Huomio kesän hääparit! ❤️ Tiesittehän, että avioehto on tehtävissä helposti myös netissä ❤️ Tee tästä hintaan 95 € >>

Tee edunvalvontavaltakirja helposti nettilomakkeella hintaan 95 €! Digi- ja väestötietovirastokin (DVV) kannustaa siihen.

Sovi huoltajuusasioista riidattomasti. Lexlyn juristit vanhempien tukena lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa.

Vaikka parisuhde päättyy, vanhemmuus jatkuu

Joskus parisuhde päättyy ja entiset puolisot jatkavat elämäänsä kumpikin erikseen. Mikäli heillä on yhteisiä lapsia, ei heidän eropäätöstään tehdessään tule kuitenkaan ajatella pelkästään itseään vaan myös lapset pitää ottaa huomioon. Vaikka puolisosta eroaa, vanhemmuus jatkuu.  

Vastuu lapsesta säilyy 

Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen hyvinvoinnista ja lapsen tasapainoinen kehitys pitää turvata myös parisuhteen päättyessä. Lapsen edun mukaista on yleensä se, että vanhemmat pystyvät yhdessä  sopimaan lasta koskevista asioista. Riidat vaikuttavat aina myös lapseen. Vanhempien eroa pitäisi pystyä käsittelemään myös lapsen näkökulmasta.  

Lapsen huoltajia ovat pääsääntöisesti vanhemmat yhdessä 

Parisuhteen päättyessäkin pääsääntö on, että lapsen molemmat vanhemmat toimivat jatkossakin lapsen huoltajina. Huoltaja päättää lapsen kasvatuksesta, hoidosta, asuinpaikasta ja muista henkilökohtaisista asioista. Huoltajalla on myös tiedonsaantioikeus lasta koskevista asioista. Yhteishuoltajina vanhemmat päättävät lapsen asioista yhdessä.  

Vanhemman tehtävänä on auttaa lasta ja olla läsnä arjessa jatkossakin 

Pyrkimällä mahdollisimman hyvään yhteistyöhön lasta koskevissa asioissa, turvataan lasta eron vaikutuksilta parhaiten. Vaikka vanhemmat eivät muissa asioissa tulisi keskenään toimeen, on lasta koskevissa asioissa tärkeä pitää mielessä se, että lapsen etu on ensisijainen ja lasta on ajateltava ennen kaikkea lapsen lähtökohdista. Lapselle on tärkeää säilyttää arjen kontakti molempiin vanhempiin myös eron jälkeen.  

Lasta koskevat sopimukset 

Mikäli parisuhde päättyy ja perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia, on sovittava muun muassa siitä, missä lapsi asuu, kuka/ketkä on/ovat lapsen huoltajia, miten tapaamisoikeus järjestetään ja miten elatusapu määräytyy. Vanhemmat voivat sopia näistä asioista yhdessä ja lapsen kotipaikkakunnan lastenvalvoja voi vahvistaa sopimuksen, mikäli se on lapsen edun mukainen.   

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluotoinen artikkeli lapsiin liittyvistä lakiasioista. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Tämän linkin takaa löydät kaikki lasten lakiasioihin liittyvät artikkelimme.

Lue lisää aiheesta