkana, jotta testamentatut varat käytetään perinnönjättäjän toiveiden mukaisesti. Klikkaa ja lue, miten toimia.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Mitä taviksen tulee tietää testamentista?

Klikkaa ja lue asiantuntijamme laatimasta artikkelista kaikki tarpeellinen testamentista.

Lue kokonaan